Iståke

Hjemmefra så jeg at tåka lå tykk over Krokskogen mot Tyrifjorden, men Gyrihaugen stakk opp. Tykk iståke kan gi flotte rimskulpturer og kort eller ingen utsikt. Verdt en tur i retning Retthellseter i -16 °C?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

30 Nov 2010

Mot Oslofjorden og solnedgangen

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det bare er snakk om minutter før sola forsvinner under horisonten og slutten av tilbaketuren blir heller mørk, må utsikten bare nytes. Ganske sterk nordasno gjør at det er lite smog over Oslo-gryta til tross for kulden.

01 Des 2010

Kjøyving og bevergnag

Av Odd Tore Saugerud

I sprengkulda har bekken i nordenden Igletjern frosset igjen, og vannet blir presset opp og lager stadig nye issvuller. Her, og også ellers langs vannet er det tydelige spor etter bever. For flere år siden fant vi også beverhytta, men den var allerede da fraflyttet.

01 Des 2010

Et tynt og kaldt solstreif

Av Odd Tore Saugerud

Igletjern har åsrygger på alle sider. Vinterstid har sola ikke lett for å nå ned Igletjern, omsluttet som det er av åsrygger på alle sider. Langs nordbredden har trærne dødd, og er i varierende stadier av forfall.