Markadatabasen: sykkelruter i Marka

Ut i Marka på sykkel? På denne siden finner du sykkelruter i alle deler av Marka. Klikk for å se beskrivelser, bilder og kart!

Se sykkelruter bare i ett område

Flere valg nederst på siden.

Nr Navn Rutetype Km
Hurummarka
669 Filtvet - Røskestadvannet Offentlig vei 4.3
663 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.8
672 Holmsbu - Sundby Offentlig vei 7.0
670 Klokkarstua - Sundby Offentlig vei 2.5
674 Klokkarstua - Sætre Offentlig vei 8.4
835 Røskestadvannet - Langvann - Rødvann Skogsbilvei/turvei 5.4
836 Røskestadvannet - Nøklemyr - Svartvannsbekken Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.5
665 Storsand - Filtvet Offentlig vei 10.7
671 Sundby - Røskestadvannet Offentlig vei 7.0
837 Svartvannsbekken - Aklangen - Storsand Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.4
661 Sætre - Stikkvannshytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4
666 Sætre - Storsand Offentlig vei 5.1
664 Sætre - Sundbykrysset Offentlig vei 5.0
667 Tofte - Filtvet Offentlig vei 5.5
673 Tofte - Holmsbu Offentlig vei 12.0
834 Tofte - Oredalen - Røskestadvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.2
668 Tofte - Røedsgrinda - Røskestadvannet Offentlig vei 4.4
662 Verket - Klokkarstua Offentlig vei 4.7
Kjekstadmarka
340 Dikemark-Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.7
250 Gjellebekk - Heggsjø Skogsbilvei/turvei 3.2
249 Gjellebekk - Kraft Skogsbilvei/turvei 3.4
435 Gjellebekk - Reistad Offentlig vei 5.2
436 Hallenskog - Bertelsmyråsen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6
775 Hallenskog - Heggedal Offentlig vei 3.2
774 Hallenskog - Røyken Offentlig vei 4.2
434 Heggedal - Dikemark Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5
437 Heggedal - Hallenskog Offentlig vei 1.5
629 Heggedal - Åsgard Offentlig vei 5.4
628 Nærsnes - Bårsrudtjern Skogsbilvei/turvei 1.6
660 Nærsnes - Båtstø - Sætre [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 11.0
627 Nærsnes - Slemmestad Offentlig vei 4.0
442 Reistad - Heggsjø Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6
252 Røyken - Bertelsmyråsen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.2
776 Røyken - Hallenskog Offentlig vei 4.4
657 Røyken - Hyggen - Klokkarstua Offentlig vei 18.8
709 Røyken - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8
445 Skapertjern - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4
626 Slemmestad - Heggedal Offentlig vei 4.3
625 Slemmestad - Åsgard Offentlig vei 4.3
251 Spikkestad - Heggsjø Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3
443 Spikkestad - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8
440 Spikkestad - Røyken Offentlig vei 3.7
444 Spikkestad - Skapertjern Offentlig vei 2.2
659 Sundbykrysset - Nærsnes Offentlig vei 7.1
658 Sundbykrysset - Røyken Offentlig vei 7.3
630 Sundbykrysset - Åsgard Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7
622 Vardåsen skole - Dikemark Offentlig vei 2.8
624 Vettre - Slemmestad Offentlig vei 6.8
Vestmarka
406 Asdøltjern - Haukelia Skogsbilvei/turvei 2.6
247 Asdøltjern - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 4.0
619 Asker - Heggedal Offentlig vei 7.3
610 Asker - Jansløkka skole Offentlig vei 2.1
615 Asker - Semsvannet Offentlig vei 3.1
623 Asker - Solli gård Offentlig vei 7.7
620 Asker - Vardåsen skole Offentlig vei 3.7
617 Asker - Vettre Offentlig vei 3.0
399 Damvann - Mikkelsbonn Trillesti/løypetrasé 2.1
409 Enger - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 4.3
545 Enger - Vannverksbommen Offentlig vei 5.5
240 Furuholmen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.6
238 Furuholmen - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9
239 Furuholmen - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 3.4
441 Heia - Dikemark Offentlig vei 4.4
438 Heia - Gjellebekk Offentlig vei 1.8
388 Heia - Semsvannet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2
257 Heia - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.0
621 Heia - Vardåsen skole Offentlig vei 3.6
614 Holmen - Hvalstad Offentlig vei 1.5
618 Holmen - Vettre Offentlig vei 3.7
383 Horni - Jordbru Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.5
384 Horni - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1
616 Hvalstad - Jansløkka skole Offentlig vei 1.8
609 Jansløkka skole - Semsvannet Offentlig vei 1.4
382 Jordbru - Kattås Trillesti/løypetrasé 2.7
379 Kattås - Vestmarksetra Offentlig vei 1.1
405 Kraft - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4
408 Kraft - Moldkastet Skogsbilvei/turvei 5.3
248 Kraft - Solli gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.0
446 Lierbyen - Reistad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0
398 Mikkelsbonn - Lindeberget Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2
612 Nesbru - Holmen Offentlig vei 1.5
613 Nesbru - Hvalstad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.7
242 Semsvannet - Furuholmen Skogsbilvei/turvei 4.9
244 Semsvannet - Solli gård Offentlig vei 6.5
243 Semsvannet - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 5.9
412 Skoglund - Lindeberget Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1
234 Skoglund - Sollihøgda Offentlig vei 3.2
235 Skoglund - Svartvann Skogsbilvei/turvei 4.0
400 Skoglund- Lindeberget (via Bråtan) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0
386 Skui - Bjørum sag Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0
380 Skui - Horni Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0
381 Skui - Jordbru Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.2
387 Skui - Jordbru (via Persbråtan) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.9
828 Skui - Rykkinn - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9
404 Skui - Svartvann (Ursdalen) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1
827 Skui - Vøyenenga Offentlig vei 3.3
246 Solli gård - Asdøltjern Skogsbilvei/turvei 3.6
245 Solli gård - Store Sandungen (Vestmarka) Skogsbilvei/turvei 6.6
879 Store Sandungen (Vestmarka) - Bergsåsen Skogsbilvei/turvei 3.3
241 Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann Skogsbilvei/turvei 3.2
410 Store Sandungen - Lindeberget (via Engersetra) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.0
