Gammelfjøset på Gjerdingen

Denne gamle løa har antagleig vært et gammelt sauefjøs, og ligger oppe på vollen der veien kommer inn på tunet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Feb 2002

Vinterlandskap mellom Gjerdingdammen og Katnosa

Av Tom Kluge

Sollyset og snøen skaper mange fine skyggevirkninger i dag. Her fra løypa mellom Gjerdingdammen og Katnosa

23 Feb 2002

Mot Nautsund - fra løypekryss sydvest i Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Det er eventyrlig her inne på Spålen i dag, og selv på en lørdags ettermiddag er det trafikk av skiløpere over vannet. Her kommer det en skiløper nordfra Nautsund. Løypa fra Ringkollen deler seg ved Nautsund. Har man tenkt seg østover til Katnosa, går man bortover mot Spålsbu, mens denne skiløperen trolig har tenkt seg videre sydover mot Abbortjernområdet

23 Feb 2002

Innbydende spor ved Haukåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Her i Grenadertraseen er det oftest flotte forhold i februar. Men dette området hører ikke med til det mest brukte av Marka. Løypene her spiller en viktig rolle som forbindelsesløyper mellom løypesystemet ved Kikut og Løvlia/Storflåtan-området