Sykkeltraseen i Bjørumdalen

Sykkelruten fra Skui til Bjørum sag går på sykkelvei på vestsiden av gamle E16 det første stykket. Men når man kommer frem til Isiveien, tar den av dit og fortsetter opp Bjørumdalen. Inngangen til denne ser vi på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2009

Liten og stor bro over Isielva

Av Erik Unneberg

Rett syd for Bjørum sag går den nye E16-broen over Isielva. Veilysene derfra skapte et farget gjenskinn i vannet denne kvelden. Bildet er tatt fra broen som leder turveien gjennom Bjørumdalen frem til Bjørum sag.

19 Aug 2009

Pershusfjellet mot sør

Av Torgeir Stenstad

Vi ser ned på Pershusvannet og videre mot Aklangen og Katnosa i det fjerne

19 Aug 2009

Mot Holoaseter

Av Torgeir Stenstad

Vi har kommet oss opp på Pershusfjellet og skuer østover mot Holoaseter. Utrolig utsikt og vi nyter roen her oppe på 650 moh.