Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiturer
Nr Navn Km
Hurummarka
386 Gjennom Oredalen til Røskestadvannet 14.6
332 På to hjul i Hurummarka 24.9
387 Til Hurummarkas indre 35.9
326 Hurumlandet rundt 51.2
Kjekstadmarka
109 Sørover i Kjekstadmarka 9.5
355 Den lille stasjonsrunden 13.3
231 Badetur fra Spikkestad 13.9
322 På vei og sti i Kjekstadmarka 26.6
107 Nordover fra Liertoppen 30.6
230 Kjekstadmarka rundt 33.1
333 Langs Drammensfjorden til Hurum 39.5
285 Helt vest i Marka 49.5
393 Fra vest til Oslo vest 53.6
394 Langs åker og fjord til byen 56.2
127 Megatur fra vest til øst 181.4
Vestmarka
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet 6.6
200 På sti og vei nord i Vestmarka 7.1
328 Lett runde fra Asker 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet 14.2
108 Vestmarka mot sør 16.1
121 Fra Lier til Asker 16.5
342 Nord og sør for motorveien 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra 20.8
105 Rundtur fra Solli 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann 30.9
199 Vestmarksrunde fra Sylling 34.1
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner 39.3
323 Sørover fra Asker 41.2
Bærumsmarka
357 Lett tur til Nygård 7.6
165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann 7.7
236 Kort runde fra Haga 8.8
272 Til middelalderkirken 11.8
397 En liten tur fra Sandvika 13.3
25 Rundtur fra Fossum 15.6
235 Badevann og historisk vei 16.0
271 Langs elver og gamle veifar 22.4
356 Stasjonsturen 26.3
327 Sørøst i Vestmarka 27.2
120 Nordover i Bærumsmarka 33.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen 35.3
267 Bærumsmarka rundt på sykkel 39.1
283 Fra vest til øst 58.6
371 Langs Askers grenser 59.2
Krokskogen
122 Fram og tilbake langs Lomma 15.0
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen 15.5
119 Trimtur fra Jevnaker 18.3
157 På dronningens og kongens vei 18.8
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20.4
370 Steinsfjorden rundt 21.8
197 I gammelt seterlandskap 22.9
67 På Gamle Ringeriksvei 24.2
54 Fra toppen av Krokskogen 27.6
72 I tømmerfløternes spor 28.1
270 Rundt Gyrihaugen 29.9
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31.1
269 Flatt og bratt på Krokskogen 33.2
68 Ned i Lommedalen 44.8
52 En dag på Krokskogen 47.7
349 Fra møte til Marka 50.2
53 Grenaderløypa på sommerføre 63.7
61 Nord og øst i Marka 67.1
73 Rundtur fra Lommedalen 104.7
Nordmarka nord
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet 15.7
347 Liten rundtur fra Harestua 16.4
198 Opp og ned lia i Hakadal 16.9
329 Bratt opp, bratt ned 19.1
69 Ved Akerselvas kilder 21.0
103 Trimtur fra Hakadal 22.3
63 Rundtur fra Stryken 29.9
170 Langs Bergenske Hovedveg 30.1
102 Romeriksåsene på tvers 31.9
351 Nordvest i Romeriksåsene 33.0
51 Langs vannveier vest i Marka 34.4
50 Klassikeren fra Stryken til byen 34.9
193 Rett til værs i Romeriksåsene 35.4
192 Rundt Bislingen fra Harestua 35.9
359 Variert runde i Romeriksåsene 36.9
406 To ganger over åsen 51.6
126 Til byen fra Grua 54.6
350 Det beste fra Hadeland 68.7
118 Rundtur fra Grua 93.0
274 Variert langtur fra nord til sør 101.0
Nordmarka syd
66 Til seters 9.8
60 En skikkelig trimtur 9.9
163 Gjennom Maridalen til Øyungen 10.7
47 Lett start på sykkelsesongen 12.4
232 Rundt Bogstadvannet 12.8
217 Maridalsvannet rundt 13.1
48 Fra fjell til vann i Nordmarka sør 15.3
233 Vakre Sørkedalen 16.3
234 Nordøst i Bærumsmarka 16.4
218 Rundtur i Maridalen 18.5
225 Rundt Sandungen fra Kikut 20.5
430 Fra Gaustad til Nittedal 21.2
260 Opp til Heggelidammen 23.1
330 Varingskollen rundt 24.6
226 Østover fra Kikut 24.7
224 Til Kikut fra Maridalen 30.6
49 Fra Maridalen til Sørkedalen 30.8
59 Rundtur fra Sognsvann 35.8
42 Rundtur fra Sørkedalen 35.9
302 Langs store vann i Nordmarka 38.1
62 Rundtur fra Maridalen 54.7
64 Rundtur fra Kikutstua 65.0
164 Til Markas indre fra Sørkedalen 88.0
Lillomarka og Gjelleråsen
426 Kort tur fra Sandermosen 5.4
70 Lillomarka light 7.8
220 På sporet ved Sandermosen 10.4
219 Langs jernbanespor i Maridalen 11.0
202 Til sportsstuer i Lillomarka 13.8
222 Rundtur i Lillomarka 16.4
56 Til topps i Lillomarka 27.4
360 Gjennom skiftende landskaper 29.8
221 Langtur i Lillomarka 32.4
223 Langtur fra Stovner 32.6
261 Langs Lillomarkas yttergrense 35.2
