Barnas skiskole / Dette koster Barnas skiskole

Dette koster Barnas skiskole

Med eller busstransport fra barnehage eller skole? Her er prisene.

Kurs uten buss: 1 250 kroner pr barn

Kursavgift med buss:  1 760 kroner pr barn

Bussavgift koster altså 510 kroner pr barn

Spørsmål? 

Vil hjelper deg gjerne!
kurs@skiforeningen.no

Samarbeidspartnere