Markadatabasen: sykkelturforslag i Marka

Nr Navn Starter på Slutter på Km
Hurummarka
g 332 På to hjul i Hurummarka Filtvet Filtvet 24.9
g 326 Hurumlandet rundt Sætre Sætre 51.2
Kjekstadmarka
g 109 Sørover i Kjekstadmarka Gjellebekk Spikkestad 9.5
g 355 Den lille stasjonsrunden Heggedal Heggedal 13.3
g 231 Badetur fra Spikkestad Spikkestad Spikkestad 13.9
g 356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad 26.3
g 322 På vei og sti i Kjekstadmarka Røyken Røyken 26.6
g 230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal 33.1
g 341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker 39.3
g 333 Langs Drammensfjorden til Hurum Røyken Røyken 39.5
g 323 Sørover fra Asker Asker Asker 41.2
g 285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad 49.5
Vestmarka
g 303 Lett runde fra Asker til Semsvannet Asker Asker 6.6
g 200 På sti og vei nord i Vestmarka Skoglund Skoglund 7.1
g 272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika 11.8
g 328 Lett runde fra Asker Asker Asker 12.1
g 194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann Skui Skui 12.7
g 104 Rundtur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet 14.2
g 108 Vestmarka mot sør Skoglund Semsvannet 16.1
g 121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet 16.5
g 342 Nord og sør for motorveien Asker Asker 19.0
g 106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra 20.8
g 105 Rundtur fra Solli Solli gård Solli gård 21.4
g 195 Variert rundtur i Vestmarka Skui Skui 22.1
g 327 Sørøst i Vestmarka Sandvika Sandvika 27.2
g 107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund 30.6
g 201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia 30.9
g 199 Vestmarksrunde fra Sylling Enger Enger 34.1
g 371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika 59.2
Bærumsmarka
g 165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann Valler Valler 7.7
g 236 Kort runde fra Haga Haga Haga 8.8
g 232 Rundt Bogstadvannet Bogstad badeplass Bogstad badeplass 12.8
g 25 Rundtur fra Fossum Fossum Fossum 15.6
g 235 Badevann og historisk vei Fossum Fossum 16.0
g 233 Vakre Sørkedalen Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.3
g 234 Nordøst i Bærumsmarka Bogstad badeplass Bogstad badeplass 16.4
g 271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika 22.4
g 357 På hjul rundt Kolsås Sandvika Sandvika 22.4
g 120 Nordover i Bærumsmarka Øverland Øverland 33.3
g 267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk 39.1
g 283 Fra vest til øst Sandvika Lillestrøm 58.6
Krokskogen
g 122 Fram og tilbake langs Lomma By i Lommedalen Guriby 15.0
g 301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen Guriby Guriby 15.5
g 119 Trimtur fra Jevnaker Jevnaker Olum 18.3
g 157 På dronningens og kongens vei Sundvollen Guriby 18.8
g 55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen Damtjern Skansebakken 20.4
g 370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 21.8
g 197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9
g 260 Opp til Heggelidammen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 23.1
g 67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda 24.2
g 54 Fra toppen av Krokskogen Ringkollen Sørkedalen skole 27.6
g 72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole 28.1
g 270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 29.9
g 65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen Ringkollen Skansebakken 31.1
g 269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
g 273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
g 42 Rundtur fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 35.9
g 343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 41.6
g 68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
g 349 Fra møte til Marka Klekken Klekken 50.2
g 52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 54.0
g 53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
g 73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7
Nordmarka nord
g 346 Rundt Skillingen og Harestuvannet Harestua Harestua 15.7
g 198 Opp og ned lia i Hakadal Hakadal Hakadal 16.9
