Sist oppdatert: 29.02.2020 00:01

Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

Lygna med omegn
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Delvis preparert Klassisk og fristil
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Delvis preparert Klassisk og fristil
509 Lushaughytta - Bustevollen Delvis preparert Klassisk og fristil
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Delvis preparert Klassisk og fristil
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Delvis preparert Klassisk og fristil
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Delvis preparert Klassisk
500 Lysløypa ved Lygna Lysløype Delvis preparert Klassisk
483 Blokkhus - Vatningsbakken Preparert tidligere Klassisk og fristil
551 Fellessætra - Korssætersvingen Preparert tidligere Klassisk
491 Fellessætra - Åstjern Preparert tidligere Klassisk og fristil
482 Hengedykrysset - Blokkhus Preparert tidligere Klassisk og fristil
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Preparert tidligere Klassisk og fristil
1521 Lushaughytta - Lushaugen Preparert tidligere Klassisk
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Preparert tidligere Klassisk
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere Klassisk og fristil
1224 Lygna - Hengedykrysset Preparert tidligere Klassisk og fristil
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Preparert tidligere Klassisk og fristil
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Preparert tidligere Klassisk og fristil
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna Preparert tidligere Klassisk
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Preparert tidligere Klassisk og fristil
1225 Åstjern - Vatningsbakken Preparert tidligere Klassisk
Lygna skisenter
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Lysløype Delvis preparert Klassisk og fristil
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Lysløype Delvis preparert Klassisk og fristil
488 Løyper på Lygna skisenter Delvis preparert Klassisk og fristil
1304 5 km fri på Lygna skisenter Preparert tidligere Fristil
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter Preparert tidligere Klassisk
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1567 Skjervetråkket - Avalsjøen - Brovoll Delvis preparert Scooter
1572 Skjervetråkket - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Delvis preparert Scooter
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Hovsvåja Preparert tidligere Scooter
1274 Bustevollen - Steinholen Preparert tidligere Klassisk og fristil
1573 Hovsvåja - Skjervetråkket Preparert tidligere Scooter
640 Nordre Oppdalen - Koperud Preparert tidligere Klassisk
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Preparert tidligere Klassisk
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Preparert tidligere Scooter
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Preparert tidligere Klassisk og fristil
1568 Skjervetråkket - Nordengen - Koperud Preparert tidligere Scooter
1257 Steinholen - Risbakken Preparert tidligere Klassisk
1106 Steinsjørunden Preparert tidligere Klassisk
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Preparert tidligere Klassisk og fristil
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud Preparert tidligere Klassisk
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Preparert tidligere Klassisk og fristil
1570 Våjarunden [over isen] Preparert tidligere Scooter
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet Ikke preparert Klassisk
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Preparert tidligere Klassisk
502 Brandbu - Blokkhus Preparert tidligere Klassisk
1116 Dæhlen - Nedre Egge Preparert tidligere Klassisk
1113 Dæhlen - Sandbækk Preparert tidligere Klassisk
1115 Dæhlen - Tækroa Preparert tidligere Klassisk og fristil
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
1117 Dæhlen - Egge Ikke preparert Klassisk og fristil
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert Scooter
1276 Moen skole - Badstuvegen Ikke preparert Klassisk
1107 Trintomløypa Ikke preparert Klassisk
Tingelstad
1090 Lysløypa i Tingelstad Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass Preparert tidligere Klassisk og fristil
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen Preparert tidligere Klassisk og fristil
1345 Augedal gård - Markafeltet Ikke preparert Klassisk og fristil
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Ikke preparert Klassisk og fristil
1096 Jorstad - Alm - Rækken Ikke preparert Klassisk og fristil
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Ikke preparert Klassisk og fristil
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde Ikke preparert Klassisk og fristil
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert Klassisk og fristil
1346 Markafeltet - Julibakka Ikke preparert Klassisk og fristil
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert Klassisk og fristil
1099 Rundløype Sanne skole Ikke preparert Klassisk og fristil
1095 Rækken - Forten - Jorstad Ikke preparert Klassisk og fristil
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka Ikke preparert Klassisk og fristil
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken Ikke preparert Klassisk og fristil
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad Ikke preparert Klassisk og fristil
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass Ikke preparert Klassisk og fristil
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad Ikke preparert Klassisk og fristil
Grindvoll
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1335 Finnlaus - Åslund Ikke preparert Klassisk
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1334 Jordestua - Ballangrud Ikke preparert Klassisk og fristil
1331 Lysløypa på Grindvoll Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
1330 Løken - Grimsrud Ikke preparert Klassisk
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] Ikke preparert Klassisk
1366 Skøyen - Skytebanen Ikke preparert Klassisk
1333 Skøyenrunden Ikke preparert Klassisk
Vestre Gran
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Delvis preparert Klassisk og fristil
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Delvis preparert Klassisk
1289 Betel - Lunde Preparert tidligere Klassisk og fristil
1288 Betel - Moger Preparert tidligere Klassisk og fristil
1294 Buhammeren rundt Preparert tidligere Klassisk og fristil
1296 Børmarkenrunden Preparert tidligere Klassisk og fristil
1295 Grimsrud - Granlund Preparert tidligere Klassisk og fristil
1297 Lunnerrunden vest Preparert tidligere Klassisk og fristil
1329 Lunnerrunden øst Preparert tidligere Klassisk og fristil
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
1287 Fjordvang - Betel Ikke preparert Klassisk og fristil
1290 Grymyr - Betel Ikke preparert Klassisk og fristil
1524 Rundløype Grymyr Ikke preparert Klassisk og fristil
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.