iMarka – personvern og interaksjonsanalyse

Les mer om hvordan Skiforeningen behandler dine personopplysninger ifm. innlogging og analyse av brukeratferd i iMarka.

Personopplysninger

Vi ønsker å gi deg som medlem i Skiforeningen, eller som bruker av våre digitale tjenester som iMarka-appen og Skiforeningen.no, best mulig informasjon om medlemskap, nyheter, oppdateringer, kampanjer og tilbud. Skiforeningen kan bruke dine personopplysninger for å kommunisere dette med deg. Vi videreformidler ikke personopplysninger til andre parter. Du kan når som helst stoppe slik kommunikasjon ved å endre innstillingene på min side eller kontakte oss på post@skiforeningen.no.

Her er de viktigste formålene vi bruker personopplysninger til:

 • Gi deg relevant informasjon om medlemskapet ditt, nyheter, oppdateringer, kampanjer og tilbud.
 • Vi analyserer data for store brukergrupper for å forbedre og videreutvikle vårt tilbud til deg, og for å forstå markedstrender og medlemspotensiale.

Dersom du har samtykket til det, benytter vi i tillegg personopplysningene dine til:

 • Dersom du har samtykket til å motta informasjon på e-post eller telefon, bruker vi dine personopplysninger til å segmentere brukergrupper for å tilpasse artikler og informasjon. Vi kan for eksempel sende deg informasjon om Barnas skiskole om du er i familiesegmentet. For å segmentere benytter vi tredjepartsdata fra vår samarbeidspartner InsightOne.
 • Målrettet reklame, tilbud og innhold, samt måle effekten. Vi ønsker å vise deg innhold i iMarka som er mest mulig relevant for deg.
 • Vårt behandlingsgrunnlag er interesseavveining og våre berettigede interesser er brukervennlighet og vår interesse i markedsføring og informasjonsvirksomhet.

Vi har databehandleravtaler med alle våre tekniske leverandører, som sikrer at personopplysningsloven følges.

Alle våre data lagres på servere i EU/EØS-området. Vi drifter våre servere selv i samarbeid med eksterne konsulenter i Norge. 

For å sikre datakvaliteten mellomlagrer vi persondata i 30 dager i en database i Azure. I datautvekslingen mellom de ulike systemene er dataene kryptert med https-protokollen. Skiforeningen har gode rutiner for tilgangsstyring i Azure hvor mindre enn en håndfull personer har innsyn i persondataene. Utviklere av våre digitale tjenester har også tilgang ved behov for vedlikehold av den tekniske løsningen.

Disse personopplysningene registrerer vi:

 • Fornavn + etternavn
 • Fødselsdato
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Postnummer

Navn: Formålet med navn er å vite hvem som er medlem i Skiforeningen. Foreningen kan ikke oppfylle medlemsavtalen uten å vite hvem medlemmene er. (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen)

Fødselsdato: Formålet med fødselsdato er å bestemme hvilken type medlemskap medlemmet har og hvilken pris medlemmet skal betale for dette medlemskapet. Vi trenger også fødselsdato for å unngå duplikatmedlemmer (navneforveksling) i systemet (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen), samt for statistikkformål (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f – interesseaveiing). Ved registrering i iMarka-appen registrerer vi fødselsdato, da vårt system krever det for å opprette en bruker.

Mobilnummer: Formålet med mobilnummer er å kunne kontakte medlemmet, enten på telefon eller per SMS om medlemmet har samtykket til dette (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a - samtykke). Vi trenger også mobilnummer for å unngå duplikatmedlemmer (navneforveksling) i systemet (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen). Mobilnummer benyttes også for å logge inn i iMarka-appen og er ditt brukernavn der, samt at du får tilsendt engangskode ved innlogging på SMS.

E-postadresse: Formålet med e-postadressen er å kunne kommunisere med medlemmet og registrert bruker, eller å sende ut nyhetsbrev dersom medlemmet/registrert bruker har samtykket til dette (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a - samtykke). Vi trenger også e-postadresse for å sende ut faktura (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen). E-post benyttes også for å logge inn i iMarka-appen og er ditt brukernavn der, samt at du får tilsendt engangskode ved innlogging på e-post.

Adresse og postnummer: Formålet med adresse og postnummer er å kunne sende ut årlig medlemsavgift (til de som ikke har inngått avtale om E-faktura eller avtalegiro), medlemskort og medlemsblad. Adresse og postnummer er dessuten nødvendig der flere med samme adresse skal inngå i et husstandsmedlemskap (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen). Adresse og postnummer benyttes også for å vite hvor våre medlemmer bor og til pliktig rapportering til kommuner og idrettskrets. Ved registrering i iMarka-appen registrerer vi postnummer, da vårt system krever det for å opprette en bruker.

Du har rett til å be om innsyn i, retting og sletting av dine personopplysninger hos oss. Klikk her for å be om innsyn.

Du har til enhver tid anledning til å trekke samtykker du måtte ha gitt til vår behandling av dine personopplysninger.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å nå de ulike formål vi har beskrevet. Generelt lagrer vi medlemsopplysninger så lenge du er medlem hos oss.

Analyse av brukerinteraksjon

For at iMarka til enhver tid skal være relevant for brukerne og fungere optimalt analyserer vi brukeratferd. Vi benytter Firebase analytics til dette formålet. Dataene vi samler inn er anonyme og kobles ikke mot persondata.

Ansvarlig databehandler

Det er generalsekretæren i Skiforeningen som har ansvaret for personopplysninger som samles inn i iMarka. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller, og at eventuelle avvik fra retningslinjer og lovverk meldes inn og rettes.

Har du spørsmål, kontakt oss på post@skiforeningen.no eller 22 92 32 00.

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regler ber vi deg kontakte oss. Alternativt har du anledning til å klage til Datatilsynet.

 

Samarbeidspartnere