Nordre Puttjern en vinterdag i februar

Denne vinteren er det fullt mulig å gå den nedlagte løypa fra Grønlihytta, over Puttjerna og opp Puttdalen. Dette vannet ble som kjent tappet for vann under bygging av Romeriksporten og holdes kunstig i live ved hjelp av vanntilførsel fra Kroktjern lenger sør.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2011

Mellom Nordre og Søndre Puttjern

Av Ivo Ninive

Det korte strekket mellom Nordre og Søndre Puttjern har en fascinerende vegetasjon selv om det antakeligvis har blitt negativt påvirket etter at grunnvannstanden gikk ned etter lekkasjene til Romeriksporten.

27 Feb 2011

Løype innover mot Grønlihytta

Av Ivo Ninive

Denne upreparerte løypa går fra Lindeberg og innover mot Grønlihytta. Der deler den i en nedlagt løype videre sørover mot Puttjerna og en sørvestover mot Lutvann.

16 Feb 2011

Godbakken

Av Steinar Kjærnsrød

Ved Godbakken er det kjørevei og p-plass og lett å komme inn på Stormyrrunden. Men skiltet på bildet er feil! Skihytta ble flyttet til Granumdammen for noen år siden.