På Grinderkollen i Østmarka naturreservat

En av de mest utilgjengelige kjentmannspostene i inneværende periode. I dag opp på toppen etter en strabasiøs tur gjennom tett skog og løssnø opp fra nordvestre flanke. Men det er et flott og vilt terreng når man først er oppe og eksotisk øde hvor kun kjentmenn drar.

På Grinderkollen i Østmarka naturreservat

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Jan 2011

Fine spor over Nordbysjøen

Av Torgeir Stenstad

Sola har fått tak og lyser opp i sør mens vi glir i flotte spor over Nordbysjøen i Rælingen.

28 Jan 2011

Solnedgang på Snellingen

Av Amund Rasten

I år er skiløypa lagt om på Snellingen, og går nå på jordet på nedsiden av husene.

29 Jan 2011

Aftenrød utsikt mot Bogstadvannet

Av Erik Unneberg

Det er flere fine utsiktspunkter langs løypen "Sørkedalen på langs". Her ser vi mot Bogstadvannet fra Tangenåsens sørside noen minutter før solnedgang. Til venstre i bildet har vi Bogstad gård, mens Fossum bruk er til høyre i bildet. Litt til venstre for midten ser vi Ullernåsen.