Fangsten renses

Etter å ha fisket i Katnosa må abboren flås.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2010

Ruiner ved Fossen

Av Odd Tore Saugerud

Disse ruinene kan tyde på at dette er rester etter fundamenter til understøttelse av vannrenne og vannhjul. Kanskje det var her den gamle saga ved Fossen sto?

31 Okt 2010

Vannuttaket til drift av høvleriet

Av Odd Tore Saugerud

Ved vannuttaket er vannrenna stengt med en tverrvegg og det er støpt på en godt dimensjonert sammenklinket rørledning av jern. At vannuttaket er utført i hel mur uten stein kan tyde på at det er kommet til senere.

31 Okt 2010

Nymøllåsen: vannrenne innsprengt i fjellet

Av Odd Tore Saugerud

Det var enklere å sprenge seg inn i fjellet og bygge vannrenne enn å sprenge tunnel gjennom fjellet. Det kan vi være glade for i dag, for det er fortsatt mulig å gå akvadukten i hele dens lengde uten større problemer.