Sist oppdatert: 15.05.2019 23:11

Bilde nr 31287 fra bildearkivet - Nykjørt ved Kneikasetra, foto: Erik Unneberg
Velkommen tilbake til føremeldingen når en ny sesong er i gang.

Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Ikke preparert Klassisk og fristil
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Ikke preparert Scooter
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert Scooter
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Ikke preparert Scooter
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Ikke preparert Scooter
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Ikke preparert Fristil
99 Jonsetangen - Vambu Ikke preparert Klassisk og fristil
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Ikke preparert Scooter
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Ikke preparert Scooter
95 Lysløypa på Ringkollen Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert Scooter
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Ikke preparert Klassisk
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Ikke preparert Klassisk
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert Scooter
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Ikke preparert Klassisk og fristil
96 Ringkollen - konkurranseløyper Ikke preparert Klassisk og fristil
454 Ringkollen - Langtjern Ikke preparert Klassisk og fristil
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert Scooter
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Ikke preparert Scooter
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Ikke preparert Scooter
93 Ringkollen - Treningsrunden Ikke preparert Klassisk og fristil
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Ikke preparert Klassisk
1484 Ringkolltoppen rundt Ikke preparert Klassisk
458 Skileik på Ringkollen Ikke preparert Klassisk
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Ikke preparert Klassisk og fristil
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Ikke preparert Scooter
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Ikke preparert Klassisk og fristil
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk Ikke preparert Klassisk
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Ikke preparert Klassisk
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Ikke preparert Scooter
1464 Skamræk - Storflåtan Ikke preparert Klassisk
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Ikke preparert Klassisk
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Ikke preparert Scooter
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert Scooter
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Ikke preparert Klassisk og fristil
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert Scooter
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Ikke preparert Klassisk og fristil
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Ikke preparert Scooter
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Ikke preparert Klassisk og fristil
953 Kleivstua - Sørsetraveien Ikke preparert Klassisk og fristil
92 Kleivstua - Torgetjern Ikke preparert Klassisk og fristil
89 Lysløypa på Kleivstua Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert Fristil
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert Scooter
1223 Torgetjern - Frøshaug Ikke preparert Klassisk og fristil
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Ikke preparert Klassisk og fristil
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Ikke preparert Klassisk og fristil
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Ikke preparert Klassisk og fristil
88 Finneflakseter - Kleivstua Ikke preparert Klassisk og fristil
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Ikke preparert Klassisk og fristil
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Ikke preparert Scooter
85 Sollihøgda skileik Ikke preparert Fristil
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Ikke preparert Scooter
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert Scooter
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Ikke preparert Klassisk
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Ikke preparert Klassisk og fristil
1401 Sørsetra - Finneflakseter Ikke preparert Klassisk og fristil
87 Sørsetra - Kleivstua Ikke preparert Klassisk og fristil
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert Scooter
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Ikke preparert Klassisk og fristil
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Ikke preparert Scooter
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Ikke preparert Klassisk og fristil
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Ikke preparert Klassisk
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Ikke preparert Scooter
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Ikke preparert Klassisk og fristil
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Ikke preparert Klassisk
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Ikke preparert Klassisk
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert Scooter
1119 Langlia - Kveldrostjern Ikke preparert Scooter
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Ikke preparert Klassisk
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert Scooter
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert Scooter
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert Scooter
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert Scooter
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert Scooter
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
4 Skansebakken - Lysedammene Ikke preparert Klassisk
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert Scooter
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Ikke preparert Klassisk
71 Storebekkhytta - Dammyra Ikke preparert Klassisk og fristil
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Ikke preparert Klassisk
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
1143 Svarten N - Langlia Ikke preparert Klassisk og fristil
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert Scooter
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Ikke preparert Scooter
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Ikke preparert Klassisk og fristil
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Ikke preparert Klassisk og fristil
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert Klassisk
1536 Lorerunden Ikke preparert Scooter
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert Klassisk
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert Klassisk
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert Klassisk
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert Klassisk og fristil
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert Klassisk
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert Klassisk
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert Klassisk
Lommedalen
1472 Bergersletta Ikke preparert Klassisk
357 By - Greinehytta Ikke preparert Klassisk og fristil
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert Scooter
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Ikke preparert Klassisk
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Ikke preparert Klassisk og fristil
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Ikke preparert Klassisk
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Ikke preparert Klassisk
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Ikke preparert Klassisk
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Ikke preparert Klassisk
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert Klassisk
988 Tobonn - By Ikke preparert Klassisk
1222 Tverrelva - Frøshaug Ikke preparert Klassisk og fristil
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert Scooter
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert Scooter
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Ikke preparert Klassisk og fristil
Spålen - Katnosa - Sandungen
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert Scooter
456 Spålen Ø - Langtjern Ikke preparert Scooter
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.