Gjøvik - Oslo del 2 [Lygna - Grua]

Tur 291 Lygna Grua Område Hadelandsåsene
Rute Lygna - Lushaughytta - Sverasætra - Ullvildsdalen - Koperud - Håkenstadsætra - Flåtatjern - Langvatnet - Grua
Lengde 33.1 km Type tur Se liste av turer av type : Skitur Gradering Krevende

Kart

Klikk "Vis stort kart" for å se stort kart i eget vindu/tab.

Andre kart: Mjøsa - Randsfjorden (1:100.000), Løypekart fra Øståsen Skiløyper (1:50.000), Oslomarka Vinter (1:50.000), Skiforeningens løypekart i trykt utgave eller her i Markadatabasen

Bilder

Beskrivelse

Dette er en flott langtur som går sørover gjennom Hadelandsåsene og inn i Romeriksåsene. Utgangspunktet er Lygna, men vil du starte lengre nord, kan du gå helt fra Gjøvik.

Traseen er godt skiltet, og du vil finne skilter med "Gjøvik - Oslo" en rekke steder på vei sørover.

Turen er en utrolig flott opplevelse - det er stort sett lett terreng, fine løyper og store områder med lite folk. Fra deler av traseen er det strålende utsikt over Hadeland.

Et lite tips, i fall du vil fortsette på ski til Oslo i stedet for f.eks. å ta toget fra Grua: klikk her - og du kan se fram til nesten fem mil i løyper som i stor grad går utenom allfarvei. Turen ender på Kjelsås.

God tur!

Skiforeningen retter en takk til Johannes Skaar for teksten i denne turbeskrivelsen.

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Lygna

Nå følger alle løypene turen består av. Klikk på hver enkelt for å lese beskrivelse, med link til full presentasjon. "[R]" bak navnet indikerer at disse løypene benyttes i "reversert" kjøre/gangretning i denne turen. Hvis du vil se en samlet turbeskrivelse med beskrivelser av alle de tilhørende løypene, klikker du knappen "Åpne alle rutebeskrivelsene" Da får du også fram en versjon som egner seg bedre til utskrift.

3.8 km , preparert 23.02.2017#484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta


Denne løypa er en del av den sammenhengende løypetraseen fra Gjøvik til Oslo. Man kan altså komme seg til startstedet på ski - men det er også lett å komme hit med bil. Lygna ligger nemlig ved riksveg 4 mellom Gran og Eina. På Lygnasæter er det både servering og overnatting.

Løypa er skiltet, rødmerket, og går fra skiparkeringen 100 meter sørvest for Lygnasæter. Fra infotavla kjører du først ned en liten bakke, og fortsetter rett fram over myra. Snart er du framme ved Lygnavatnet. Her går løype 499 rett fram langs vatnet, mens vår løype tar oppover til høyre.

Det er jevn stigning opp Skarvåsen, før løypa flater ut og følger myrene i usedvanlig lettgått terreng inn til Lushaughytta. Underveis krysses løypa av Lygna treningsrunde og lysløypa ved Lygna.

Lushaughytta ligger ved foten av Lushaugen, og er åpen for servering hver lørdag og søndag i skisesongen, samt vanligvis i romjula, vinterferien og deler av påsken.

Herfra går det flere løyper videre sørover i Hadelandsåsene. Løype 485 er hovedløypa sørover mot Sverasætra, løype 507 mot Risbakken og løype 509 til Bustevollen - mens løype 487 ender på Sagvollen. Løype 499 kan være en alternativ løype tilbake til utgangspunktet.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

2.8 km , preparert 22.02.2017#485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra


Denne løypa er en del av hovedtraseen mellom Gjøvik og Oslo. Den er rødmerket, og starter på Lushaughytta. Hit kan du komme bl.a. i løype 484 og løype 499 fra Lygna.

