Det var en gang et trig.merke

I dag bare rester igjen av trekonstruksjonen, her, som på så mange andre topper rundt om i Marka. Denne toppen ligger nord for Katnosa og i tillegg til trig.punktet er det et grensemerke for Spålen-Katnosa naturreservat her. Vi møtte to elger på vei hit, men folk er det derimot mindre av.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Aug 2009

Velholdte hus

Av Nina Didriksen

Ved Gjerdingsdammen er det både damvokterbolig og skole. En liten idyll denne augustkvelden, skyene var bare mørke, ikke skumle.

12 Aug 2009

Minne i solnedgang

Av Nina Didriksen

Tømmerfløting, damdrift... Det er mange minner knyttet til Nordmarka, og her på odden vis a vis damvokterboligen ved Katnosdammen ser vi ett av dem.

16 Aug 2009

Oldtidsveien

Av Eivind Molde

En av landets best bevarte oldtidsveier gikk gjennom Oppegård. Veien gikk fra Christiania, over Grønliåsen til Fløysbonn, og videre sørover. For folk i området ved Fløysbonn er dette en populær turvei. Fra skiltet på bildet og til veien kommer ut av skogen nord for Fløysbonn, er det vel 600 meter.