Føremelding fra Skiforeningen 18.04.2015


Flotte forhold nord i Marka for en fin vårskitur

17.04.2015 12:30: Supert fra Mylla dam

Steinar Kjærnsrød fikk en flott skitur fra Mylla dam i dag. Nypreparerte spor på veien mot Trantjern, i likhet med flere andre løyper i dette området i dag.

Foto: Erik Unneberg

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 18.04.2015 07:41

I dag er det klart, pent vær med temperaturer mellom -5 og +2 grader på morgenen. Det er vakkert vårvær og en fin anledning for å ta en vårskitur før skiføret forsvinner helt. Det er fortsatt snø og skiføre i de nordlige og høyereliggende områdene, men det minker fort på snøen og det er stadig flere løypebaser som må overgi løypene til vårsola. I Oslo kan du fortsatt gå på ski ut fra Frognerseteren. Nord i Nordmarka er det best forhold ut fra Svartbekken og Mylla. Romeriksåsene har bra forhold fra Sjonken, Brovoll, Råsjøkrysset, Nordåsen og Rustad. Og på Krokskogen er det best forhold ut fra Ringkollen. Lenger nord finner du skiføre blandt annet på Lygna, Hurdal og Totenåsen. Se de ulike områdemeldingene for mer informasjon. Smøretips: Universalklister

NB: Isen på vannene i de lavereliggende områdene er i oppløsing og er usikker. Også i de høyereliggende områdene begynner våren å gjøre seg gjeldende for isforholdene. Generelt fraråder vi nå ferdsel over is. Det betyr ikke nødvendigvis at isen er dårlig over alt. Men vi holder ikke oppsyn med is der vi ikke lenger kjører, så folk må utvise skjønn og skal du ferdes på isen må du vite hva du gjør.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk X 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Scooter 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Preparert tidligere Scooter 1.0

Rett