Snart innvielse

Tre hundre meter vest for Sørsetra ligger Jørgenhytta. Den eies av DNT, og skal innvies to dager etter at dette bildet ble tatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2010

Langlielva ved Trofoss

Av Odd Tore Saugerud

Troa finnes ved østre brufeste og er vist i kjentmannsmerkehåndboka post 32, men hva med fossen? Oppover mot Langlivannet er det ikke mye foss å se. Heller ikke nedover til der velteplassen vel har vært, så her er tro, men ikke foss. Fin rasteplass, men sola forsvant allerede en halv time etter at den sto i syd bak åskammen i vest.

26 Okt 2010

Fundamentene etter Trofoss klopp

Av Odd Tore Saugerud |

Klopp eller bru, spurte kjentmannsmerkehåndboka. Siden det ser ut til å ha vært bare ett spenn over elva, stemmer jeg på bru. Jeg er vant med at klopp brukes helst om ett kort spenn eller en rekke korte spenn koblet sammen. Uansett, et pent oppmurt steinfundament på vestsiden og en sementkladd med en overlevende festebolt på østsiden.

26 Okt 2010

Bare for fotgjengere

Av Odd Tore Saugerud

Ei stor tørrgran har falt over veien og lager en portal rett ovenfor kjentmannsmerkets post 31. Et litt flatere parti før det går bratt nedover i skråli forbi posten. Der var det nok god bruk for skågarder av granstokker, men slike er det få, om noen, igjen av.