Øyangen

Øyangen er et av de større vannene i Hadelandsåsene. Det ligger helt øst i dette området, omtrent midt mellom Vassbråa og Hurdalssjøen. To fylker har glede og nytte av dette vannet, og inne ved land går grensen omtrent der bildet er tatt. Vi ser Oppland til venstre - Akershus til høyre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2010

Høst ved Sagvollen

Av Eivind Molde

Sagvollen er et hytteområde som ligger svært fint til ved vestenden av Vassbråa. Ekstra fint blir det når vannet er blikkstille og høstfargene kommer til syne.

19 Sep 2010

Strålende ved Kalven

Av Eivind Molde

Kalven er, som navnet antyder, et "produkt" av et annet og større vann. "Opphavet" er Vassbråa, som ligger bare noen steinkast unna. Vassbråa har sitt utløp helt i vest, ved Sagvollen.

19 Sep 2010

En pause på odden

Av Erik Unneberg

Det var fint å komme ut på odden på østsiden av Abborvann. Her er det en super rasteplass, og den ble godt benyttet i dag i det fine været.