403 Svartvann - Grønland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3
411 Svartvann - Lindeberget Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0
401 Svartvann - Mikkelsbonn Trillesti/løypetrasé 0.8
378 Tanum kirke - Horni Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0
377 Tanum kirke - Kattås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5
485 Tanum kirke - Vøyenenga Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 2.0
447 Tranby - Damtjern - Gjellebekk Offentlig vei 3.0
544 Tranby - Enger Offentlig vei 11.0
439 Tranby - Gjellebekk skanse - Gjellebekk Offentlig vei 3.3
407 Tranby - Kraft Offentlig vei 3.6
397 Vannverksbommen - Damvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.4
546 Vannverksbommen - Homledal Offentlig vei 7.4
396 Vannverksbommen - Lindeberget Skogsbilvei/turvei 3.0
237 Vestmarksetra - Furuholmen Skogsbilvei/turvei 1.1
236 Vestmarksetra - Grønland Skogsbilvei/turvei 4.9
Bærumsmarka
453 Abborvannsbekken - Triungsvann Skogsbilvei/turvei 3.5
608 Burud - Vensåsseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7
484 Bærums Verk - Guriby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9
462 Fossum - Grini Offentlig vei 1.2
61 Fossum - Østernvann Skogsbilvei/turvei 2.7
454 Grini - Østernvannsvingen Offentlig vei 2.5
458 Haga - Lund Skogsbilvei/turvei 2.6
457 Haga - Madserud - Nygård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6
459 Lund - Nygård Trillesti/løypetrasé 2.6
62 Nygård - Brunkollen Trillesti/løypetrasé 2.3
63 Sagstua - Fossum (Ankerveien) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.9
452 Sagstua - Nygård Skogsbilvei/turvei 2.5
611 Sandvika - Nesbru Offentlig vei 4.0
480 Sandvika - Tanum kirke Offentlig vei 4.9
482 Sandvika - Valler Offentlig vei 4.1
479 Sandvika - Vøyenenga Offentlig vei 4.9
514 Sandvika - Øverland Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.8
456 Skytterkollen - Lund Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.7
275 Valler - Dælivann - Øverland (Dæliveien) Skogsbilvei/turvei 4.4
826 Valler - Vøyenenga Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3
329 Valler - Øverland (langs Øverlandselva) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3
481 Vøyenenga - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.9
209 Årnes - Abborvannsbekken Skogsbilvei/turvei 3.4
464 Årnes - Bogstad badeplass Offentlig vei 2.6
210 Årnes - Sørkedalen skole (via Stormyra) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.0
463 Årnes - Sørkedalen skole (Sørkedalsveien) Offentlig vei 3.7
208 Østernvann - Abborvannsbekken Skogsbilvei/turvei 1.8
222 Østernvann - Brunkollen Skogsbilvei/turvei 4.2
460 Østernvannsvingen - Lund Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.3
455 Østernvannsvingen - Skytterkollen Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 1.0
268 Østernvannsvingen - Østernvann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.0
483 Øverland - Bærums Verk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1
207 Øverland - Sagstua Skogsbilvei/turvei 1.3
Krokskogen
574 Burudåsen - Åsa Offentlig vei 3.5
323 Bjørum sag - Kjaglidalen Skogsbilvei/turvei 3.3
385 Bjørum sag - Skoglund Offentlig vei 2.9
338 By i Lommedalen - Guriby Offentlig vei 0.8
201 By i Lommedalen - Myrseter (via Byvann) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9
339 By i Lommedalen - Tobonn Offentlig vei 1.3
147 By i Lommedalen - Tverrelva (Lommas østside) Skogsbilvei/turvei 7.5
271 Damtjern - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 6.4
146 Damtjern - Løvlia (bilveien) Skogsbilvei/turvei 4.9
17 Damtjern - Skottakrysset (via Sandviksveien) Skogsbilvei/turvei 5.0
151 Damtjern - Storflåtan gård (via Vassendvika) Skogsbilvei/turvei 5.2
487 Elvikbråtan - Skardtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5
324 Fjellseterbommen - Skardtjern (via Fjellsetra) Skogsbilvei/turvei 5.2
607 Guriby - Burud Offentlig vei 4.6
167 Guriby - Kleivstua (Kongeveien) Skogsbilvei/turvei 13.9
267 Guriby - Tverrelva (Lommas vestside) Skogsbilvei/turvei 7.5
394 Homledal - Sørsetra (via Finneflakseter) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3
163 Jaklefoss - Damtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1
164 Jaklefoss - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei 8.0
186 Jevnaker - Mosjøen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4
578 Jevnaker - Olum Offentlig vei 7.5
185 Jevnaker - Tverrsjøstallen (Svenådalen) Skogsbilvei/turvei 6.5
577 Jevnaker - Åsbygda skole Offentlig vei 4.7
149 Kleivstua - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei 9.1
829 Klekken - Burudåsen Offentlig vei 6.6
576 Klekken - Jaklefoss Offentlig vei 3.6
575 Klekken - Åsbygda skole Offentlig vei 5.3
152 Kringla - Kikutstua (via Langlia) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0
97 Kringla - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 8.0
322 Kringla - Spålen (Styggedalen) Skogsbilvei/turvei 7.4
581 Ringkollen - Jaklefoss Skogsbilvei/turvei 3.4
130 Ringkollen - Storflåtan gård (via Jonsetangen) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.9
162 Ringkollen - Tverrsjøstallen (via Mosjøen) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.9
183 Skansebakken - Storebekkhytta (via Fløyta) Skogsbilvei/turvei 5.7
203 Skansebakken - Storebekkhytta (via Slora) Skogsbilvei/turvei 5.0
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann (via Lysedammene) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2
145 Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 6.2
547 Sollihøgda - Homledal Offentlig vei 4.1
148 Sollihøgda - Sørsetra (via Auretjern) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.8
199 Sollihøgda - Sørsetra (via Djupdalen) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.1
182 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei 5.0
129 Storflåtan gård - Kringla Skogsbilvei/turvei 7.3
141 Storflåtan gård - Skottakrysset Skogsbilvei/turvei 3.3
830 Sundvollen - Burudåsen (Steinsfjorden vest) Offentlig vei 10.0
486 Sundvollen - Elvikbråtan Offentlig vei 5.3
543 Sundvollen - Homledal Offentlig vei 12.0
303 Sundvollen - Kleivstua (Dronningveien) Skogsbilvei/turvei 4.9
