Åpne områder mellom Brattengsetra og Lundsetra

Noen hundre meter nordvest for Brattengsetra åpner landskapet seg, og løypen mot Lundsetra fortsetter over et myrområde.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2011

Løype ved Drogsetsætra

Av Erik Unneberg

Løypen mellom Midtholen og Lundsetra går noen kilometer på vei, men her ved Drogsetsætra stikker den til skogs i retning Tomtsetra.

16 Feb 2011

Løypedele ved Hemsangen

Av Erik Unneberg

Et par hundre meter nordøst for vannet Hemsangen deler løypen seg. Vi valgte å gå rett frem i delvis nedsnedde spor, til Midtholen.

16 Feb 2011

Nykjørt nord for Sangsætra

Av Erik Unneberg

Det var ikke lenge siden preppemaskinen hadde gjort jobben sin her rett nord for Sangsætra, så enn så lenge kunne vi glede oss over spor som ikke var snedd igjen.