Nordover på kongevei

Tur 186 Vestby Greverud Område Follomarka
Rute Vestby - Korsegården - Nygårdskrysset - Stuene - Greverud
Lengde 23.9 km Type tur Se liste av turer av type : Sykkeltur Gradering Lett

Kart

Klikk "Vis stort kart" for å se stort kart i eget vindu/tab.

Andre kart: Follo-kartet (1:60.000), Skiforeningens sykkelkart i trykt utgave eller her i Markadatabasen.

Bilder

Beskrivelse

Vi skal sykle nordover i retning Oslo, på kongevei. I rundt 250 år var dette innfartsåren til Christiania – det var den første hovedveien fra sør. Vi skal følge denne historiske traseen helt fra Vestby til Greverud i Oppegård.

Den Fredrikshaldske Kongevei har fått sitt navn fordi den gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den ble bygd på 1600-tallet, og fikk avløsning som hovedvei da Mosseveien ble tatt i bruk rundt 1850-70. Fram til Korsegården følger disse veiene samme trasé.

Fra Vestby stasjon sykler vi nordover – først gjennom boligområdene i Vestby og så videre i åpne og frodige kulturlandskap. Et par veimerker minner oss om at vi er på historisk grunn. Kontrasten er stor til E6, som vi både kan se og høre på venstre side.

Ved Korsegården befinner vi oss midt et knutepunkt som har vært viktig lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. På 1700-tallet var det skysstasjon her.

Mosseveien fortsatte videre nordover langs Årungen og Gjersjøen. Men vi følger den gamle kongeveien østover i retning Ås. I krysset mellom riksveien og Kirkeveien tar vi av nordover. Vi sykler forbi Ås kirke og videre gjennom kulturlandskap og skog – på moreneryggen mot Nygårdskrysset, hvor vi krysser E18 på den staselige Leonardo Da Vincis bro.

Vi fortsetter nordover langs østsiden av europaveien, krysser riksvei 154 og straks har vi grus under dekkene. Nå har vi det flotte turområdet Nøstvedtmarka foran oss. Ved Gårdmannsbråten er det satt opp informasjonstavler som forteller om historie og kulturminner i dette området. Det står også flere små informasjonsskilt langs veien gjennom Nøstvedtmarka.

Vi legger Firsprangsletta bak oss – en strekning der kuskene etter sigende fikk god fart på hestene på vei sørover mot Skyssjordet i Nordby, hvor det ventet mat og hvile. Ca 2,7 kilometer fra Nygårdskrysset skal vi til høyre, mot Stuene, der det er god utsikt og fint å raste. Her er det satt opp bord og benker. Deretter kommer vi ned igjen på kongeveien litt lenger framme. Men det er også mulig å fortsette rett fram – dersom man ikke ønsker å sykle innom Stuene.

Rett etter at vi er kommet ned fra Stuene og har satt kursen nordover igjen på kongeveien, går det en vei til venstre. Her kan man evt. ta en liten avstikker for å se på den storslåtte Nøstvedt gård. Der er det funnet steinalderbosetninger fra tiden helt tilbake til 4.000-5.000 år f.Kr.

Ferden går videre nordover, vi sykler delvis gjennom skog, delvis langs store jorder. Så kommer vi fram til Dalsbekken. Og her er sporene etter den historiske veien ekstra tydelige. Vi skal nemlig krysse bekken på den flotte steinhvelvbrua som ble restaurert i 1991. Den er utvilsomt av et helt annet ”kaliber” enn E6-brua langt over hodet på oss.

På den andre siden av bekken kan man slå seg ned ved solide steinbord, og betrakte skilt som minner oss om en helt annen tid: ”Glem ikke at hesten trænger vand og hvile” – og ”2 mile fra Christiania”, et skilt med kongelig løve på.

Vi er nå helt nord i Nøstvedtmarka. Kongeveien gjennom dette området er ca 4,2 kilometer lang. Via Mølleveien og Sætreveien kommer vi inn på riksvei igjen, vi tar av nordover mot golfbanene på Greverud.

Kongeveien fortsetter videre mot nord, men ved låven, like ved Grevestua, er denne turen slutt. Den som ikke ønsker å sykle samme vei, eller en annen, for eksempel om Langhus og Ski, tilbake til Vestby, kan evt. ta sykkelen med på toget fra Greverud stasjon.

God tur!

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Vestby

Nå følger alle rutene turen består av. Klikk på hver enkelt for å lese beskrivelse, med link til full presentasjon. "[R]" bak navnet indikerer at disse rutene benyttes i "reversert" kjøre/gangretning i denne turen. Hvis du vil se en samlet turbeskrivelse med beskrivelser av alle de tilhørende rutene, klikker du knappen "Åpne alle rutebeskrivelsene" Da får du også fram en versjon som egner seg bedre til utskrift.