393 Sørsetra - Kleivstua Skogsbilvei/turvei 3.5
181 Tobonn - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7
515 Tobonn - Vensåsseter Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1
202 Tverrelva - Fjellseterbommen (via Monsebråtan) Skogsbilvei/turvei 8.0
224 Tverrelva - Fjellseterbommen (via Fjellsetra) Skogsbilvei/turvei 7.7
200 Tverrelva - Frøshaug Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2
488 Åsa - Damtjern Offentlig vei 4.5
489 Åsa - Elvikbråtan Offentlig vei 3.0
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0
195 Åsbygda skole - Mosjøen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3
Nordmarka nord
53 Elgstøa - Store Fidlingen Skogsbilvei/turvei 0.8
193 Elnes - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 8.0
720 Elnes - Varpet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0
204 Gjerdingdammen - Elgstøa Skogsbilvei/turvei 3.4
137 Gjerdingdammen - Sandungen gård (via Katnosa) Skogsbilvei/turvei 9.9
138 Gjerdingdammen - Sandungskalven (langs Daltjuven) Skogsbilvei/turvei 7.2
722 Grua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3
321 Grua - Brovoll Skogsbilvei/turvei 11.0
749 Grua - Kalven Offentlig vei 3.5
256 Grua - Mylla Offentlig vei 5.0
719 Grua - Roa Offentlig vei 5.2
225 Grua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 12.9
395 Hakadal - Elnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5
605 Hakadal - Glitre Offentlig vei 4.5
131 Hakadal - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 6.4
232 Hakadal - Åskastet Skogsbilvei/turvei 4.3
433 Hakkloa gård - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 4.4
432 Hakkloa gård - Sandungen gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1
717 Harestua - Bjørgeseter Offentlig vei 4.3
716 Harestua - Monsrudvika (Hadelandsvegen) Offentlig vei 3.6
718 Harestua - Monsrudvika Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.3
253 Harestua - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 2.6
188 Harestua - Skillingen - Stryken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.9
370 Harestua - Svartbekken Offentlig vei 5.7
136 Kalvedalen - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7
51 Kalvedalen - Roenseter Skogsbilvei/turvei 1.0
331 Kalven - Kalvsjøtjernet Offentlig vei 5.8
580 Kalvsjøtjernet - Granavollen Offentlig vei 11.3
579 Kalvsjøtjernet - Olum Offentlig vei 5.7
746 Mylla - Kalven Offentlig vei 3.3
187 Mylla - Trantjern (Mylla nordside) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.1
221 Mylla - Trantjern (Mylla sydside) Skogsbilvei/turvei 4.8
194 Olum - Trantjern Skogsbilvei/turvei 6.1
330 Roa - Nordre Oppdalen Offentlig vei 6.9
741 Roa - Brovoll Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.2
745 Roa - Kalven Offentlig vei 4.1
582 Roa - Kalvsjøtjernet Offentlig vei 4.3
742 Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna] Offentlig vei 5.6
140 Sandungen gård - Kringla (over Langlia) Skogsbilvei/turvei 6.4
139 Sandungen gård - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 3.5
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 4.1
191 Store Daltjuven - Snøploghøgda Skogsbilvei/turvei 2.5
326 Store Sinnera - Finnstad Skogsbilvei/turvei 2.3
133 Stryken - Gjerdingdammen (Nyseterveien) Skogsbilvei/turvei 8.0
189 Stryken - Gjerdingdammen (Skillingsveien) Skogsbilvei/turvei 8.6
714 Stryken - Monsrudvika Offentlig vei 2.2
144 Stryken - Sandungskalven Skogsbilvei/turvei 8.5
190 Stryken - Trehørningen Skogsbilvei/turvei 12.2
721 Stryken - Varpet Offentlig vei 3.3
153 Svartbekken - Gjerdingdammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8
371 Svartbekken - Mylla Offentlig vei 3.5
134 Trantjern - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 3.7
744 Trantjern - Kalven Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0
192 Trehørningen - Hakkloa gård Skogsbilvei/turvei 9.3
220 Trehørningen - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 11.0
325 Tverrsjøstallen - Buvann Skogsbilvei/turvei 3.4
135 Tverrsjøstallen - Kalvedalen Skogsbilvei/turvei 2.0
Nordmarka syd
125 Bjørnholt - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 5.9
467 Bogstad badeplass - Fossum Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.0
465 Bogstad badeplass - Sørkedalen skole (Zinoberveien) Offentlig vei 6.8
114 Bogstad badeplass - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 4.8
461 Bogstad badeplass - Østernvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.0
416 Brekke - Kjelsås Offentlig vei 2.2
273 Brekke - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.3
127 Finnerud - Kikutstua Skogsbilvei/turvei 6.6
113 Frognerseteren - Tryvannstua (via Heggehullet) Skogsbilvei/turvei 3.1
154 Frognerseteren - Tryvannstua (via Tryvannstårnet) Skogsbilvei/turvei 3.6
115 Frognerseteren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.5
490 Gaustad - Sognsvann Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2
425 Hammeren - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 8.6
419 Hammeren - Sander Offentlig vei 3.2
328 Hammeren - Skar Offentlig vei 4.0
119 Hammeren - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 3.7
516 Huseby - Bogstad badeplass Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1
415 Korsvoll - Brekke Skogsbilvei/turvei 1.0
414 Korsvoll - Låkeberget Skogsbilvei/turvei 2.7
255 Låkeberget - Hammeren Skogsbilvei/turvei 1.9
603 Nittedal - Høldippeldammen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0
601 Nittedal - Rotnes Offentlig vei 2.0
602 Nittedal - Sørlitangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.0
604 Rotnes - Glitre Offentlig vei 6.5
593 Rotnes - Hakadal Offentlig vei 8.6
596 Rotnes - Kjul Offentlig vei 2.3
592 Rotnes - Søndre Dal Offentlig vei 7.7
112 Skar - Øyungen (vestlig) Skogsbilvei/turvei 2.5
838 Skar - Øyungen (østlig) Skogsbilvei/turvei 2.6
118 Skådalen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1
254 Sognsvann - Hammeren (Ankerveien) Skogsbilvei/turvei 4.9
116 Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann øst) Skogsbilvei/turvei 5.3
117 Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann vest) Skogsbilvei/turvei 5.5
168 Sørkedalen skole - Finnerud Skogsbilvei/turvei 3.7
96 Sørkedalen skole - Kringla Skogsbilvei/turvei 9.4
