Skøyteføre på Nøklevann

Lekkert på Nøklevann i dag. Litt vind fra nordøst. Mange slags is, ren stålis, knudrete, snødekket, og noe åpent vann. Husk sikkerhetsutstyr på isen. Sjekk skøyterapportene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Nov 2010

En lysning i skogen

Av Odd Tore Saugerud

I Manaskardet var det stor flatehogst i 2007. Den tette storskogen måtte vike og ga et fint utsyn mot store deler av Tyrifjorden. Noe godt kommer det ut av moderne skogsdrift også.

23 Nov 2010

Kirkeveien fra Finneflakseter

Av Odd Tore Saugerud

Fredrik Schjander forteller at her i Manaskardet satte Anne fra Finneflakseter utover på ski en vinterdag på 1800-tallet med en unge som skulle døpes. Men da hun kom frem, så presten at den var uten hode. Det lå igjen i Manaskardet. Ikke rart så bratt og trangt det både er og må ha vært her.

23 Nov 2010

Vinterstemning mot Tyrifjorden

Av Odd Tore Saugerud

Fra Manaskardet til Byflaksetra er det mer storskog og elgorado enn utsikter. Faktisk så mye elgtråkk at jeg hadde problemer med å finne mine egne spor på tilbakeveien. Men enkelte steder stikker svaberg opp og det åpner seg mot fjorden, som her vest for Gjertrussen.