Føremelding fra Skiforeningen 29.03.2015


Litt kram nysnø i høyden i natt

28.03.2015 11:14: Framme på Ullevålseter

Nå er det igjen fine forhold mellom Sognsvann og Ullevålseter. I dag var det mange som tok turen på en palmelørdag der uvanlig få løyper var nykjørte - og føret var litt skarpt fra morgenen.

Foto: Tom Ingebrigtsen

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 29.03.2015 20:51

I dag er det skyet vær og temperaturer mellom -1 og 2 grader på morgenen. Litt våt nysnø i høyden i natt. Vinteren var definitivt ikke over og det falt 30 - 45 cm snø i løypene i områdene rundt Oslo torsdag. Dette garanterer for skiføret i påsken mange steder. Flere lavereliggende område øst for Oslofjorden har gjennopptatt løypekjøringen. Dette gjelder Mossemarka, Follomarka, Sørmarka ved Tomter. I Østmarka blir det også kjørt markaløyper. Ellers er det stort sett de områdene hvor løpekjøringen ikke var avsluttet for sesongen som nå har fått enda bedre forhold. Se de ulike områdemeldingene for mer informasjon. Smøretips: myk voks eller rubbeski.

NB: Isen på vannene har veldig variable forhold, og det er vanskelig å vurdere forholdene med snø oppå isen. Generelt fraråder vi ferdsel over vann der vi ikke har kjørt løyper, men det betyr ikke nødvendigvis at det er dårlig is. Men vi holder ikke oppsyn med is der vi ikke lenger kjører, så folk må utvise skjønn.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
356 Lysløypa i Sørkedalen Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.4
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Ferdig preparert i dag Scooter 3.9
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 3.6
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Scooter 5.5
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 7.5
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 4.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 12.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 5.2
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 10.5
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 3.8
458 Skileik på Ringkollen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk 0.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter - Sørsetra Kro Ferdig preparert i dag Scooter 9.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Ferdig preparert i dag Scooter 2.2
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.2
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.4
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
88 Sørsetra - Finneflakseter - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
145 Movatn - Burås - Sinober Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 3.1
550 Sandermosen - Skillingsdalen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk 1.6
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Ferdig preparert i dag Scooter 1.3
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.8
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.0
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 1.8
110 Mylla dam - Flisbanen [Grøntjernløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.9
1139 Store Sinnera - Aurtjern - Spålen N Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 2.9
106 Stryken - Stålmyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Ferdig preparert i dag Scooter 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 1.1
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Ferdig preparert i dag Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 3.5
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 2.1
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 9.5
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 23.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann øst) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk X 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikut Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.3
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter (Sognsvann vest) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
130 Sørlitangen - Movatn Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 4.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
350 Lysløypa på Harestua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
463 Damvann - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.7
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen N Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 4.0
330 Rudsmyr - Damvann Ves Ferdig preparert i dag Fristil 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 2.3
410 Sandungen N - Øyevann Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen N (på veien) Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.4
28 Solli - Myggheim Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
411 Solli - Vestlia Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 1.2
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Ferdig preparert i dag Klassisk 1.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
1246 Øyevann - Damvann Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
694 Rustadsaga - Skullerudstua Øst Ferdig preparert i dag Klassisk 1.3
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.9
1274 Bustevollen - Steinholen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.2
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.5
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Ferdig preparert i dag Klassisk X 3.2
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.3
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk 1.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
1041 Ellingsverunden Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 11.3
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.1
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 17.2
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.2
534 Håkenstad - Skistua Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.0
548 Lysløypa Raufoss - Osbakken Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.5
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk X 2.0
1035 Lysløypa ved Snauhaug Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.1
522 Lysløypa Øverby - Diktimot - Skistua Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.4
1037 Nybakktåje - Snauhaug Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.5
516 Osbakken - Sveum Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
555 Raufoss - Sveum Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 3.0
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.6
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 2.7
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 5.1
530 Tømmerhol - Blivgodt Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk 2.5
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Ferdig preparert i dag Scooter 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Ferdig preparert i dag Scooter 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Ferdig preparert i dag Scooter 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Ferdig preparert i dag Scooter 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Ferdig preparert i dag Scooter 1.2
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Ferdig preparert i dag Scooter 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Ferdig preparert i dag Scooter 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Ferdig preparert i dag Scooter 2.6
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.6
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.0
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Prepareres i dag Scooter 1.0
209 Lysløypa på Solli Ves Prepareres i dag Klassisk og fristil X 7.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Prepareres i dag Klassisk og fristil 2.8
1150 Skileik på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 0.6
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert i går Klassisk og fristil 5.0
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.9
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Preparert i går Scooter 2.1
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.7
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert i går Klassisk og fristil 5.4
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta Nor Preparert i går Klassisk 4.5
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 6.2
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
737 Brovoll - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 5.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert i går Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert i går Scooter 2.2
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 2.3
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert i går Klassisk 4.1