466 Sørkedalen skole - Skansebakken Offentlig vei 1.6
180 Sørkedalen skole - Søndre Hegggelivann (via Pipenhus) Skogsbilvei/turvei 11.5
197 Sørlitangen - Sagtomta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3
196 Sørlitangen - Ørfiske Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4
120 Tryvannstua - Ullevålseter Skogsbilvei/turvei 4.0
121 Tryvannstua - Vestre Aurtjern (via Nordmarskapellet) Skogsbilvei/turvei 4.0
124 Ullevålseter - Bjørnholt Skogsbilvei/turvei 6.7
123 Ullevålseter - Vestre Aurtjern Skogsbilvei/turvei 2.2
122 Vestre Aurtjern - Finnerud (via Blankvannsbråtan) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6
184 Voksenkollen - Tryvannstua Skogsbilvei/turvei 2.5
712 Ørfiske - Hakadal Skogsbilvei/turvei 8.2
Lillomarka og Gjelleråsen
428 Akebakkeskogen - Linderudkollen Skogsbilvei/turvei 3.3
175 Ammerud - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 2.0
174 Badedammen - Steinbruvann Skogsbilvei/turvei 1.0
160 Breisjøen - Lilloseter Skogsbilvei/turvei 1.8
599 Gjelleråsen - Slattum Offentlig vei 2.9
778 Grorud - Badedammen Offentlig vei 1.4
780 Grorud - Romsås Offentlig vei 1.7
779 Grorud - Skillebekk Offentlig vei 6.3
421 Kjelsås - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 2.5
417 Kjelsås - Sander Skogsbilvei/turvei 3.5
469 Kjul - Sagtomta Offentlig vei 1.7
422 Langsetløkka - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 2.2
418 Langsetløkka - Sander Skogsbilvei/turvei 3.2
426 Langsetløkka - Solemskogen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5
341 Lilloseter - Sørskogen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1
212 Linderudkollen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.7
423 Monsetangen - Sandermosen Skogsbilvei/turvei 3.1
126 Movatn - Bjørnholt (via Rottungen) Skogsbilvei/turvei 12.3
177 Movatn - Snippen Skogsbilvei/turvei 1.9
198 Movatn - Sørlitangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.8
165 Movatn - Ørfiske Skogsbilvei/turvei 2.9
820 Romsås - Røverkollen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.4
470 Romsås - Steinbruvann Skogsbilvei/turvei 1.5
468 Sagtomta - Sinober Skogsbilvei/turvei 2.8
522 Sagtomta - Sørskogen Skogsbilvei/turvei 3.2
424 Sander - Monsetangen Skogsbilvei/turvei 1.9
420 Sander - Sandermosen Offentlig vei 1.9
924 Sandermosen - Snippen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3
597 Skillebekk - Gjelleråsen Offentlig vei 1.6
448 Skillebekk - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.2
431 Skillebekk - Liastua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 1.8
211 Skillebekk - Skytta Skogsbilvei/turvei 3.6
178 Skytta - Sagtomta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8
925 Snippen - Sandermosen Skogsbilvei/turvei 3.1
150 Solemskogen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.3
413 Solemskogen - Linderudkollen Offentlig vei 1.2
161 Steinbruvann - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 2.0
179 Steinbruvann - Skytta Skogsbilvei/turvei 2.2
430 Stovner - Liastua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5
523 Sørskogen - Sinober Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.1
429 Tangerud - Liastua Skogsbilvei/turvei 1.4
176 Tonsenhagen - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.8
213 Trollvannstua - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 5.6
158 Årvoll - Breisjøen Skogsbilvei/turvei 4.9
427 Årvoll - Linderudkollen Skogsbilvei/turvei 2.4
Romeriksåsene - Nannestad
867 Algarheim - Jessheim Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.0
848 Ask - Harasletta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8
854 Ask - Holtersaga Offentlig vei 8.1
320 Brovoll - Råsjøkrysset Skogsbilvei/turvei 7.4
315 Brovoll - Skjerva (om Avalsjøen) Skogsbilvei/turvei 11.8
764 Dalstjern - Kjønstadsætra - Grustaket Skogsbilvei/turvei 7.0
832 Fetsund - Sørumsand Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.9
874 Frogner - Kløfta Offentlig vei 8.4
845 Frogner - Leirsund Offentlig vei 3.8
855 Gardermoen - Holtersaga Offentlig vei 13.3
863 Gardermoen - Liekrysset Offentlig vei 9.2
753 Gardermoen - Moreppen Offentlig vei 7.4
752 Gardermoen - Nannestad Offentlig vei 10.4
265 Gimildammen - Østbydalen Skogsbilvei/turvei 5.0
631 Glitre - Gjermåa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.0
765 Grustaket - Dalstjern Skogsbilvei/turvei 2.7
227 Hakkim - Råsjøstua (via Elsjøane) Skogsbilvei/turvei 4.7
228 Hakkim - Råsjøstua (via Vrangen) Skogsbilvei/turvei 10.6
266 Harasletta - Ringdalsveien P Skogsbilvei/turvei 1.0
258 Holtersaga - Gimildammen Skogsbilvei/turvei 2.7
853 Holtersaga - Åsgreina - Rustadmoen Offentlig vei 9.5
598 Hvam - Gjelleråsen Offentlig vei 5.1
587 Hvam - Hauger - Ringnes Offentlig vei 7.1
586 Hvam - Lahaugmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6
588 Hvam - Søndre Dal Offentlig vei 7.0
864 Jessheim - Gardermoen Offentlig vei 9.2
872 Jessheim - Holtersaga Offentlig vei 11.1
873 Jessheim - Kløfta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.9
865 Jessheim - Liekrysset Offentlig vei 5.3
866 Jessheim - Nordbymoen - Nordkisa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0
849 Kløfta - Ask Offentlig vei 7.0
843 Leirsund - Skedsmokorset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7
860 Liekrysset - Hauerseter - Nordkisa Offentlig vei 5.4
831 Lillestrøm - Fetsund Offentlig vei 9.7
500 Lillestrøm - Kjeller - Hvam Offentlig vei 4.3
833 Lillestrøm - Leirsund Offentlig vei 5.9
519 Lillestrøm - Marikollen Offentlig vei 4.4
517 Lillestrøm - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7
590 Lillestrøm - Skedsmokorset Offentlig vei 6.5
501 Lillestrøm - Skjetten - Hvam Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.6
763 Maura - Grustaket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0
757 Maura - Nordmokorset Offentlig vei 3.8
759 Maura - Rustadmoen Offentlig vei 8.7
758 Maura - Skjerva Offentlig vei 23.4
862 Moreppen - Liekrysset Offentlig vei 9.9
754 Moreppen - Nordmokorset Offentlig vei 4.0
840 Nannestad - Kvernsjøen - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 31.1
760 Nannestad - Maura Offentlig vei 4.5
761 Nannestad - Moreppen Offentlig vei 4.0
762 Nannestad - Rustadmoen Offentlig vei 6.0
