Strevoppbråten

Det er vel ingen overdrivelse å si at Strevoppbråten er temmelig falleferdig. Den gamle stua ligger helt inntil løypa vest for Bjerkebekk (mot Ski). Dette var ett av mange såkalte bråtebruk i skogene øst for Ski. Man brente et område med skog og sådde rug i asken. Etter et par år grodde bråtefeltet til og kunne brukes som beite. Mange steder ble bråtelandet også dyrket opp av husmenn og andre som slo seg ned på brukene. Den siste som bodde på Strevoppbråten var svensken Gottfrid Eriksson (1891-1981), ifølge historielagene her i området.

Strevoppbråten

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Mar 2010

Flagget heist på Bjerkebekk

Av Eivind Molde

Flagget er heist, for det er folk på tunet. Dvs., speiderne holder seg litt inni skogkanten, og de greier seg nok utmerket utendørs i natt.

13 Mar 2010

Tilbake ved Smerta

Av Eivind Molde

To skiløpere svinger inn ved Smerta etter en tur i Gaupesteinsmarka. Her holder Ski golfklubb til. Stedet er et fint utgangspunkt for turer i denne delen av Sørmarka.

13 Mar 2010

Lokalhistorie langs løypa

Av Eivind Molde

På vei mot Skeidarkollen kan man - uten å gå ut av løypa - få meget interessant kunnskap om steinalderboplassen Stunner. To steder er det satt opp ulike typer informasjonstavler. Det er Ski historielag, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren som står bak tiltaket. Boplassen er rundt 11.000 år gammel. Det er også reist en minnestein i nærheten.