Sist oppdatert: 18.02.2020 09:34

Bilde nr 33636 fra bildearkivet - En nydelig dag ved Sørsetra, foto: Kjell Berg

Sollihøgda: Skiforeningen 18/2 kl. 07:23:
1 grad og lettskyet. Total snødybde er 0-30 cm. Da er det over med det som var av skiføre her oppe. På Djupdalsveien er det nå mange partier med blank is, så her er det ikke forsvarlig og ferdes på ski lenger. Nå må vi håpe på mer snø.Sørkedalen: Skiforeningen 18/2 kl. 06:41:
2 grader og lettskyet. Total snødybde er 0-50 cm. Prøver en tur med maskin opp Gråseterveien i dag. Det er svært hardt og isete ut fra Skansebakken, men noe bedre i høyden mellom Storebekkbua og Heggelidammen.
Smøretips: Klister.Ringkollen: Skiforeningen 18/2 kl. 07:21:
1 grad og lettskyet. Total snødybde er 15-30 cm. Det blir varmere utover dagen og det smelter mye når solen titter frem. Vi venter med å preppe til det har tørket mer opp og blitt minusgrader. Det er glatt nå på morgenen og det kan bli litt løsere utover dagen. I terrenget er det mange hull og våte myrer. Vi anbefaler å ikke å gå over is på vann. Det er mye overvann og varierende istykkelse. Det blir preppet til Karusellrenn senere i dag, samt lysløypa nå på morgenen.
Smøretips: Universalklister.Lommedalen: Bærum kommune 18/2 kl. 09:24:
Vi prepper ikke fra By i dag. Det er mye is og vi anbefaler sko med brodder.Brøyting av skogsbilveier
Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. Noen veier vil uansett måtte benyttes i forbindelse med nødvendig skogsdrift. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område. Her er planlagt brøyting i Løvenskiolds område.Klikk her for å se liste over alle løyper i området.

Løypekart med preppestatus - oppdatert hele døgnet

Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen Lysløype Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil
458 Skileik på Ringkollen Preparert siste 24 timer Klassisk
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert Klassisk
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Delvis preparert Klassisk og fristil
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert Klassisk og fristil
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Delvis preparert Klassisk og fristil
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert Scooter
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Preparert tidligere Klassisk og fristil
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Preparert tidligere Klassisk og fristil
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere Klassisk
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere Klassisk og fristil
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere Klassisk og fristil
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere Klassisk og fristil
1588 Vesle Ugla - Auretjern Preparert tidligere Scooter
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Ikke preparert Scooter
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert Scooter
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Ikke preparert Fristil
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Ikke preparert Scooter
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Ikke preparert Scooter
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Ikke preparert Scooter
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Ikke preparert Scooter
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Ikke preparert Scooter
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Ikke preparert Scooter
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert Scooter
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert Scooter
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert Scooter
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Ikke preparert Scooter
1484 Ringkolltoppen rundt Ikke preparert Klassisk
Damtjern med omegn
1464 Skamræk - Storflåtan Delvis preparert Klassisk
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere Scooter
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere Scooter
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere Klassisk
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere Scooter
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Lysløype Delvis preparert Klassisk og fristil
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere Klassisk
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert Klassisk og fristil
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert Scooter
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert Klassisk og fristil
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert Klassisk og fristil
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert Klassisk og fristil
89 Lysløypa på Kleivstua Lysløype Delvis preparert Klassisk og fristil
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere Klassisk og fristil
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere Scooter
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere Scooter
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere Scooter
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere Klassisk og fristil
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere Klassisk og fristil
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Ikke preparert Scooter
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert Scooter
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert Scooter
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert Scooter
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert Fristil
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert Scooter
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert Klassisk og fristil
88 Finneflakseter - Kleivstua Delvis preparert Klassisk og fristil
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert Scooter
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert Klassisk
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere Klassisk og fristil
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere Klassisk og fristil
358 Lysløypa på Sollihøgda Lysløype Preparert tidligere Klassisk og fristil
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere Scooter
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere Fristil
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere Klassisk og fristil
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Preparert tidligere Klassisk
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere Klassisk
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere Klassisk og fristil
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere Klassisk og fristil
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert Scooter
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert Scooter
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert siste 24 timer Klassisk og fristil
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert Klassisk
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert Klassisk og fristil
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert Klassisk
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Delvis preparert Klassisk
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert Klassisk og fristil
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere Klassisk og fristil
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere Klassisk og fristil
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere Klassisk og fristil
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere Scooter
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere Klassisk og fristil
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere Scooter
4 Skansebakken - Lysedammene Preparert tidligere Klassisk
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere Klassisk og fristil
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere Scooter
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Ikke preparert Scooter
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Ikke preparert Klassisk
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert Scooter
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert Scooter
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert Scooter
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert Scooter
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert Scooter
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert Scooter
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert Klassisk og fristil
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert Scooter
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert Scooter
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Ikke preparert Klassisk
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Ikke preparert Klassisk
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert Scooter
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere Klassisk og fristil
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere Klassisk og fristil
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa Ikke preparert Klassisk
1536 Lorerunden Ikke preparert Scooter
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage Ikke preparert Klassisk
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage Ikke preparert Klassisk
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo Ikke preparert Klassisk
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert Klassisk og fristil
1539 Rundløyper på Røyse Ikke preparert Klassisk
1538 Rundløyper på Steinssletta Ikke preparert Klassisk
1540 Rytterragerrunden Ikke preparert Klassisk
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert Klassisk og fristil
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert Klassisk
988 Tobonn - By Delvis preparert Klassisk
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert Klassisk og fristil
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere Klassisk
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere Klassisk og fristil
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere Klassisk
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere Klassisk
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere Klassisk
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere Klassisk og fristil
1472 Bergersletta Ikke preparert Klassisk
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert Scooter
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Ikke preparert Klassisk
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert Scooter
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert Scooter
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert Scooter
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere Klassisk
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere Klassisk og fristil
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert Scooter
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert Scooter
456 Spålen Ø - Langtjern Ikke preparert Scooter
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere Klassisk og fristil
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere Klassisk
20©18 Skiforeningen. Løypestatusen på denne siden er hentet fra Skiforeningens føremelding, og oppdateres fortløpende. Føremeldingen er en del av Markadatabasen, som inneholder informasjon om steder, løyper, sykkelruter og stuer etc i Oslomarka, Nesodden, Hurummarka, Mossemarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Er du interessert i å vise føremelding eller annen informasjon fra Markadatabasen på dine egne nettsider, kan du kontakte Skiforeningen.