Scooterløype og bevergnag

På østbredden av Sør-Elvåga litt sør for Søndre Skytten er det både gamle beverfelte trær og ferske bevergnag på trær som fortsatt holder seg oppreist. Andre spor etter beveren var det ikke mulig å se, derimot var det scooterspor og løype over Eriksvann og videre over Sør-Elvåga. Løypa mellom vannene var heller ujevn og steinete.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Des 2010

Hit, men ikke lenger

Av Odd Tore Saugerud

Den bratte blåstien opp fra Eriksvann mot Sandbakken deler terrenget med en liten bekk. Vinterstid kjøyver denne kraftig, og er ikke enkel å forsere. Oppover går det på et vis med trær og steiner som forankring, men alle som hadde kommet ovenfra hadde stoppet og snudd ved dette synet. Og dette er før det blir virkelig bratt!

09 Des 2010

Det svenska stålet

Av Odd Tore Saugerud

Dette er ingen skogskanon, men kjelen og skorsteinen til dampmaskinen som drev saga her på plassen i perioden 1942-47. Laget av Munktells Mekaniska Werkstad A.B. i Eskilstuna som stoppet produksjonen av dampmaskiner i 1921. Restene av denne maskinen ligner på en type som ble bygget før og rundt 1900.

09 Des 2010

Enda en voll som gror igjen

Av Odd Tore Saugerud

Skogen kryper inn fra kantene av vollen på Søndre Skytten, og på selve vollen tar høye skjermplanter over. Nesten litt dekorativt med rim og nysnø. Til venstre i grankrattet grunnmuren til en av bygningene som var her.