Djupedalen

Vintermøte i skogen? Ungtrærne kler seg i forskjellig drakt, kanskje inspirert av geistlige hodeplagg. Den sterke vinden på onsdag hadde ikke nådd ned her i den trange Djupedalen, og eventyrskogen var der fortsatt. Løypa mellom Auretjernbekken og Bureheim er umerket, men likevel preppet med stor maskin og lettgått. Nysnøen ga 10 cm silkeføre på topp av gamle spor. Hjemmestyrkecella Ho-Ho lå nær løypa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2010

Vinterstemning rundt Oppkuven

Av Terje Mathisen

Eventyrskog rundt naturløypen fra Oppkuvvann opp mot toppen.

01 Feb 2010

Stille i Linjeløypa i dag

Av Odd Tore Saugerud

Men i helgene er det fullt her etter at det ble laget stor parkeringsplass ved Høymyr. Men Linjeløypa fulgte ikke dagens trasé opprinnelig. Fra Sollihøgda fulgte den den uthogde gata under kraftledningen omtrent til myra i nordenden av Damtjern. Bakkene ned mot Sollihøgda var da ganske spennende når det var lite snø, og spesielt når det hadde frosset på etter til kvelds etter en solfylt marsdag.

30 Jan 2010

Bro, bro brille N for Spålen:

Av Torgeir Stenstad

Fra Spålen går en "naturløype" langs bekken mot Sinderdammen. Her er det ofte mye snø, også i dag. Trærne bærer tung bør med all snøen, og her er mange spor etter hr. og fru elg.