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland 55.8
71 Langtur fra Kjelsås 85.3
167 Fra byen til Hadeland 104.7
358 Langtur rundt Oslomarka 138.1
Romeriksåsene - Nannestad
124 Øst i Romeriksåsene 9.4
282 Langs Nitelva 9.9
123 Sør i Romeriksåsene 12.8
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen 13.7
99 Rundtur fra Sjonken 15.2
402 Over Farseggen 16.1
390 Gjennom skogen til Nordkisa 18.9
300 Variert runde i Skedsmo 20.6
407 Rundtur på Nordåsen 23.7
403 Langs veien og gjennom skogen 24.8
100 Rundt Råsjøen 24.9
401 Treningstur på Romerike 29.6
398 Fra by til by på Romerike 30.0
405 Trimtur fra Jessheim 33.6
391 Rundtur fra Maura 36.3
374 Over Romerikssletta og gjennom Lillomarka 41.5
101 Mot vest og nord i Romeriksåsene 41.6
321 Helvariert tur til Kikut 44.0
375 Fra Gardermoen til byen 44.8
395 Lett runde på Nedre Romerike 46.0
284 I by og land fra Lillestrøm 46.9
404 Fra Gardermoen til Kikut 48.3
331 Nordover Nittedalen 49.7
373 Opp og ned langs Glomma 51.1
125 Romeriksåsene på langs 54.5
299 Opp og ned Nittedalen 63.1
298 Raumerrunden 72.6
369 Rundt hele Østmarka 89.3
Østmarka
156 Til topps fra Ekerud 6.2
162 Kveldstur til Børtervann 7.2
58 På stier i Østmarka 8.0
152 Rundtur fra Kirkebygda 8.0
227 Nøklevann rundt 8.0
367 Flatebyrunden 11.5
154 Sørover fra Skårer 11.6
158 Rundt Haukåsen 12.5
57 Sørover i Østmarka 16.3
153 Nordover til Vangen 16.4
155 Innom Mariholtet og Losby 18.0
228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud 20.4
151 Østmarka rundt i sør 22.6
160 På vei og sti forbi Vangen 22.6
415 Nordøst i Østmarka 27.6
196 Tremilstur nord i Østmarka 32.0
161 Gjennom Østmarka fra Krokhol 36.0
229 Langtur fra Østensjøvannet 39.2
281 I variert landskap fra Ytre Enebakk 41.6
159 Østmarka på langs fra nord 51.4
Sørmarka
178 På Oldtidsveien 10.0
184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski 11.0
183 Småtur fra Ski 12.1
263 Til skogs fra Langhus 17.0
428 Gjersjøen rundt fra Kolbotn 17.5
177 Til Sørmarka fra Klemetsrud 17.9
180 På kongevei i Nøstvedtmarka 19.9
185 Til Bunnefjordens bredder 21.8
264 Mellom tre stasjoner 22.1
262 Rundtur fra Siggerud 23.8
181 Utenom allfarvei 24.0
179 På oldtidsvei og kongevei 36.2
182 Langt, men lett 43.7
Nesoddmarka
385 Til Hellviktangen og To gård 16.5
334 Fra kyst til kyst på Nesodden 24.5
325 Nesodden rundt 41.3
345 Langtur til Moss 66.3
Follomarka
427 Rundtur til Trampen og Kroer 12.2
336 Strandtur til Hvitsten 13.4
189 Rundt Årungen 13.9
191 Asfaltstøy og skogens ro 17.8
335 Togtur på sykkel i Follo 20.3
383 Til Mossemarka fra Son 22.0
188 I steinalderspor 23.4
384 Follo-tur fra Hølen 23.6
186 Nordover på kongevei 23.9
190 Rundtur fra Ås 28.8
265 Historietime mot Bjerkebekk 30.9
187 Rundtur fra Vestby 37.5
266 Langtur fra Vestby 61.3
Mossemarka
380 Sykkeltur på Vansjøstien 14.0
382 Rundtur gjennom Mossemarka 21.5
324 Kysttur fra Moss 30.6
Hadelandsåsene
148 Lushaugen rundt fra Lygna 25.1
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna 28.5
169 Brandbu rundt 29.7
150 Rundt Øyangen fra Sagvollen 39.0
146 Rundt Kvitingen fra Åstjern 49.0
149 Østover fra Ullvildsdalen 53.5
166 Lygnaturen på sommerføre 63.6
168 Megatur fra nord 173.4
Gjøvik, Toten og Land
280 Trevatna rundt 24.5
354 Rundt Skumsjøen fra Raufoss 25.2
429 Opp i høyden fra Gjøvik stasjon 30.9
377 I vakkert Toten-landskap 36.8
388 Einafjorden og Helgedalen 45.5
268 Toten rundt 49.2
379 Gjennom brede bygder 49.2
400 Til Skumsjøen og Trevatna 56.5
378 By og land 66.0
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll 81.4
Totenåsen
337 Torsæterkampen rundt 31.8
339 Rundtur på Totenåsen 36.9
416 Over Totenåsen til Vindflosætra 38.0
338 Innom Torsætra 43.1
340 Til Totenåsen fra vest 45.8
389 Totenåsen rundt 93.3
Hurdal - Feiring
381 I skogene øst for Hurdalssjøen 25.3
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen 33.4
361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen 39.1
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen 55.5
Eidsvoll - Nes
368 NM-runden Eidsvoll 21.3
392 Til Skogbygda fra Vormsund 27.8
275 Mistberget rundt 29.2
278 Utsjørunden 32.7
276 Gullverksrunden 36.6
277 Den store gullverksrunden 50.4
399 Langs Hovedbanen fra Eidsvoll 54.4
344 Langs Vorma og Mjøsa 103.0

241 turer vist, totalt 8055 km.