Flust med bringebær

På hogstfeltene ved foten av Rundkollen er det nå store mengder med bringebær. Bildet er tatt fra den blåmerkede stien som går fra Nittedal jordstasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2010

Nittedal jordstasjon

Av Erik Unneberg

Nittedal jordstasjon (fra 1986) ligger like ved Rv4 nord i Nittedal, og er Nordens største. Herfra foretas kommunikasjon med satelitter for radio, fjernsyn, data og telefoni. Den største antennen har en diameter på hele 16 meter. Fra jordstasjonen går det blåmerket sti nordover til Rundkollen, åsen med et av de flotteste utsiktspunktene i kommunen. Et annet utsiktspunkt, Varingskollen, sees til venstre i bildet.

31 Jul 2010

Markas grøde

Av Nina Didriksen |

Nå er det bærtid! Både de røde og de blå er modne og kan plukkes i store mengder, hvis du finner de rette stedene. Disse bringebærene bød seg frem på en busk ved veien østover fra Sandungen gård, og vannet sees i bakgrunnen. Det er neddemmet i sommer fordi Oslo vann- og avløpsetat pusser opp demningen.

31 Jul 2010

Målbundet?

Av Nina Didriksen |

Målfossen i Katnoselva buldrer i vei også midt på sommeren. I elva går grensen mellom Lunner, Oslo og Ringerike kommuner og mellom Oppland, Oslo og Buskerud fylker. Det østligste punktet i Ringerike kommune befinner seg forøvrig midt i Sæterløken, vel 250 meter lenger opp (og Oslos nordligste og høyeste punkt, Kjerkeberget, ca en kilometer østover). Målfossen var stedet for en kjentmannspost i perioden 2000–02.