Føremelding fra Skiforeningen 25.12.2014


Kaldt, men skiføre enkelte steder

24.12.2010 11:44: Julestemning på Vestergyllen

Jeg måtte vente i ti minutter før disse jentene kom og pyntet opp motivet mitt. I minus 17 ble det ganske kaldt, men stemningsfullt og fint var det i hvert fall i Vestmarka på julaften.

Foto: Eyvind Wang

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 25.12.2014 08:48

Det er i dag pent vær med temperaturer fra -10 til -15 grader på morgenen. Nysnøen som kom på søndag har gitt oss flott vinterstemning i Marka. Løypearbeidet går for fullt i alle områder, og mange steder vil nå kunne tilby nypreppede skiløyper. Vær oppmerksom på at det fortsatt ikke er mye snø, så bruk gamle ski hvis du har - det vil nok være litt grus og stein i løypene. Se de ulike områdemeldingene for mer informasjon.

Sammenliknet med forholdene på samme tid i fjor, er det betraktelig bedre forhold nå, og vi oppfordrer alle til å teste ut skimulighetene i julen!

NB! Isen har lagt seg på noen av markavannene, men det er store variasjoner i istykkelsen både mellom de ulike vannene og på samme vann. Vis aktsomhet ved ferdsel på is, og holde dere til staket løype over vannene. Der det ikke er satt ut løypestikker, er det fordi isen ikke er tilstrekkelig tykk til at vi kan åpne løypene over vannet.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Ferdig preparert i dag Klassisk 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Ferdig preparert i dag Scooterkjørt 7.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Scooterkjørt 7.5
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.9
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Prepareres i dag Scooterkjørt 1.5
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Prepareres i dag Scooterkjørt 4.2
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Preparert, bra stand Klassisk 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert, bra stand Klassisk 2.5
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert, bra stand Scooterkjørt 4.6
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert, bra stand Klassisk 2.9
49 Lysløypa på Fossum Bær Delvis preparert Scooterkjørt X 4.5
203 Lysløypa på golfbanen på Østre Greverud gård Sør Delvis preparert Klassisk og fristil X 2.4
555 Raufoss - Sveum Gjø Delvis preparert Klassisk 4.5
437 Abborvannsbekken - Triungsvann Bær Preparert tidligere Scooterkjørt 1.8
64 Årnes - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Scooterkjørt 3.5
52 Østernvann - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Scooterkjørt 2.5
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk 6.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
808 Katnosa - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk 4.7
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk 7.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 2.9
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.5
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert tidligere Klassisk 3.8
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Fristil 0.6
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 2.3
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 5.0
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk 3.0
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Scooterkjørt 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Scooterkjørt 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Scooterkjørt 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Scooterkjørt X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Scooterkjørt X 1.7
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Scooterkjørt X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Scooterkjørt X 5.5
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Scooterkjørt 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.5
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
1051 Morterudveien Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
488 Løyper på Lygna Skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
632 Kjøyvemyra - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.7
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.8
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 5.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooterkjørt 2.0
771 Lynesvangen - Løntjernbråtan - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Scooterkjørt 2.2
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Scooterkjørt 4.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.5
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 1.9
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.9
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 5.0
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
977 Røtjennet - Holtjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.7
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.1
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2

Rett