Friluftsglede / Her kan du søke friplasser

Her kan du søke friplasser

Friluftsglede for alle

Friluftsglede i sommerferien skal være en inkluderende arena. Vi har en friplassordning som sikrer at barn kan delta uavnhengig av familiens økonomi. Friplassen gir helt gratis deltagelse. 

Slik søker du

For å søke, kan du fylle ut dette skjemaet, og sende det som vedlegg på epost til friplass@skiforeningen.no.

Frist for å sende inn søknad er 1. juni. 

Vi deler ut plasser så langt midlene rekker. Alle henvendelser behandles konfidensielt.