Løypa går først ned til løypekrysset som ligger i Svartdalen - straks etter at du har kjørt ned fra platået og myrområdet oppe ved Lushaughytta. Her går løype 487 mot Fjellsjøen og Sagvollen til venstre - i samme retning går også løype 507 mot Malsjøsætra og Risbakken. Men du tar rett fram slik skiltet Gjøvik-Oslo viser.

Siste del av løypa går opp til Sverasætra, der det er fin utsikt sørover mot den mektige Hvalebykampen (Rånåsen). Her er det fint å ta en hvil i solveggen på ettervinteren!

Løype 1060 er hovedløypa videre sørover. Løype 1059 går nordover igjen til Lygna, mens løype 503 går ned til Jaren.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.0 km , preparert 23.02.2017#1060 Sverasætra - Ullvildsdalen


Løypa starter rett nedenfor Sverasætra. Hit kan du komme nordfra i løype 485 fra Lushaughytta og løype 1059 fra Lygna. I tillegg kommer løype 503 opp hit fra Jaren.

Fra Sverasætra er det fin utsikt sørover mot den mektige Hvalebykampen. Løypa, som er en del av hovedtraseen mellom Gjøvik og Oslo, går rett sørover, krysser en brøytet bilveg (Badstuvegen), og går videre langs Svera.

Ved starten av bakkene ned mot Sverahytta går løypa til venstre, krysser Risbakkvegen og går videre på skogsbilvegen. Litt før Ullvildsdalen tar den til venstre fra vegen, ut på myra og over setervollen fram til parkeringsplassen.

Når skogsbilvegen en sjelden gang brøytes i forbindelse med skogsdrift, blir løypa kjørt i en annen trasé, dersom det er nok snø (vanskelig terreng). Da går løypa ned til Sverahytta, krysser vegen der og fortsetter gjennom terrenget på østsida av leirduebanen og videre øst for Randsjøen.

På den andre sida av Sagvollvegen kan du fortsette sørover mot Koperud i løype 481, som også er en del av Gjøvik-Oslo-traseen. Løype 486 går i samme retning, men tar av mot Sagvollen ved Grunntjernet.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

10.0 km , preparert 23.02.2017#481 Ullvildsdalen - Koperud


Løypa er rødmerket og er en del av det sammenhengende løypesystemet mellom Gjøvik og Oslo. Fra Ullvildsdalen P-plass ved Sagvollvegen går løypa først ned til løypekrysset ved Grunntjernet. Løype 486 går her til venstre mot Sagvollen.

Vi fortsetter over elva og følger vestre kant av Grunntjernet sørover. Løypa går over en åsrygg og ned til Breitjernet, med Svartbråtåberget i vest. Her går løype 642 ned til Søndre Ålsbygda. Vår løype fortsetter sørover i lett terreng til Gullentjern og går videre langs Langmyra - med Randsberget ruvende på vestsida.

Terrenget her er meget flott - og grovkupert. Etter en kraftig nedoverbakke svinger løypa vestover, og den neste kilometeren er det stigning - oppover i åsen. På veg oppover - knapt to kilometer før Koperud - er det et godt skiltet løypekryss hvor man kan ta av på skogsveg ned til Ålsbygda.

Rett etter krysset får vi den første utsikten mot Lunner-bygda gjennom skogen. Og litt senere - fra Lia-gårdene, i bakkene ned mot Koperud, kan vi nyte en storslagen panoramautsikt over Lunner.

På Koperud krysser vi fylkesvegen til Nannestad og kommer inn på Skiforeningen sitt løypenett. Løype 389 fortsetter til Håkenstadsætra (Gjøvik-Oslo-løypa), med forbindelse videre til bl.a. Flåtatjern, Brovoll og Grua. Løype 640 går ned til Nordre Oppdalen.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.0 km , preparert 11.02.2017#389 Koperud - Håkenstadsætra


Koperud markerer det nordligste punktet i den delen av Oslomarkas løypenett som Skiforeningen preparerer. Herfra går løypa i sørøstlig retning. Fra deler av løypa er det strålende utsikt mot Lunner og Hadeland - ja, helt til Norefjell. Etter et parti med noe stigning, kommer du fram til løypekrysset ved Håkenstadsætra.