869 Nordkisa - Algarheim Offentlig vei 4.9
859 Nordkisa - Kopperudåsen - Dal Offentlig vei 8.9
871 Nordkisa - Vormsund Offentlig vei 10.7
858 Nordmokorset - Dal Offentlig vei 6.0
260 Ringdalshytta - Ringdalsveien P Skogsbilvei/turvei 4.5
261 Ringdalsveien P - Gimildammen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7
262 Ringdalsveien P - Østbydalen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.0
589 Ringnes - Gamle Trondheimsvei - Hvam Offentlig vei 5.5
259 Ringnes - Ringdalshytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3
591 Ringnes - Søndre Dal Offentlig vei 3.1
584 Rustadmoen - Råbjørn Ø Skogsbilvei/turvei 7.6
585 Rustadmoen - Sjonken Skogsbilvei/turvei 2.2
715 Råsjøkrysset - Bjørgeseter Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6
226 Råsjøkrysset - Råsjøstua Skogsbilvei/turvei 6.9
583 Råsjøstua - Råbjørn V Skogsbilvei/turvei 4.5
231 Sjonken - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.7
229 Sjonken - Råsjøstua (via Bjertnessjøen) Skogsbilvei/turvei 7.6
230 Sjonken - Råsjøstua (via Steinbekkhytta) Skogsbilvei/turvei 7.6
852 Skedsmokorset - Ask Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2
844 Skedsmokorset - Frogner Offentlig vei 6.0
264 Skedsmokorset - Ringnes Offentlig vei 3.0
595 Slattum - Kjul Offentlig vei 3.1
600 Slattum - Skytta Offentlig vei 2.4
594 Slattum - Søndre Dal Offentlig vei 2.1
755 Sundby - Nordmokorset Offentlig vei 1.5
756 Sundby - Rustad Offentlig vei 10.9
850 Sørumsand - Blaker - Årnes Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 27.0
846 Sørumsand - Frogner Offentlig vei 13.9
361 Varpet - Hakkim Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.3
272 Åskastet - Gjermåa Skogsbilvei/turvei 4.3
263 Åskastet - Hakkim Skogsbilvei/turvei 3.8
606 Østbydalen - Gjermåa Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.3
233 Østbydalen - Hakkim Skogsbilvei/turvei 9.2
Østmarka
205 Bysetermosan - Børtervann Skogsbilvei/turvei 5.2
219 Bysetermosan - Vangen Skogsbilvei/turvei 3.9
885 Dal/Brenna - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.5
884 Dal/Brenna - Langbrudalen - Skullerudstua Skogsbilvei/turvei 3.1
287 Durud - Fjell Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.2
391 Ekerud - Lindeberg Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.0
277 Ekerud - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 3.9
155 Ellingsrud - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 4.4
818 Festningsdalen - Kirkebygda Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.3
817 Finland - Festningsdalen Trillesti/løypetrasé 2.8
279 Fjell - Bysetermosan Skogsbilvei/turvei 2.0
816 Flateby - Festningsdalen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.8
821 Flateby - Finland Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.5
815 Flateby - Kirkebygda Offentlig vei 9.5
813 Flateby - Nordby skole Offentlig vei 5.6
814 Flateby - Streifinn Offentlig vei 2.3
471 Furuset - Ellingsrud Offentlig vei 3.0
276 Furuset - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 6.7
524 Furuset - Stovner Offentlig vei 3.5
751 Grinitajet - Nordbysjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.6
882 Grinitajet - Setertjernstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.6
223 Grønmo - Østmarkskapellet Skogsbilvei/turvei 2.4
337 Haraløkka - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 1.1
336 Haraløkka - Østmarksetra Skogsbilvei/turvei 1.2
214 Haugerud - Sleppa Skogsbilvei/turvei 4.0
819 Kirkebygda - Forfoten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.5
283 Kirkebygda - Larsbraaten Offentlig vei 4.0
281 Kirkebygda - Roligheta Skogsbilvei/turvei 2.2
909 Krokhol - Sandbakken Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.2
348 Krokhol - Siggerud Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 3.6
218 Krokhol - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0
284 Larsbraaten - Roligheta Trillesti/løypetrasé 1.8
392 Lindeberg - Haugerud Offentlig vei 2.7
216 Losby - Bjønnebete Skogsbilvei/turvei 7.2
206 Losby - Djupdalen Skogsbilvei/turvei 5.0
217 Losby - Setertjernstua Skogsbilvei/turvei 7.6
173 Losby - Skålsjøen Skogsbilvei/turvei 5.1
327 Losby - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3
169 Mariholtet - Deledalen Skogsbilvei/turvei 3.7
170 Mariholtet - Haukåsen Skogsbilvei/turvei 2.3
274 Mariholtet - Losby Skogsbilvei/turvei 9.2
750 Marikollen - Grinitajet Offentlig vei 6.7
520 Marikollen - Sandbekkstua Skogsbilvei/turvei 2.4
812 Nordby skole - Grinitajet Offentlig vei 1.8
472 Oppsal - Sleppa Skogsbilvei/turvei 3.5
215 Rustadsaga - Gullsmeden Skogsbilvei/turvei 3.1
157 Rustadsaga - Sleppa Skogsbilvei/turvei 3.2
172 Sandbakken - Vangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.9
518 Sandbekkstua - Åmotdammen Skogsbilvei/turvei 1.4
880 Skullerudstua - Fjellstadbakken - Sør-Elvåga Skogsbilvei/turvei 5.2
166 Skullerudstua - Grønmo Skogsbilvei/turvei 3.3
451 Skullerudstua - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 1.2
883 Skullerudstua - Skulleruddumpa - Dal/Brenna Skogsbilvei/turvei 2.4
450 Sleppa - Mariholtet Skogsbilvei/turvei 1.8
282 Streifinn - Finland Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7
390 Sørlihavna - Ekerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8
278 Sørlihavna - Losby (Kirkerudveien) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.4
389 Sørlihavna - Losby (Losbylinja) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5
521 Sørlihavna - Sandbekkstua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8
286 Ytre Enebakk - Durud Offentlig vei 5.3
847 Ytre Enebakk - Larsbraaten Offentlig vei 5.0
285 Ytre Enebakk - Roligheta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.2
526 Ytre Enebakk - Ski Offentlig vei 16.2
449 Østensjøvannet - Rustadsaga Skogsbilvei/turvei 3.1
156 Østmarksetra - Sleppa Skogsbilvei/turvei 2.5
Sørmarka
352 Bjørndal - Fløysbonn Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7
351 Bjørndal - Myrer Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.8
362 Fløysbonn - Greverud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.6
353 Fløysbonn - Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.0
