Kastefossen

Sett fra elvejuvet er Kastefossen et imponerende skue, og byr på dusj av både fotograf og kamera. Ganske vanskelig tilgjengelig ved stor vannføring, mulig langs nordsiden gjennom kratt og ur, og deretter vading i knedypt vann og stri strøm.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Første glimt av Kastefossen

Av Odd Tore Saugerud

På vei oppover Skosliteren øker elvebruset kraftig. Her er grunnen, en om lag 25 meter høy, nesten loddrett foss. Ikke navngitt på kart, men Erling Persbråten omtaler den som "Kastefossen".

07 Okt 2010

Skosliteren

Av Odd Tore Saugerud

Skosliteren - en fint oppmurt tømmerveg fra tiden rett før år 1900. Her gikk det hardt ut over skoningen til både to og firbente når dette stykket skulle forseres.

07 Okt 2010

Vadestedet ved bunnen av Skosliteren

Av Odd Tore Saugerud

Et stykke ovenfor fangdammen i Urselva flater dalbunnen noe ut. Her krysser blåstien elva over til sydsiden og til Skosliteren. Stritt og knedypt i dag, kan krysses tørrskodd ved sommervannføring.