Løypa vi har bak oss, er en del av den sammenhengende løypetraseen fra Gjøvik til Oslo. Turen kan fortsette i løype 13, som tar til venstre mot Flåtatjern. Men skal du til Grua, går korteste vei rett fram, i scooterløypa over Dalasjøhøgda (løype 755). Denne ender ved Langvatnet, men tar du til høyre før nedkjøringen til vannet, kommer du rett ned til Grua (løype 348).

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

2.3 km , preparert 11.02.2017#13 Håkenstadsetra - Flåtatjern


Denne løypa er en del av Gjøvik-Oslo-traseen. Den starter i krysset ved Håkenstadsætra, der løype 389 kommer inn fra Koperud og løype 755 fra Langvatnet (over Dalasjøhøgda).

Løypa går nedover forbi Typografhjemmet, og vel en kilometer etter at dette er passert, er du framme i løypekrysset nord for Flåtatjern. Her fortsetter løype 9 og løype 1130 i litt mer østlig retning, og ender på henholdsvis Brovoll og Brovoll utfartsparkering. Løype 388 går til høyre mot Langvatnet. Derfra er det bl.a. forbindelse til Grua (løype 348).

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

2.2 km , preparert 11.02.2017#388 Langvatnet - Flåtatjern [R]


Dette er en scooterløype som tar av ved bommen ved Langvatnet. Her møtes løype 348 fra Grua, løype 755 fra Håkenstadsætra (over Dalasjøhøgda) og løype 737, som kommer fra Brovoll via Korsvatnet.

Løypa går nordover på isen og følger kanten av Rinilhaugen naturreservat før den når Flåtasæter, som er en koselig liten plass ved Flåtatjern. Like nord for tjernet møter den løype 13, som går til venstre mot Håkenstadsætra - og løype 1130 og løype 9, som tar til høyre mot henholdsvis Brovoll utfartsparkering og Brovoll.

Løypa er en del av Gjøvik-Oslo-traseen, og kommer du nordfra, kan du, som nevnt i starten, komme videre til Grua i løype 348.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.0 km , preparert 23.02.2017#348 Grua - Nysetra - Langvatnet [R]


Løypa går inn i den nordlige delen av Romeriksåsene fra vest. På jernbanestasjonen på Grua står et skilt som viser hvilken retning man skal gå i for å finne den. Man går først ca. 90 meter nordover (retning fra Oslo) langs gamle Rv 4 (Hadelandsvegen) før man krysser denne. Så går man til høyre på en brøytet vei i ca. 350 meter - og der starter løypa (krysningspunkt og startpunkt er skiltet).

Løypa følger veien oppover lia. Og det er en god del stigning - fra ca. 375 moh. ved Grua stasjon og opp til ca. 565 meters høyde i løpet av snaue tre kilometer. På vei oppvover passerer vi Nysetra med sine sinkgruver. Like etter Nysetertjern går det en løype til venstre. Dette er løype 755, som går over Dalasjøhøgda til Håkenstadsætra. Denne løypa er et naturlig valg for den som skal videre nordover i retning Koperud. Om man da ikke velger løypa som tar til venstre i neste kryss.

Nå er høyeste punkt nettopp passert, og så venter fine nedoverbakker til Langvatnet, der løype 737 fortsetter rett fram mot Brovoll via Korsvatnet. Løype 388 tar til venstre, går ut på isen og videre nordover over Flåtatjern.

Løypa mellom Grua og Langvatnet er en del av det sammenhengende løypesystemet mellom Gjøvik og Oslo. Mange som går denne langturen, avslutter den på Grua og tar toget til byen - eller de fortsetter videre sørover på ski.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

Denne beskrivelsen ble sist oppdatert 26.07.2015 12:35.

Printvennlig versjon Printvennlig versjon uten bilder i Word format Tips om denne turen Finn ture(r) med navn som inneholder
©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted