Friluftsglede / Slik lærer tusenvis av skolebarn friluftglede

Slik lærer tusenvis av skolebarn friluftglede

Naturlig skole: Tusenvis av elever deltar på Friluftslede hvert år. Her blir de kjent med egen nærskog. Foto: Christian Haukeli

Friluftsglede for skoler er et praktisk pedagogisk lærings- og undervisningsopplegg i friluft. Tilbudet går over to skoleår og innebærer aktiviteter i nærnaturen, både høst, vinter og vårsesong.

Mestring og positive naturopplevelser 

Målgruppen er 3. og 4. klasse fra skoler i Oslo med en høy andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn, samt mottak-/alfaklasser.  
 
Tilbudet er et læring i friluftprosjekt, med hovedvekt på mestring, inkludering, læring, og gode opplevelser i naturen. Friluftsglede bidrar også til god fysisk og psykisk  
helse, og ikke minst lærer barn å bli glade i naturen og Marka. Slik blir de også bedre rustet til å ta vare på den for framtiden. Prosjektet oppfyller en lang rekke av kompetansemålene i skolen, og ikke minst treffer vi godt inn mot FNs og regjeringens bærekraftmål.

Dette lærer barna

 • Bruke sansene aktivt for å oppleve naturen
 • Utforske og utfordre seg selv motorisk
 • Lære å ferdes sporløst og ta vare på naturen 
 • Bli kjent med dyr og planter i nærområdet
 • Lære om kart og kompass

Opplegget følger skolens læreplan

Det pedagogisk rammeprogram og undervisningsmateriellet som gjennomføres på Friluftsglede er i tråd med skolenes lærings- og kompetansemål. Opplegget tar sikte på å sikre kvalitet og kompetanse for skolene og vi har fokus på relevante kompetansemål i læreplanen for 3. og 4.  
trinn.

Det omfatter blant annet temaer som dyr/spor/planter i Marka, kart/kompass/orientering, bål/matlaging på bål, naturvern 
/sporløs ferdsel, sansing og undring, motorisk utfordring/klatring/helse, skileik, språkkompetanse, historiefortelling, bruk av utstyr som kniv/tarp m.m. 

Lærerne deltar selv på hele opplegget og kan bruke den praktiske erfaringen både de og elevene får på Friluftsglede i egen undervisning.  
 

Dette er Friluftsglede for skoler

 • Siden 2008 har 50 000 barn deltatt 
 • 3500 elever deltar om høsten, 1000 om vinteren og 3500 elever på våren. 
 • Elevene kommer fra 46 ulike skoler i Oslo
 • 45 instruktører og 3 ledere driver prosjektet 
 • Skolene har en høy andel elever med ikke norsk- eller samiskspråkelige elever
 • Gratis heldagsopplegg, busstransport inkludert 

Meld skolens interesse her 

Her foregår det

 • Grorud v/Badedammen og Skullerud 
 • Vi sørger for busstransport til Friluftsglede, tur/retur
 • Friluftsglede har også et ferietilbud for barn og familier og AKS/SFO. Vi arrangerer dette i vinterferie, sommerferie og høstferie.  

Disse støtter Friluftsglede

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Oslo kommune Bymiljøetaten, Sparebankstiftelsen DnB, Eckbos Legat og andre viktige bidragsytere.  
 
 

Samarbeidspartnere