Personvern og informasjonskapsler

Les mer om hvordan Skiforeningen behandler dine personopplysninger og hvilke informasjonskapsler vi bruker på nettstedet.

1. Personopplysninger

Når du melder deg inn i Skiforeningen eller på et kurs, en aktivitet eller et arrangement, ber vi om personopplysninger fra deg. Vi behandler personopplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernloven.

Skiforeningen kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg om medlemskapet ditt eller kjøp du har gjort hos oss. Vi videreformidler ikke personopplysninger til andre parter. 

Vi har databehandleravtaler med alle våre tekniske leverandører, som sikrer at personvernloven følges. Personopplysningene behandles av følgende tekniske systemer: 

 • Episerver CMS
 • Vipps CheckOut
 • Nets (kortbetaling)
 • OrgSys (medlemsystem)
 • Talkmore (telefoniske henvendelser).

Alle våre data lagres på servere i Norge. Vi drifter våre servere selv i samarbeid med eksterne konsulenter i Norge.  

For å sikre datakvaliteten mellomlagrer vi persondata i 30 dager i en database i Azure. I datautvekslingen mellom de ulike systemene er dataene kryptert med https-protokollen. Skiforeningen har gode rutiner for tilgangsstyring i Azure hvor mindre enn en håndfull personer har innsyn i persondataene. Utviklere av nettløsningen har også tilgang ved behov for vedlikehold av den tekniske løsningen.

Disse personopplysningene registrerer vi:

 • Fornavn + etternavn
 • Fødselsdato
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Adresse 
 • Postnummer 

Navn: Formålet med navn er å vite hvem som er medlem i foreningen. Foreningen kan ikke oppfylle medlemsavtalen uten å vite hvem medlemmene er. (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen)

Fødselsdato: Formålet med fødselsdato er å bestemme hvilken type medlemskap medlemmet har og hvilken pris medlemmet skal betale for dette medlemskapet. Vi trenger også fødselsdato for å unngå duplikatmedlemmer (navneforveksling) i systemet (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen), samt for statistikkformål (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f – interesseaveiing)

Mobilnummer: Formålet med mobilnummer er å kunne kontakte medlemmet, enten på telefon eller per SMS om medlemmet har samtykket til dette (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a - samtykke). Vi trenger også mobilnummer for å unngå duplikatmedlemmer (navneforveksling) i systemet (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen).

E-postadresse: Formålet med e-postadressen er å kunne kommunisere med medlemmet, eller å sende ut nyhetsbrev dersom medlemmet har samtykket til dette (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a - samtykke). Vi trenger også e-postadresse for å sende ut faktura (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen).

Adresse og postnummer: Formålet med adresse og postnummer er å kunne sende ut årlig medlemsavgift (til de som ikke har inngått avtale om E-faktura eller avtalegiro), medlemskort og medlemsblad. Adresse og postnummer er dessuten nødvendig der flere med samme adresse skal inngå i et husstandsmedlemskap. (behandlingsgrunnlag: personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b - nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen)  
 
Det er mulig å be om innsyn i dataene vi har lagret om deg. Be om innsyn

2. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler, også kalt cookies, kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres, for å sikre god brukervennlighet. De fleste nettlesere er satt opp til å akseptere informasjonskapsler, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer informasjonskapsler.

Skiforeningen benytter disse informasjonskapslene:

Skiforeningen

Brukes av publiseringssystemet for å holde rede på de unike brukerne som besøker nettstedet til enhver tid.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Skiforeningen bruker Google Analytics for å analysere bruken av sine nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, hvordan brukeren beveger seg på siden osv.

Vimeo

Vimeo er en tredjeparts modul som brukes til visning av videoinnhold på nettsidene. Klikker du på en video på skiforeningen.no som ligger på Vimeo, vil Vimeo loggfører treff og visninger. 

Se Vimeos personvernerklæring.

Hotjar 

Hotjar analyserer bruksmønstre på skiforeningen.no. Informasjonen om en brukers atferd, inkludert IP-adresse, sendes til Hotjar og lagres på servere i Irland. Hotjar anonymiserer IP-adresser slik at enkeltbrukere ikke kan identifiseres.

Se Hotjars personvernerklæring

EPI-MAR-

Brukes av publiseringssystemet for å optimalisere innhold basert på A/B-testing på enkelte sider. Id'en er unik for hver bruker og inneholder informasjon om hvilken test som kjører og hvilken versjon brukeren har blitt eksponert for. Dette er for at brukeren skal få opp samme innhold så lenge testen pågår.

BIGipServer

Brukes av lastbalanserer (fordeling av trafikk til ulike servere) for å øke ytelsen på nettstedet.

Adnuntius 

Brukes til å vise betalte annonser fra eksterne annonsører på skiforeningen.no. 

Se Adnuntius' personvernerklæring.

3. Ansvarlig databehandler

Det er generalsekretæren i Skiforeningen som har ansvaret for personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller, og at eventuelle avvik fra retningslinjer og lovverk meldes inn og rettes.

Har du spørsmål, kontakt oss på post@skiforeningen.no eller 22 92 32 00.

Samarbeidspartnere