Fortsatt Svenskevei eller annen turvei langs Plassevannet?

Fra sydenden av vannet til Toresplassen går det en sti av omtrent samme kvalitet som Svenskeveien. Gammel og mosegrodd, med stikkrenner av betongrør. Neppe en driftsvei, mer lik en pent anlagt spaservei langs vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

Linjeløypa krysser Svenskeveien

Av Odd Tore Saugerud

Svenskeveien er en hulvei der den krysses av Linjeløypa. Ikke lett å se i farta i februar i år (bilde nr. 11519). I år er flatehogsten godt synlig etter at skogen langs løypa også ble skalpert i vår.

11 Okt 2010

Sumpen ved Langtjernsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Sammenraste og tette stikkrenner har demmet opp Langtjernsbekken og laget et krattfylt sumpområde. Her ville en liten rehabiliteringsinnsats for å hindre ytterligere utgraving vært på sin plass.

11 Okt 2010

Tåke over Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

Et velkjent syn i den hvite årstid, kanskje noe mer ukjent ellers: Der scooterløypa fra Finneflakseter kommer ned på Damtjern (nord for Sollihøgda). Tåke i dette området er ikke uvanlig så lenge Tyrifjorden er åpen og vinden står fra denne.