Innersætra

Innersætra ligger langs skiløypa mellom Høgbrenna og Skihytta på Søndre Land østås

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Feb 2009

Snart ved bommen

Av Bente Anita Moell

Her skimtes skihyttebommen i glenna midt i bildet, bakerst. Ca 150 meter bak meg ligger minnesmerket ved Innersætermyra, langs skiløypa Skihytta-Høgbrenna

23 Feb 2009

Haraldsrud

Av Bente Anita Moell

Haraldsrud var et naturlig stoppested i gamle dager, da gårdsfolket dengang serverte skifolk og andre markagåere som kom forbi. Idag brukes stedet som feriested, og åkeren på Haraldsrud dyrkes fortsatt

13 Feb 2009

Midt i smørøyet

Av Sven Sandvik

Skihytta i Land ligger midt i det flotte skiterrenget øst for Hov i Land. Hit går løyper fra flere kanter, og det er også forbindelse østover mot Skumsjøen og Raufoss