g 225 Rundt Sandungen fra Kikut Kikutstua Kikutstua 20.5
g 69 Ved Akerselvas kilder Mylla Svartbekken 21.0
g 330 Varingskollen rundt Nittedal Nittedal 24.6
g 226 Østover fra Kikut Kikutstua Kikutstua 24.7
g 63 Rundtur fra Stryken Stryken Stryken 29.9
g 51 Langs vannveier vest i Marka Tverrsjøstallen Sørkedalen skole 34.4
g 50 Klassikeren fra Stryken til byen Stryken Sognsvann 34.9
g 192 Rundt Bislingen fra Harestua Harestua Harestua 35.9
g 302 Langs store vann i Nordmarka Sørkedalen skole Sørkedalen skole 38.1
g 126 Til byen fra Grua Grua Brekke 54.6
g 61 Nord og øst i Marka Ringkollen Kjelsås 67.3
g 118 Rundtur fra Grua Grua Grua 93.0
g 274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad 101.0
g 127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
Nordmarka syd
g 66 Til seters Sognsvann Frognerseteren 9.8
g 60 En skikkelig trimtur Bogstad badeplass Skådalen 9.9
g 163 Gjennom Maridalen til Øyungen Brekke Øyungen 10.7
g 47 Lett start på sykkelsesongen Frognerseteren Sognsvann 12.4
g 217 Maridalsvannet rundt Brekke Brekke 13.1
g 48 Fra fjell til vann i Nordmarka sør Frognerseteren Sognsvann 15.3
g 218 Rundtur i Maridalen Korsvoll Korsvoll 18.5
g 224 Til Kikut fra Maridalen Hammeren Hammeren 30.6
g 49 Fra Maridalen til Sørkedalen Brekke Sørkedalen skole 30.8
g 59 Rundtur fra Sognsvann Sognsvann Sognsvann 35.8
g 321 Helvariert tur til Kikut Lillestrøm Kikutstua 44.0
g 62 Rundtur fra Maridalen Hammeren Hammeren 54.9
g 64 Rundtur fra Kikutstua Kikutstua Kikutstua 65.0
g 71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.5
g 164 Til Markas indre fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 88.0
g 167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.9
Lillomarka og Gjelleråsen
g 70 Lillomarka light Badedammen Tonsenhagen 7.8
g 220 På sporet ved Sandermosen Langsetløkka Langsetløkka 10.4
g 219 Langs jernbanespor i Maridalen Kjelsås Kjelsås 11.0
g 202 Til sportsstuer i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 13.8
g 222 Rundtur i Lillomarka Årvoll Årvoll 16.4
g 56 Til topps i Lillomarka Solemskogen Solemskogen 27.4
g 360 Gjennom skiftende landskaper Grorud Grorud 29.8
g 221 Langtur i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka 32.4
g 223 Langtur fra Stovner Stovner Stovner 32.6
g 261 Langs Lillomarkas yttergrense Langsetløkka Langsetløkka 35.4
g 348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa 56.0
g 358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika 138.1
Romeriksåsene - Nannestad
g 124 Øst i Romeriksåsene Harasletta Holtersaga 9.4
g 282 Langs Nitelva Lillestrøm Lillestrøm 9.9
g 123 Sør i Romeriksåsene Skedsmokorset Harasletta 12.8
g 99 Rundtur fra Sjonken Sjonken Sjonken 15.2
g 347 Liten rundtur fra Harestua Harestua Harestua 16.4
g 329 Bratt opp, bratt ned Hakadal Hakadal 19.1
g 300 Variert runde i Skedsmo Lillestrøm Lillestrøm 20.6
g 103 Trimtur fra Hakadal Hakadal Harestua 22.3
g 100 Rundt Råsjøen Sjonken Sjonken 24.9
g 102 Romeriksåsene på tvers Harestua Hakadal 31.9
g 351 Nordvest i Romeriksåsene Roa Roa 33.0
g 193 Rett til værs i Romeriksåsene Harestua Harestua 35.4
g 359 Variert runde i Romeriksåsene Hakadal Hakadal 36.9
g 374 Over Romerikssletta og gjennom Lillomarka Sørumsand Langsetløkka 41.5
g 101 Mot vest og nord i Romeriksåsene Holtersaga Grua 41.6
g 331 Nordover Nittedalen Harestua Harestua 49.7
g 125 Romeriksåsene på langs Skedsmokorset Grua 54.5
g 299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm 63.1
g 375 Fra Gardermoen til byen Gardermoen Huseby 68.5
g 298 Raumerrunden Hvam Hvam 72.6
Østmarka
g 156 Til topps fra Ekerud Ekerud Haukåsen 6.2
g 162 Kveldstur til Børtervann Fjell Børtervann 7.2
g 58 På stier i Østmarka Østmarksetra Mariholtet 8.0
g 152 Rundtur fra Kirkebygda Kirkebygda Kirkebygda 8.0
g 227 Nøklevann rundt Østmarksetra Østmarksetra 8.0
g 367 Flatebyrunden Flateby Flateby 11.4
g 154 Sørover fra Skårer Sørlihavna Bjønnebete 11.6
g 158 Rundt Haukåsen Furuset Haugerud 12.5
g 353 Til Myrdammen og Nordbysjøen Lillestrøm Nordbysjøen 13.7
g 57 Sørover i Østmarka Ellingsrud Østmarkskapellet 16.3
g 153 Nordover til Vangen Ytre Enebakk Vangen 16.4