7.3 km #367 Vestby - Korsegården


Utgangspunktet for denne sykkelruta er Vestby stasjon. Herfra krysser du først jernbanelinja på brua som du kan se fra stasjonen. Dermed er du inne på Vestbyveien som du følger nordover langs boligområdene i Vestby.

Det er gang- og sykkelvei på store deler av strekningen fram til Verpet. Her ved Vestby vanntårn – ca 2,7 kilometer fra start – tar du så til høyre, inn på Gamle Mossevei (du skal altså ikke krysse E6). Du sykler videre nordover gjennom et åpent og fint landskap med åker og eng – og du er på historisk grunn.

Dette er nemlig den gamle innfartsveien til Oslo fra sør. Her gikk Den Fredrikshaldske Kongevei som ble bygd på 1600-tallet. Veien gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania, og var i bruk i rundt 250 år, før den fikk avløsning av den betydelig bedre Mosseveien i 1860-årene. Her følger kongeveien og Mosseveien altså samme trasé. Andre steder valgte de en annen trasé da Mosseveien ble bygd.

Strekningen er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7. Veien er 4-5 meter bred, og har ingen separat gang- og sykkelvei, men det er ikke noe problem, for trafikken er liten her. Stort sett hele veien nordover kan du høre lyden av motorveien (E6), som går et stykke til venstre for gamleveien.

Vel framme ved Korsegården kan du velge mellom flere sykkelruter videre. Rute 549 går rett fram i retning Ottarsrud. Rute 356 går til venstre mot Drøbak, mens rute 369 går til høyre mot Ås. I samme retning går rute 368, før den ganske straks svinger nordover langs Årungen, mot Vassum. Rute 374 ender i Nygårdskrysset. Dette er alternativet dersom du vil fortsette å sykle på kongevei.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

8.4 km #374 Nygårdskrysset - Korsegården [R]


Utgangspunktet for denne sykkelruta er ved Nygårdskrysset. Den starter i krysset mellom Nordbyveien og Nygårdsveien. Hit kan du bl.a. komme i rute 366 fra Ski, rute 375 fra Stuene og rute 903 fra Nesset. Aller først krysser du europaveien på den staselige Leonardo Da Vincis bro, som er bygd i limtre (2001). Dermed kommer du inn på Den Fredrikshaldske Kongevei.

Rundt deg har du et åpent og innbydende landskap med gårder og store kornåkre. Den Fredrikshaldske Kongevei ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Fredrikshald (Halden) til Christiania. Den var i bruk i rundt 250 år, før den fikk avløsning av Mosseveien i 1860-årene. Resten av denne sykkelruta går i sin helthet på kongeveien.

Ca 1,8 kilometer fra start er det slutt på gang- og sykkelvei. Fra dette krysset går Sundbyveien til høyre mot Vassum (rute 372). Du fortsetter rett fram her, videre sørover på kongeveien.

Jorder og åkre avløses av et parti med skog, veien blir litt mer bakkete, før du igjen kommer inn i kulturlandskap når du nærmer deg Ås kirke. Syverudveien går til høyre - også den mot Vassum (rute 358) - men du fortsetter rett fram, ned Kirkeveien til Meierikrysset. Krysset har fått navn etter Meierimuseet, som ligger på høyre side av veien. Her holdt meieriet til den tidligere Landbrukshøgskolen i Ås til. Det ble nedlagt i 1953, og bygningen er fredet.

Her tar du til høyre, mens rute 369 går til venstre mot Ås. Du er nå inne på Drøbakveien (riksvei 152), og her er det gang- og sykkelvei igjen. Strekningen videre er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7.

Universitetet i Ås ligger på høyre side – på venstre side har du Vollebekkjordet. I krysset ved Vollebekk går rute 368 til høyre - også den mot Vassum (langs vestsiden av Årungen). Du fortsetter rett fram, forbi Brønnerud skole, og er straks framme ved Korsegården. Vil du fortsette på kongevei, tar du til venstre her (rute 367 mot Vestby). Rute 356 fortsetter rett fram mot Drøbak, mens rute 549 går til høyre i retning Ottarsrud.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

3.5 km #375 Nygårdskrysset - Stuene


Dette er en spennende sykkelrute som fører deg inn i Nøstvedtmarka, et populært turområde med mange kulturminner. Utgangspunktet er ved Nygårdskrysset. Ruta starter i krysset mellom Nordbyveien og Nygårdsveien, på østsiden av Leonardo Da Vincis bro over E18. Hit kan du bl.a. komme i rute 366 fra Ski, rute 903 fra Nesset og rute 374 fra Korsegården.

