Spennende og navnløs

Svartdalen er navnet på en smal, liten dal i Østmarka, nord for Sandbakken sportsstue og vest for Sør-Elvåga. På turkartet i målestokk 1:50.000 er skiløypa tegnet inn, men dalen har ikke fått navn. Dét har den derimot på Østmarkkartet i målestokk 1:25.000. Her er veltede trær du må sno deg under, og høye rette fjellsider på det smaleste. Ta turen gjennom, du vil huske den mye lenger enn tiden du sparte på å gå trikkeskinneløypa utenom!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Mar 2009

Tung bør

Av Kjersti von Krogh

Hytta i Dammyrdalen bærer tungt denne snøvinteren, men vakkert er det

11 Mar 2009

Eventyrriket

Av Kjersti von Krogh

Nydelig føre og knall vær på vei mot Oppkuvvannene

09 Mar 2009

Bæbu

Av Jon Erik Jacobsen

Bua ved Sølvtjernet eiers av saueholdslaget og heter selvfølgelig BÆBU. Her er det nok snø, og løypa fra Bruvoll til Harestua passerer forbi