Rud

Her ved gården Rud møtes Eikjolvegen (der bilen kjører) og Bøhlervegen (fra venstre). Selve gårdsbygningene ligger til venstre for bildet. Veien til høyre går mot Eikjol.

Rud

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2009

Ski middelalderkirke

Av Eivind Molde

Ski middelalderkirke ligger i Kirkeveien (fylkesvei 154), ca. 1,7 kilometer øst for Ski sentrum. Kirken ble bygd på 1100-tallet. Tårnet ble bygd langt senere, rundt 1860.

22 Jun 2009

Nordover fra Ski

Av Eivind Molde

Fra rundkjøringen ved Ski skole går Langhusveien nordover til Langhus. Egen gang- og sykkelvei sikrer syklistene trygg ferdsel langs riksvei 152 (mot venstre i bildet). På jordene til høyre i bildet starter skiløypene vinterstid.

22 Jun 2009

Ski stasjon

Av Eivind Molde

Ski stasjon er et travelt knutepunkt på Østfoldbanen, både for lokal- og fjerntrafikk. Rett sør for stasjonen deler jernbanelinja seg i en trasé østover mot Askim og en som går mot Moss og Halden.