Fra krysset sykler du først nordover på Nygårdsveien. Rett før rundkjøringen tar du til høyre, inn på Gamle Kongevei, og krysser riksvei 154. Snart har du grus under dekkene, og ca 1,4 kilometer fra start kommer du inn i skogen ved Gårdmannsbråten. Her er det romslig parkeringsplass. Det er satt opp informasjonstavler som forteller både om Den Fredrikshaldske Kongevei og andre spennende kulturminner i Nøstvedtmarka, som Nystua og andre tidligere husmannsplasser. Landets første telegraflinje gikk for øvrig her.

Kongeveien, som du har syklet på nesten fra start, ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Litt innenfor Gårdmannsbråten sykler du over Firsprangsletta. Det het seg at kuskene fikk god fart på hestene her, etter hvert som de nærmet seg Skyssjordet i Nordby, hvor det ventet mat og hvile. Flere steder langs veien er det satt opp små skilt med informasjon.

Ca 2,7 kilometer fra start fortsetter kongeveien rett fram, mens vår rute dreier mot høyre. Snart er du framme ved Stuene gård, der rute 365 mot Ski går 90 grader til høyre. Men du fortsetter forbi bommen og ned til Nordre Stuene. Her er det benker og bord - med utsikt. Fra Stuene kan du komme inn på kongeveien igjen og fortsette mot Greverud i rute rute 364. Rute 376 går til Nesset, mens rute 910 ender i Ringneskrysset.

OBS: Dersom du vil fortsette på kongeveien i krysset 2,7 kilometer fra start (se forrige avsnitt) kommer du inn på begge sistnevnte ruter etter ca 600 meter. Men da går du altså glipp av Stuene.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.7 km #364 Greverud - Stuene [R]


Sykkelruta starter ved Oppegård golfklubb på Østre Greverud, nærmere bestemt ved låven, like ved Grevestua. Herfra sykler du sørover på Kongeveien. Du kommer inn på riksvei 152 (Skiveien), og tar til venstre her. Etter et lite stykke (ca 1,4 kilometer fra start) tar Sætreveien av mot høyre.

Mens rute 363 fortsetter rett fram mot Vevelstad og Langhus, skal du inn i Sætreveien, krysse Gjersjøveien, og videre inn i Mølleveien. Nå er det slutt på asfaltert vei, og du tar fatt på Nøstvedtmarka, et flott turområde med mange stier og turveier.

Boligområdet tilbakelegges, og du sykler ned en lang bakke på grusvei. Straks skjønner du at du er på historisk grunn. Et hvilested med bord i stein, en stein med et skilt som minner om at hesten trenger vann og hvile - og ikke minst ei imponerende, gammel steinhvelvbru - alt dette forteller historien om Den Fredrikshaldske Kongevei. Veien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Den var i bruk i rundt 250 år. Akkurat her, ved Dalsbekken, er sporene veldig tydelige.

Etter å ha krysset bekken på ei bru som i stil glatt utkonkurrerer veibrua høyt der oppe, fortsetter du ferden sørover den gamle kongeveien. Den gode grusveien går delvis i skog, delvis langs jorder. I krysset ved Nøstvedt (ca 3,7 kilometer fra start) går det vei til høyre mot Vinterbro. Du holder til venstre her, og kommer snart ned en lang bakke. Her går det også vei til høyre - rute 376 til Nesset/rute 910 til Ringneskrysset (du kan evt. ta til høyre i forrige kryss). Vel 100 meter senere forlater du kongeveien, og tar til venstre, oppover på en sti.

Etter ca 300 meter er du oppe ved Stuene. Til venstre for deg ser du Nordre Stuene, og der er det benker og bord som innbyr til en rast. Her kan du nyte utsikten nordover mot Oppegård. Veien til høyre går videre gjennom Nøstvedtmarka til Ski (rute 365). Du starter i samme retning dersom du vil tilbake på kongeveien, og fortsette mot Nygårdskrysset (rute 375).

OBS: Dersom du vil fortsette på kongeveien i krysset rett nedenfor Stuene (se ovenfor) kommer du inn på sistnevnte rute etter ca 600 meter. Men da går du altså glipp av Stuene.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

Denne beskrivelsen ble sist oppdatert 08.10.2015 23:33.

Printvennlig versjon Printvennlig versjon uten bilder i Word format Tips om denne turen Finn ture(r) med navn som inneholder
©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted