Hauktjern fra nord

I nordenden av Hauktjern kommer en upreparert løype ned fra Hauktjern. Denne går over vannet og ender opp i lysløypa rett sør for Sarabråten. Til høyre kan man se de karakteristiske klippene som strekker seg nordover mot Kroktjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2011

Nordre Puttjern en vinterdag i februar

Av Ivo Ninive

Denne vinteren er det fullt mulig å gå den nedlagte løypa fra Grønlihytta, over Puttjerna og opp Puttdalen. Dette vannet ble som kjent tappet for vann under bygging av Romeriksporten og holdes kunstig i live ved hjelp av vanntilførsel fra Kroktjern lenger sør.

27 Feb 2011

Mellom Nordre og Søndre Puttjern

Av Ivo Ninive

Det korte strekket mellom Nordre og Søndre Puttjern har en fascinerende vegetasjon selv om det antakeligvis har blitt negativt påvirket etter at grunnvannstanden gikk ned etter lekkasjene til Romeriksporten.

27 Feb 2011

Løype innover mot Grønlihytta

Av Ivo Ninive

Denne upreparerte løypa går fra Lindeberg og innover mot Grønlihytta. Der deler den i en nedlagt løype videre sørover mot Puttjerna og en sørvestover mot Lutvann.