Barnas Holmenkolldag / Her kan du søke friplass

Her kan du søke friplass

Barnas Holmenkolldag skal være for alle. Derfor tilbyr Skiforeningen et begrenset antall friplasser.

Friplass

Fyll ut skjema, og send til friplass@skiforeningen.no

Søk her

Hva er en friplass?
Skiforeningen tilbyr et begrenset antall friplasser til barn fra lavinntektsfamilier. Friplass gir gratis deltagelse på skirennet.
Vi tilbyr også gratis utlån av skiutstyr fra vår skitilhenger på stadion for dem som trenger det.

Hvorfor friplasser?
Skiforeningen ønsker at Barnas Holmenkolldag skal være en inkluderende arena. Friplassordningen gjør at alle barn får mulighet til å oppleve snø- og skiglede.

Hvem finansierer friplassene?
Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra Barnas skifond sikrer at Barnas Holmenkolldag blir mulig for alle.

Anonymitet
Hvem som søker om friplasser er konfidensielt. Det vil naturligvis ikke komme frem hvilke barn som benytter seg av ordningen. 

Samarbeidspartnere