Sumpen ved Langtjernsbekken

Sammenraste og tette stikkrenner har demmet opp Langtjernsbekken og laget et krattfylt sumpområde. Her ville en liten rehabiliteringsinnsats for å hindre ytterligere utgraving vært på sin plass.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

Tåke over Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

Et velkjent syn i den hvite årstid, kanskje noe mer ukjent ellers: Der scooterløypa fra Finneflakseter kommer ned på Damtjern (nord for Sollihøgda). Tåke i dette området er ikke uvanlig så lenge Tyrifjorden er åpen og vinden står fra denne.

11 Okt 2010

Mosegrodd og velholdt

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på Svenskeveien langs Damtjern. Fra venstre (vest) kommer er bratt sti ned midt på bildet. Den går til en hule i åssiden.

11 Okt 2010

Forfall og lekkasje

Av Odd Tore Saugerud

Østre del av demningen i Damtjern (2 km nord for Sollihøgda) er i forfall, og lekker i bunnen. Vannstanden i Damtjern nå er derfor om lag to meter lavere enn da Svenskeveien var ny.