892 Fløysbonn - Øvre Prinsdal - Hauketo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4
478 Granerud - Bjerkebekk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2
565 Granerud - Vientjern Skogsbilvei/turvei 1.4
881 Greverud - Grytetjern - Fløysbonn Skogsbilvei/turvei 5.1
363 Greverud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7
891 Greverud - Sofiemyr - Fløysbonn Offentlig vei 2.8
364 Greverud - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7
886 Hauketo - Klemetsrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5
887 Hauketo - Mortensrud - Dal/Brenna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.8
889 Hauketo - Prinsdal - Kolbotn Offentlig vei 4.5
888 Hauketo - Skullerudstua [Ljanselva miljøpark] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.7
896 Hvervenbukta - Fiskevollbukta - Hauketo [Ljanselva miljøpark] Skogsbilvei/turvei 3.9
342 Klemetsrud - Grønmo Offentlig vei 2.3
350 Klemetsrud - Myrer Offentlig vei 2.2
360 Klemetsrud - Sandbakken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5
355 Kloppa - Myrer Skogsbilvei/turvei 2.5
899 Kolbotn - Gjersjøen - Ringneskrysset Offentlig vei 8.7
894 Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog Offentlig vei 6.0
893 Kolbotn - Hvervenbukta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.4
905 Kolbotn - Myrvoll - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.9
890 Kolbotn - Sofiemyr - Fløysbonn Offentlig vei 2.3
477 Kråkstad - Granerud Offentlig vei 4.0
906 Langhus - Ringneskrysset Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9
345 Langhus - Rud Offentlig vei 3.2
914 Myrer - Ødegården - Kolbotn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3
904 Ringneskrysset - Greverud Offentlig vei 4.5
900 Ringneskrysset - Myrvoll - Kolbotn Offentlig vei 8.8
910 Ringneskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5
346 Rud - Siggerud Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.3
525 Siggerud - Durud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.6
347 Siggerud - Langhus Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5
349 Siggerud - Sandbakken Offentlig vei 5.5
473 Siggerud - Skeidarkollen - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 13.3
354 Siggerud-Kloppa Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.2
474 Ski - Bjerkebekk Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.5
475 Ski - Kråkstad Offentlig vei 5.9
344 Ski - Langhus Offentlig vei 4.0
366 Ski - Nygårdskrysset Offentlig vei 3.0
343 Ski - Rud Offentlig vei 4.9
365 Ski - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.5
632 Skotbu - Granerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.3
633 Skotbu - Kroer Offentlig vei 8.4
895 Svartskog - Ingierstrand - Hvervenbukta Offentlig vei 8.2
901 Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Nesset Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3
566 Tomter - Breimosan - Vientjern Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.5
908 Tomter - Mjær - Ytre Enebakk Offentlig vei 8.3
907 Tomter - Skotbu Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0
Nesoddmarka
877 Alværn - Fjellstrand Offentlig vei 3.0
878 Berger - Nesoddtangen Offentlig vei 4.6
876 Berger - To gård - Alværn Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.7
640 Fagerstrand - Fjellstrand Offentlig vei 7.9
641 Fagerstrand - Havsjødalen Offentlig vei 5.7
646 Fagerstrand - Kløfta Offentlig vei 3.2
645 Fjell - Kløfta Offentlig vei 5.0
644 Fjellstrand - Fjell Offentlig vei 1.3
654 Garder - Blylaget - Nesodden kirke [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 7.9
649 Garder - Kløfta Offentlig vei 5.3
647 Havsjødalen - Kløfta Offentlig vei 7.4
638 Havsjødalen - Ottarsrud Offentlig vei 4.5
652 Havsjødalen - Tussekrysset Offentlig vei 1.9
875 Hellviktangen - Berger Offentlig vei 2.6
653 Kløfta - Svestad - Hasle - Nesodden kirke Offentlig vei 8.6
642 Nesodden kirke - Berger Offentlig vei 3.1
643 Nesodden kirke - Fjell Offentlig vei 3.5
655 Nesodden kirke - Fjordvangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 6.4
650 Nesodden kirke - Garder Offentlig vei 5.4
639 Nesoddtangen - Alværn Offentlig vei 6.2
656 Nesoddtangen - Hellviktangen [Kyststien] Offentlig vei og trillesti/løypetrasé 4.0
651 Tussekrysset - Garder Offentlig vei 3.5
648 Tussekrysset - Kløfta Offentlig vei 5.1
636 Tussekrysset - Nesset Offentlig vei 5.4
Follomarka
554 Drøbak - Grønberg Offentlig vei 9.5
356 Drøbak - Korsegården Offentlig vei 9.2
357 Drøbak - Ottarsrud Offentlig vei 3.9
708 Garder - Kroer Offentlig vei 7.4
552 Hvitsten - Grønberg Offentlig vei 3.0
555 Hvitsten - Holvik - Son Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.6
553 Hvitsten - Solbergstrand - Drøbak Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.2
707 Hølen - Garder Offentlig vei 7.1
561 Hølen - Sonsveien Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.0
560 Hølen - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9
368 Korsegården - Vassum Offentlig vei 5.1
911 Kroer - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3
376 Nesset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.9
373 Nesset - Vassum Offentlig vei 3.4
902 Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Offentlig vei 4.8
374 Nygårdskrysset - Korsegården Offentlig vei 8.4
903 Nygårdskrysset - Nordby - Nesset Offentlig vei 4.2
375 Nygårdskrysset - Stuene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5
372 Nygårdskrysset - Vassum Offentlig vei 4.0
549 Ottarsrud - Korsegården Offentlig vei 6.8
562 Son - Kambo Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.4
806 Son - Smørbekk - Kongevegen - Ødemørk Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.3
557 Son - Sonsveien Offentlig vei 2.7
558 Son - Såna - Hølen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1
548 Vassum - Ottarsrud Offentlig vei 5.2
637 Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset Offentlig vei 5.7
556 Vestby - Berg - Son Offentlig vei 11.6
550 Vestby - Bjørnstadveien - Hvitsten Offentlig vei 6.9
706 Vestby - Garder Offentlig vei 5.9
551 Vestby - Grønberg Offentlig vei 3.5
367 Vestby - Korsegården Offentlig vei 7.3
635 Vestby - Kroer Offentlig vei 8.0
476 Ås - Glenne - Kråkstad Offentlig vei 8.2
369 Ås - Korsegården Offentlig vei 2.8
