Ikke særlig folksomt

En tydelig sti viser at folk besøker nordre Branntjern jevnlig, men allfarvei kan det ikke kalles. Dette er en liten idyll sør for Branntjernhøgdene, øst for Katnosa, med fine leirmuligheter. Det går en slags sti eller et gammelt hogstmaskinspor inn fra veien ved Leveringsvika.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 2009

Det var en gang et trig.merke

Av Nina Didriksen

I dag bare rester igjen av trekonstruksjonen, her, som på så mange andre topper rundt om i Marka. Denne toppen ligger nord for Katnosa og i tillegg til trig.punktet er det et grensemerke for Spålen-Katnosa naturreservat her. Vi møtte to elger på vei hit, men folk er det derimot mindre av.

12 Aug 2009

Velholdte hus

Av Nina Didriksen

Ved Gjerdingsdammen er det både damvokterbolig og skole. En liten idyll denne augustkvelden, skyene var bare mørke, ikke skumle.

12 Aug 2009

Minne i solnedgang

Av Nina Didriksen

Tømmerfløting, damdrift... Det er mange minner knyttet til Nordmarka, og her på odden vis a vis damvokterboligen ved Katnosdammen ser vi ett av dem.