Var det slik utsikten var?

Var det litt slik utsikten til den døde fra gravrøysa på Jutulåsen ved kjentmannsmerkets post 3 tok seg ut? Jutulåsen syd for Damtjern er nå bevokst av skog, men fjerner vi mastene fra kraftledningsgata (slik det har blitt gjort på dette bildet) får vi et glimt av hvor storslagen utsikten kunne vært. Oppslagstavla ved posten gir bare informasjon om beliggenheten til seks av røysene som er beskrevet i boka. For å finne alle trenger du turkartet Kjekstadmarka, målestokk 1:20 000 (2010).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2010

Kudalen

Av Odd Tore Saugerud

Kudalen er det lite romantiske navnet på kløfta som skiller Jutulåsen i vest og Brastadåsen i øst. Heller et jutulhogg, som kjentmannsmerkehåndboka antyder, med tydelige spor av en jutul på steroider. Fem gravrøyser ligger langs oldtidsveien øst for Brastadåsen, en ligger langs blåstien fra Damtjern mellom Jutulåsen og Brastadåsen.

21 Okt 2010

Alternativ retur fra Svarttjern

Av Odd Tore Saugerud

Etter besøket på Svarttjerns-demningen nord for Langebrutjern kan det være interessant med en alternativ retur: Sydover til Langebrutjern med amtsbrua og så videre på sti langs bekken fra dette ned i Lommedalen er en mulighet. Langs bekken åpenbarer det seg små idyller som denne fossen, som er på vei inn i vinterdvalen.

21 Okt 2010

Ikke bare idyller

Av Odd Tore Saugerud

Ikke bare idyller langs bekken, men også kuriositeter som mosegrodde jernbanesviller. Ringeriksbanen og Lommedalstraseen har vært diskutert så lenge jeg kan huske, men sviller midt inne i skauen øst for Langetjern må ha vært å foregripe begivenhetens gang.