634 Ås - Kroer Offentlig vei 5.3
359 Ås - Ski Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0
912 Ås - Trampen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.6
358 Ås - Vassum Offentlig vei 6.0
705 Ås - Vestby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.4
Mossemarka
807 Kambo - Mosseporten Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.3
563 Kambo - Sonsveien Offentlig vei 4.7
796 Kambo - Ødemørk Offentlig vei 3.3
564 Moss - Kambo Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7
792 Moss st. - Krapfoss - Mosseporten Offentlig vei 4.1
809 Moss st. - Nesparken - Thorbjørnsrød [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4
811 Mosseporten - Nesparken - Moss st. [Vansjøstien] Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5
808 Mosseporten - Noreødegården - Skihytta Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.4
793 Mosseporten - Vanembukken Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 2.3
797 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.2
559 Sonsveien - Såner - Hølen Offentlig vei 3.7
810 Thorbjørnsrød - Mosseporten [Vansjøstien] Skogsbilvei/turvei 3.1
794 Vanembukken - Skihytta i Moss Skogsbilvei/turvei 1.2
795 Ødemørk - Skihytta i Moss Skogsbilvei/turvei 3.6
Hadelandsåsene
304 Badstuvegen (Skjerva) - Svera Skogsbilvei/turvei 5.0
300 Bleiken - Åstjern (Hennung) Offentlig vei 9.3
298 Brandbu - Bleiken (Eggelinna) Offentlig vei 5.4
293 Brandbu - Einavoll (Kjølvegen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 14.1
335 Brandbu - Gran Offentlig vei 8.8
294 Brandbu - Jølsen (om Grantrevegen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.1
301 Brandbu - Røykenvik (langs Vigga) Offentlig vei 2.6
334 Gran - Granavollen Offentlig vei 3.8
314 Gran - Nordre Oppdalen (gjennom Ålsbygda) Offentlig vei 8.8
309 Gran - Ullvildsdalen Offentlig vei 7.4
332 Granavollen - Røykenvik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.5
739 Helgedalen - Brennelvhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7
747 Helgedalen - Lygna Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.4
897 Jaren - Amundrud - Badstuvegen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4
306 Jaren - Svera (Risbakkvegen) Offentlig vei 9.0
296 Jølsen - Åstjern Skogsbilvei/turvei 6.8
898 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.7
305 Lygna - Risbakken (om Bustevollen) Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 12.0
740 Lygna - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Offentlig vei 15.4
302 Lygna - Åstjern (Elkensætervegen) Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.7
743 Nordre Oppdalen - Skjerva Offentlig vei 3.8
312 Risbakken - Sagvollen Skogsbilvei/turvei 4.4
299 Røykenvik - Bleiken (langs Mæna vest) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4
333 Røykenvik - Grinaker - Granavollen Offentlig vei 14.5
297 Røykenvik - Jølsen (om Egge, Beinstien) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.5
841 Sagvollen - Høvra Skogsbilvei/turvei 6.6
316 Skjerva - Høvra (om Grautbrudalen) Offentlig vei 8.0
313 Skjerva - Sagvollen (langs Våja) Skogsbilvei/turvei 9.9
307 Svera - Risbakken Skogsbilvei/turvei 4.4
308 Svera - Ullvildsdalen Skogsbilvei/turvei 4.0
311 Ullvildsdalen - Sagvollen Skogsbilvei/turvei 4.0
310 Ullvildsdalen - Skjerva (forbi Breitjernet) Skogsbilvei/turvei 12.0
288 Åstjern - Sønstebygrenda Skogsbilvei/turvei 10.5
317 Øyangen - Abborputthytta - Sagvollen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 18.9
318 Øyangen - Høvra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5
319 Øyangen - Risbakken (øvre Lisæterveg) Skogsbilvei/turvei 21.0
Gjøvik, Toten og Land
494 Raufoss - Gjøvik Offentlig vei 11.6
511 Eidstugua - Trevatn stasjon Offentlig vei 1.5
497 Eina - Eidstugua Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9
677 Eina - Lund Offentlig vei 10.6
723 Eina - Mjørlund Offentlig vei 9.2
498 Eina - Sønstebygrenda Offentlig vei 8.3
499 Einavoll - Eina Offentlig vei 15.2
292 Einavoll - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4
726 Einavoll - Mjørlund Offentlig vei 5.2
727 Einavoll - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.5
291 Einavoll - Åstjern (om Dyrud) Skogsbilvei/turvei 8.0
920 Gjøvik - Bråstad - Skarkerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.2
917 Gjøvik - Bybrua - Vardal kirke Offentlig vei 11.9
491 Gjøvik - Kapp Offentlig vei 13.5
915 Gjøvik - Skonhovd Offentlig vei 10.7
918 Gjøvik - Øverby Offentlig vei 4.1
676 Kapp - Lena Offentlig vei 5.4
724 Mjørlund - Lund Offentlig vei 7.0
725 Mjørlund - Sauengmyrene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.0
777 Nyjordet - Osbakken Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.4
773 Nyjordet - Åndalen Offentlig vei 4.0
769 Osbakken - Sveum - Veset Skogsbilvei/turvei 6.5
771 Osbakken - Åndalen Offentlig vei 2.3
495 Raufoss - Eidstugua Offentlig vei 12.6
772 Raufoss - Nyjordet Offentlig vei 2.7
824 Raufoss - Sillongen Offentlig vei 11.0
710 Reinsvoll - Bøverbru - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.9
496 Reinsvoll - Eina Offentlig vei 6.8
493 Reinsvoll - Raufoss Offentlig vei 4.4
823 Reinsvoll - Sillongen Offentlig vei 8.1
921 Skarkerud - Bergsmarka - Øverby Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7
922 Skarkerud - Nordenga - Vardal kirke Offentlig vei 10.8
916 Skonhovd - Åndalen Offentlig vei 2.5
513 Sønstebygrenda - Eidstugua Skogsbilvei/turvei 9.1
509 Trevatn stasjon - Vassenden Offentlig vei 9.6
290 Trevatn stasjon - Åstjern (om Sytjernsdalen) Skogsbilvei/turvei 27.9
923 Vardal kirke - Mustadroa - Linnerud Offentlig vei 14.9
825 Vassenden - Linnerud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.9
510 Vassenden - Skrukkli - Trevatn stasjon Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 14.9
768 Veset - Linnerud Offentlig vei 4.0
770 Veset - Skonhovd Offentlig vei 3.4
919 Øverby - Vardal kirke Offentlig vei 7.3
Totenåsen
680 Jenssætra - Lønsjøen Skogsbilvei/turvei 9.7
681 Jenssætra - Vesterås Skogsbilvei/turvei 3.0
492 Lena - Borglund Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.4
685 Lena - Lensbygda - Olterud Offentlig vei 7.7
713 Lena - Lund Offentlig vei 11.0
822 Lena - Sillongen Offentlig vei 7.1
