Tapatjern

Tapatjern ligger bare 40 meter fra Toresplassløypa mellom Sollihøgda og Sørsetra øst for Finnehaugen. Et idyllisk lite vann, særlig sommerstid, men vinterstid er det bare dyrespor å se. Tett grankratt gjør nok at de fleste ikke i farta ikke legger merke til at det er et vann her. Om vannet er idyllisk, er ikke navnet det. Tapa kommer av finsk Tappo, som betyr drap på finsk. Her var finnebosetting, og her drepte ifølge Reidar Holtvedt en finne en annen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Mar 2010

Scooterløypa mot Frøshaug

Av Odd Tore Saugerud

Snøen er både dyp og høy i år. Her på toppen av bratta mot Isielva har stubben med rødmerket fått stor vinterhatt. Snøen i løypa er forholdsvis løs, men i solen begynner den å bli fuktig på overflaten. Det kan bli avvekslende og friske forhold nå når det veksler mellom sol og skygge.

03 Mar 2010

Scooterløypa mot Frøshaug

Av Odd Tore Saugerud

Scooterløypa Frøshaug - Djupedalen er ganske frisk. Den siste bakken før løypa krysser Isielva er solrik og bratt, og gir bra fart ned eller svette opp. Isielva og bakken opp mot Djupedalsløypa kan skimtes i skyggen i bunnen av bakken.

03 Mar 2010

Fortsatt solid med snø ved Brunkollen

Av Jørn Grøstad

Selv om vi kommet over i mars måned og solen begynner å varme godt midt på dagen, så minker heldigvis ikke snøen med det første. Målepinnen ved Brunkollen viser fortsatt 90 cm.