Bjønneputten

Her går skiløypa mellom Sinnerdalen og Mosjøen. Høstens gule farger er med på å sette sitt preg på myra, som nok snart opplever den første frosten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Aug 2009

Luftig kjentmannspost

Av Torgeir Stenstad |

Vi har beveget oss på åsryggen over Skarettunnelen og ser nordover Holsfjorden. ”Prinsessens utsikt” er posten kalt, og vi holder oss godt unna kanten av stupet.

17 Aug 2009

Med sykkel opp Ursdalen

Av Erik Unneberg |

Selv om det er vanskelig å sykle på den blåmerkede stien fra Persbråtan og frem til skogsbilveien ved Svartvann, er deg mulig å ta med sykkelen på denne strekningen. Regn med å måtte trille sykkelen mesteparten av veien og å løfte den litt i enkelte ulendte passasjer. Men ved å gjøre det, kan du komme deg med sykkel fra Skui eller Stovivann og frem til for eksempel Skoglund.

17 Aug 2009

Slutt på sykkelveien

Av Erik Unneberg |

Fra Skoglund og nordover går det en fin gang-/sykkelvei på østsiden av E16. Den dekker imidlertid bare en del av strekningen opp til Sollihøgda. På bildet ser vi et sted der man enten må ut på E16, eller man kan krysse veien og fortsette et stykke på en skogsbilvei på vestsiden før man igjen må inn på hovedveien.