Friluftsglede / Slik lærer tusenvis av skolebarn friluftglede

Slik lærer tusenvis av skolebarn friluftglede

Mestring, inkludering, og gode opplevelser i naturen: Friluftsglede får tusenvis av barn ut i nærskogen.

Friluftsglede for skoler er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg. Tilbudet går over to skoleår. Vi er ute om høsten og våren, og noen gange vinteren.  

Mestring og positive naturopplevelser

Friluftsglede er for 3. og 4. klassetrinn fra skoler i Oslo med over 60 prosent elever med annet morsmål enn norsk eller samisk og mottaks-/alfaklasser. Målet er å stimulere til mestring, positive naturopplevelser og varig friluftsglede. Friluftsglede skal bidra til  inkludering, integrering og øke barnas sosiale kompetanse  

Her er noe av det barna lærer: 

 • Bruke sansene aktivt for å oppleve naturen
 • Utforske og utfordre seg selv motorisk
 • Lære å ferdes sporløst og ta vare på naturen 
 • Bli kjent med dyr og planter i nærområdet
 • Lære om kart og kompass 

Følger lærerplanen

Friluftsglede knytter seg opp mot temaer i naturfag og kroppsøving, norsk, matematikk, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk.  Målet er å bidra til sosial læring, språkutvikling og begrepsforståelse. Lærerne kan bruke den praktiske erfaringen elevene får på Friluftsglede i egen undervisning. Lærerne er selv med på hele opplegget.  

Dette er Friluftsglede for skolene 

 • Tusenvis av barn deltart hvert år: 3500 barn om høsten, 1000 barn om vinteren, og 3500 barn om våren
 • Barna kommer fra 46 skoler 
 • 45 instruktører og 3 ledere driver prosjektet
 • Skolene har over 60 prosent ikke norsk- eller samiskspråkelige elever
 • Gratis heldagsopplegg
 • Siden 2008 har ca. 50 000 barn deltatt på skoleprosjektet

Meld din interesse her 

Her foregår det

 • Trollvann, Skullerud og Grorud   
 • Vi kan sørge for busstransport tur/retur
 • Friluftsglede er også tilbud for AKS/SFO i høstferien 

Disse støtter Friluftsglede

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Oslo kommune Bymiljøetaten og Sparebankstiftelsen. 

Naturlig skole: Tusenvis av elever deltar på Friluftslede hvert år. Her blir de kjent med sin egen nærskog. Foto: Christian Haukeli

Samarbeidspartnere