g 155 Innom Mariholtet og Losby Ellingsrud Sørlihavna 18.0
g 228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud Ellingsrud Ellingsrud 20.4
g 151 Østmarka rundt i sør Streifinn Fjell 21.5
g 160 På vei og sti forbi Vangen Sørlihavna Sandbakken 22.6
g 196 Tremilstur nord i Østmarka Haugerud Haugerud 32.0
g 161 Gjennom Østmarka fra Krokhol Krokhol Grønmo 36.0
g 229 Langtur fra Østensjøvannet Østensjøvannet Østensjøvannet 39.2
g 284 I by og land fra Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm 46.9
g 159 Østmarka på langs fra nord Ellingsrud Streifinn 50.3
g 369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm 89.3
Sørmarka
g 178 På Oldtidsveien Bjørndal Bjørndal 9.9
g 184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski Ski Ski 11.0
g 183 Småtur fra Ski Ski Ski 12.1
g 263 Til skogs fra Langhus Langhus Langhus 17.0
g 177 Til Sørmarka fra Klemetsrud Klemetsrud Klemetsrud 17.9
g 180 På kongevei i Nøstvedtmarka Greverud Greverud 19.9
g 185 Til Bunnefjordens bredder Ski Ski 21.7
g 264 Mellom tre stasjoner Ski Ski 22.1
g 262 Rundtur fra Siggerud Siggerud Siggerud 23.8
g 181 Utenom allfarvei Siggerud Siggerud 23.9
g 179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal 36.0
g 281 I variert landskap fra Ytre Enebakk Ytre Enebakk Ytre Enebakk 41.6
g 182 Langt, men lett Siggerud Siggerud 43.7
Nesoddmarka
g 334 Fra kyst til kyst på Nesodden Fagerstrand Fagerstrand 24.5
g 325 Nesodden rundt Nesoddtangen Nesoddtangen 41.7
g 345 Langtur til Moss Nesoddtangen Moss 66.5
Follomarka
g 336 Strandtur til Hvitsten Vestby Vestby 13.4
g 189 Rundt Årungen Ås Ås 13.9
g 191 Asfaltstøy og skogens ro Vinterbro Vinterbro 17.7
g 335 Togtur på sykkel i Follo Ås Sonsveien 20.3
g 188 I steinalderspor Drøbak Drøbak 23.4
g 186 Nordover på kongevei Vestby Greverud 23.8
g 190 Rundtur fra Ås Ås Ås 28.7
g 265 Historietime mot Bjerkebekk Ås Ås 30.9
g 187 Rundtur fra Vestby Vestby Vestby 37.5
g 266 Langtur fra Vestby Vestby Vestby 61.3
Mossemarka
g 324 Kysttur fra Moss Moss Moss 30.6
Hadelandsåsene
g 148 Lushaugen rundt fra Lygna Lygna Lygna 26.4
g 147 Gjennom Helgedalen fra Lygna Lygna Lygna 28.5
g 169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.7
g 170 Langs Bergenske Hovedveg Grua Røykenvik 30.1
g 150 Rundt Øyangen fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen 39.0
g 146 Rundt Kvitingen fra Åstjern Åstjern Åstjern 49.0
g 149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen 53.5
g 166 Lygnaturen på sommerføre Lygna Hakadal 64.9
g 350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.7
g 168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 174.7
Gjøvik, Toten og Land
g 280 Trevatna rundt Vassenden Vassenden 24.5
g 354 Rundt Skumsjøen fra Raufoss Raufoss Raufoss 25.3
g 377 I vakkert Toten-landskap Raufoss Raufoss 36.8
g 268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik 49.2
g 379 Gjennom brede bygder Eina Eina 49.2
g 378 By og land Gjøvik Gjøvik 66.0
Totenåsen
g 337 Torsæterkampen rundt Skreia Skreia 31.8
g 339 Rundtur på Totenåsen Torsætra Torsætra 36.9
g 338 Innom Torsætra Lena Lena 43.1
g 340 Til Totenåsen fra vest Lund Lund 45.8
g 279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll 81.4
Hurdal - Feiring
g 376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen 33.4
g 361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen Hurdal kirke Hurdal kirke 39.1
g 372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen Hurdal kirke Hurdal kirke 55.5
Eidsvoll - Nes
g 368 NM-runden Eidsvoll Eidsvoll verk Eidsvoll verk 21.3
g 275 Mistberget rundt Ås skole Ås skole 29.2
g 278 Utsjørunden Eidsvoll Eidsvoll 32.7
g 276 Gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll 36.6
g 277 Den store gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll 50.4
g 373 Opp og ned langs Glomma Sørumsand Sørumsand 51.1
g 344 Langs Vorma og Mjøsa Årnes Gjøvik 103.0

206 turer vist.

Velg en tur
eller let etter turer av spesiell type:
Bare i Markaområde
Bare av type
Med flg tekst i navn/beskrivelse
Sorter etter

Vil du se en liste med alle turene? Klikk på Søk uten å foreta noen valg først!