Liten båt - stort fjell

Pershusfjellets østvegg er imponerende, ikke minst på grunn av stupene ned mot Skarvvann. Kanoen ble liten i dette perspektivet, der den gled rolig over vannet på vei til Tverrsjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2010

Store Sinnera sett fra Pershusfjellet

Av Erik Unneberg

Den mest spektakulære utsikten fra Pershusfjellet er fra østsiden, vil nok mange hevde. Men også fra vestsiden kan man få god oversikt over store områder. Her har vi den nordlige delen av Store Sinnera (482 moh.) i bildet, som da ligger ca. 150 høydemeter lavere enn våre føtter.

10 Jul 2010

Mektige Langvassbrenna

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra vestsiden av Pershusfjellet, ca. 630 moh. Den ruvende Langvassbrenna dominerer i bildet, men så er den høyeste toppen (bak treet i forgrunnen til venstre) hele 663 moh. Vi ser også ned på den øvre Sinnerputten (498 moh.) i Sinnerdalen, hvor det går skiløype vinterstid. Putten er i nordvestlig retning fra fotografens ståsted, som kan finnes ved å klikke på "Kart". Forflytter vi oss til høyre del av bildet, finner vi Fagervann (526 moh.). Enda litt lengre opp har vi Finnerudsetra (ca. 560 moh.), 5 km i luftlinje fra kameraet.

10 Jul 2010

Drivende i Pershusvann

Av Erik Unneberg

Ved demningen i sydenden av Pershusvann fløt dette treet. Mon tro hvor lenge siden det er siden det vokste her inne i Nordmarka?