541 Lena - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.0
711 Lund - Borglund Offentlig vei 6.3
678 Lund - Lønsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 10.1
913 Lund - Vindflomyrene - Vindflosætra - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 20.4
686 Olterud - Oksbakken - Torsætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 16.8
842 Olterud - Skjeppsjøen - Torsætra Offentlig vei 9.3
687 Olterud - Vesterås Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.4
728 Sauengmyrene - Brennelvhytta Skogsbilvei/turvei 4.0
690 Skreia - Kapp Offentlig vei 10.4
683 Skreia - Lena Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.0
684 Skreia - Olterud Offentlig vei 4.7
688 Skreia - Torsætra Offentlig vei 10.3
689 Torsætra - Rognlivegskillet Skogsbilvei/turvei 10.4
675 Vesterås - Torsætra Skogsbilvei/turvei 11.8
Hurdal - Feiring
748 Almelihaugen - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 3.6
679 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Lønsjøen Skogsbilvei/turvei 7.5
729 Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene Skogsbilvei/turvei 12.0
703 Byfellavegen (Tisjøen) - Hermods plass Offentlig vei 1.1
540 Feiring - Almelihaugen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.0
539 Feiring - Byrudstua Offentlig vei 8.6
691 Feiring - Skreia Offentlig vei 28.9
572 Haugbrua - Holtjennet Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.5
698 Haugbrua - Rognlivegskillet Offentlig vei 4.3
699 Haugbrua - Steinsjøen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 6.7
570 Hermods plass - Holtjennet Skogsbilvei/turvei 7.6
738 Holtjennet - Almelihaugen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.1
571 Holtjennet - Steinsjøen Skogsbilvei/turvei 5.0
734 Hurdal kirke - Rustad Offentlig vei 7.8
732 Hurdal kirke - Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) Offentlig vei 10.6
700 Hurdal torg - Haugbrua Offentlig vei 3.5
733 Hurdal torg - Hurdal kirke Offentlig vei 3.4
695 Hurdal torg - Langton Offentlig vei 12.4
701 Hurdal torg - Siridalsvegen Offentlig vei 2.1
704 Kinna - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 2.0
569 Kinna - Siridalsvegen Skogsbilvei/turvei 6.7
568 Langton - Kinna Skogsbilvei/turvei 4.1
682 Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 11.7
766 Rustad - Dalstjern Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1
735 Rustad - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.2
702 Siridalsvegen – Hermods plass Offentlig vei 2.5
730 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Bjørtjenn (Vesle Svartungen) Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.8
731 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Brennelvhytta Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 12.6
737 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Helgedalen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 14.1
736 Skrukkelisjøen (Svartungsvegskillet) - Øyangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 15.5
573 Steinsjøen - Torsætra Skogsbilvei/turvei 11.8
Eidsvoll - Nes
781 Arnestad Minde - Ringsby Offentlig vei 3.8
870 Brårud - Nordkisa Offentlig vei 5.8
805 Brårud - Svanfossen - Rolstad Offentlig vei 6.3
505 Byrudstua - Byfellavegen [Tisjøen] Offentlig vei 5.0
530 Byrudstua - Minnesund - Holt Offentlig vei 6.8
506 Byrudstua - Tømte Offentlig vei 4.8
857 Dal - Finstad - Eidsvoll Offentlig vei 11.0
861 Dal - Mogreina - Liekrysset Offentlig vei 8.1
803 Eidsvoll - Brårud Offentlig vei 15.6
528 Eidsvoll - Hestdalen - Habberstad Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.0
533 Eidsvoll - Jønsjøen Offentlig vei 4.6
527 Eidsvoll - Skovseth - Habberstad Offentlig vei 6.3
502 Eidsvoll - Ås skole Offentlig vei 3.5
694 Eidsvoll verk - Eidsvoll Offentlig vei 7.5
692 Eidsvoll verk - Langton Offentlig vei 5.8
767 Eidsvoll verk - Sundby Offentlig vei 6.9
799 Eidsvoll verk - Vegamot - Ås skole Offentlig vei 6.4
538 Gullverket - Lynesvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.9
529 Habberstad - Holt Offentlig vei 2.2
531 Holt - Nord-Fløyta Skogsbilvei/turvei 4.9
788 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 4.4
786 Ingeborgrud - Fallet - Ihlangsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 9.5
787 Ingeborgrud - Fyrivangen - Ihlangsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.4
839 Ingeborgrud - Putten - Greniskogen - Ringsby Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 11.5
534 Jønsjøen - Gullverket Offentlig vei 3.9
535 Jønsjøen - Utsjøen - Djupdalsvangen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2
784 Kampå sag - Vika - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.4
512 Krafttjennet - Byfellavegen [Tisjøen] Skogsbilvei/turvei 3.8
504 Lensmannsvangen - Krafttjennet Skogsbilvei/turvei 4.3
567 Lynesvangen - Brøstadgruva Skogsbilvei/turvei 2.0
532 Nord-Fløyta - Lynesvangen Skogsbilvei/turvei 8.8
785 Ringsby - Ingeborgrud Offentlig vei 5.5
782 Ringsby - Kampå sag Offentlig vei 8.0
790 Rolstad - Arnestad Minde Offentlig vei 8.3
696 Rolstad - Eidsvoll Offentlig vei 13.0
783 Rolstad - Kampå sag Offentlig vei 1.3
856 Råholt - Dal Offentlig vei 5.1
798 Råholt - Eidsvoll verk Offentlig vei 1.8
801 Tømte - Minnesund - Holt Offentlig vei 7.3
802 Tømte - Åsleia Offentlig vei 1.9
537 Utsjøen N - Benkemyra - Gullverket Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 7.2
791 Utsjøen N - Djupdalsvangen Skogsbilvei/turvei 3.2
536 Utsjøen N - Storbråtan - Gullverket Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.3
868 Vormsund - Algarheim Offentlig vei 11.6
789 Vormsund - Arnestad Minde Offentlig vei 1.6
804 Vormsund - Brårud Offentlig vei 9.0
851 Årnes - Sørumsand (Glomma vest) Offentlig vei 24.1
697 Årnes - Vormsund Offentlig vei 4.8
693 Ås skole - Eidsvoll verk Offentlig vei 4.0
503 Ås skole - Lensmannsvangen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 5.7
800 Ås skole - Tømte Offentlig vei 5.3
507 Ås skole - Åsleia Offentlig vei 3.7
508 Åsleia - Lensmannsvangen Skogsbilvei/turvei 2.9

813 sykkelruter vist, totalt 4635.3 km.

Velg en sykkelrute
eller let etter sykkelruter av spesiell type:
Bare ruter av type
Som starter eller ender på flg. sted
Med flg tekst i navn/beskrivelse
Sorter etter