Føremelding fra Skiforeningen 19.12.2014


Lyse utsikter for en hvit jul

18.12.2014 13:59: Flotte forhold på Heggeliveien

Her ved Bymyr langs Heggeliveien var det flotte skiforhold i dag med god såle under 5 cm nysnø. Nyoppkjørte doble spor kjørt med scooter og matte med spor.

Foto: Tom Stensaker

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 19.12.2014 19:29

I dag er det alt fra klarvær til lokal tåke og temperaturer fra -5 til -1 grader på morgenen. Det ser ut som kuldegradene skal holde seg framover og det er ventet litt påfyll av snø til søndag, så det er gode utsikter for en hvit jul. Det er muligheter for å gå på ski på skogsbilveier over 350-400 meter, selv om det ikke er oppkjørte løyper. Vær oppmerksom på at det kan være is under det tynne snølaget. I Sørkedalen er det fint når du kommer opp i høyden ved Heggelivann. På Sollihøgda er det skøytemuligheter på Djupdalsveien, og på Ringkollen er det tilsvarende skøytemuligheter på veiene fra Jonsetangen og innover. Veiene på Romeriksåsene er også pakket men det er ikke nok snø til å få satt spor. Det er greit å skøyte ut fra Hakkim, Sjonken og Brovoll. På veien syd for Mylla er det scooterkjørt skispor. Se de ulike områdemeldingene for mer informasjon.

Det er fortsatt bra forhold i kunstsnøløypa på Østre Greverud i Oppegård. Der er det en løype på ca. 400 meter i dobbel bredde preppet for skøyting og klassisk. Kuldegrader betyr at nå går snøkanonene for fullt på de øvrige snøproduksjonsstedene.

NB! Isen har lagt seg på endel av markavannene, men det er store variasjoner i istykkelsen både mellom de ulike vannene og innen ett og samme vann. Vis aktsomhet og benytt sikkerhetsustyr ved ferdsel på is! Du finner mer informasjon om isforholdene på Skiforeningens turskøytegruppe på facebook.

I føremeldingens nordlige områder, kan både Nannestad, Hurdal, Lygna, Totenåsen, Søndre Land og Gjøvik skilte med skiløyper. Se de ulike områdemeldingene for flere detaljer.

|
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Ferdig preparert i dag Scooterkjørt 4.6
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Ferdig preparert i dag Scooterkjørt 2.9
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.1
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.1
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Prepareres i dag Scooterkjørt X 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Prepareres i dag Scooterkjørt 7.7
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Prepareres i dag Klassisk 1.9
970 Hermods plass - Aklangen Hur Prepareres i dag Klassisk 5.0
976 Holtjennet - Aklangen Hur Prepareres i dag Klassisk 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Prepareres i dag Scooterkjørt 1.9
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Prepareres i dag Scooterkjørt 4.1
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert i går Klassisk og fristil X 3.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert i går Klassisk 4.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.9
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert i går Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
632 Kjøyvemyra - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert i går Scooterkjørt 1.9
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 15.0
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 2.7
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 4.3
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert i går Scooterkjørt 2.7
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert i går Scooterkjørt 2.8
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert i går Scooterkjørt 5.0
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert i går Klassisk og fristil 10.2
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8

Rett