Løype og turvei side ved side

Lysløypetraseen mellom Tranby og Kraft er ganske variert. Der går gjennom skog, bolig- og industriområder, over veier og langs turveier, slik som på bildet. Klikk på "Kart" så ser du hvor bildet er tatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Des 2010

Flott fangst og stolt fisker

Av Jan Eddy Syversen |

Det er ikke ofte vi får sik på pilk i Katnosa, men Markatjenestens utskremte fisker greide her å overliste en flott sik med maggot og røyeblink!

28 Des 2010

Løypeskiltet ved Abbortjern

Av Erik Unneberg

Dette løypeskiltet viser to veier sydfra mot Kikut. Enten over Bjørnsjøen ved å følge sporene på bildet eller en landfast løype som går mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. Den er så vidt ikke kommet med på bildet, men går til venstre.

29 Des 2010

Sprakende ved Kraft

Av Erik Unneberg

Vel oppe ved Kraft ble fotografen vitne til et sprakende fargespill da solen forsvant. Da gjaldt det å få det beste ut av kompaktkameraet.