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Øst Preparert i går Klassisk 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk X 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 3.5
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert i går Scooter X 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Øst Preparert i går Klassisk X 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Øst Preparert i går Klassisk X 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk X 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Øst Preparert i går Klassisk X 2.2
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert i går Scooter 1.6
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert i går Scooter 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert i går Scooter 3.6
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert i går Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert i går Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert i går Klassisk 1.5
757 Eidstugua - Skrukkli Gjø Preparert i går Scooter 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert i går Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert i går Klassisk 1.4
621 Kullmyrbotn - Øverbygda Gjø Preparert i går Klassisk 6.4
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert i går Klassisk 8.9
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert i går Klassisk X 3.0
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert i går Klassisk 2.0
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert i går Klassisk 1.6
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert i går Klassisk 2.9
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert i går Klassisk 4.2
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert i går Klassisk 2.2
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Preparert i går Klassisk og fristil X 3.2
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert i går Scooter 3.0
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk 1.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert i går Klassisk 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk 2.7
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Preparert i går Klassisk 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.3
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert i går Scooter 4.0
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk 4.5
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert i går Scooter 2.4
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Preparert i går Scooter 1.0
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert i går Klassisk 7.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert i går Klassisk 6.1
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Tot Preparert i går Klassisk 8.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikut Nor Delvis preparert Klassisk 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Delvis preparert Klassisk 4.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Delvis preparert Klassisk 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Delvis preparert Scooter 3.5
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Delvis preparert Klassisk 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Delvis preparert Klassisk 7.9
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Delvis preparert Scooter 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Delvis preparert Klassisk 11.8
437 Abborvannsbekken - Triungsvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Scooter 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Klassisk 0.7
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Preparert tidligere Scooter 2.2
314 Bogstad - Lathus Bær Preparert tidligere Scooter 1.9
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk 4.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Preparert tidligere Scooter 3.2
438 Fløyta - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
213 Galemyr - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
446 Haga - Lund - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Klassisk 1.1
1233 Hundeløype Årnes Bær Preparert tidligere Fristil 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Preparert tidligere Klassisk 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Preparert tidligere Klassisk 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
490 Lysløypa på Fossum - Abborvannsveien Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
311 Nygård - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Preparert tidligere Klassisk 1.3
756 Sauejordet Bær Preparert tidligere Klassisk 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
627 Skriverberget - Burud Bær Preparert tidligere Klassisk 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
62 Skytterkollen - Nygård Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann vest Bær Preparert tidligere Klassisk 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Preparert tidligere Klassisk 0.8
55 Stein - Skriverberget Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk 2.6
53 Triungsvann - Eiksbakkhytta - Hestemyra - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
54 Triungsvann - Gråseterveien - Skansebakken (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
56 Triungsvann - Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
441 Triungsvann - Tjæregrashøgda - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.4
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Bær Preparert tidligere Klassisk 2.8
57 Vensåsseter - Tjæregrashøgda - Blekketjern - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.1
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
52 Østernvann - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
443 Østernvann - Eiksbakkhytta Bær Preparert tidligere Scooter 3.3
51 Østernvann - Eiksbakkhytta - Tjæregrashøgda - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
50 Østernvann - Hestemyra - Haslumseter - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
442 Østernvann - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk 3.3
1264 Østervannsvingen - Østernvann Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Scooter 2.1
187 Brønnerudjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Scooter 7.2
837 Flisløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 3.0
831 Galby - Toverød Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
820 Kjenslirunden Fol Preparert tidligere Scooter 4.8
840 Knallstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Scooter 1.2
833 Lysdal - Ramme Gaard Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen Fol Preparert tidligere Klassisk X 4.0
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
856 Lysløypa i Son Fol Preparert tidligere Klassisk X 3.7
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk 5.9
588 Ottarsrud - Røys Fol Preparert tidligere Klassisk 13.0
838 Pepperstadjordet Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
823 Revlingrunden Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
839 Risil skole - Knallstad Fol Preparert tidligere Scooter 3.3
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
590 Rustadjordet Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa Fol Preparert tidligere Klassisk 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
858 Son - Kongeveien - Ødemørk Fol Preparert tidligere Scooter 3.7
194 Store og lille Sagarunden Fol Preparert tidligere Klassisk 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta Fol Preparert tidligere Klassisk 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren Fol Preparert tidligere Klassisk 5.2
1283 Sundbyrundene Fol Preparert tidligere Scooter 5.0
191 Søråsjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 1.8
824 Tannum - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
835 Toverød - Knallstad Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
816 Tveter - Tannum Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
834 Vadbru - Ramme Gaard Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Preparert tidligere Scooter 2.1
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] Fol Preparert tidligere Scooter 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Preparert tidligere Scooter 2.7
197 Vestbyrunden Fol Preparert tidligere Klassisk 10.3
591 Vollebekkjordet Fol Preparert tidligere Klassisk 2.6
593 Ås - Kråkstad Fol Preparert tidligere Klassisk 10.0
199 Ås -Trampen Fol Preparert tidligere Klassisk 4.1
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Preparert tidligere Scooter 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Klassisk 4.9
473 Eidsletta - Yggeset Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Kje Preparert tidligere Klassisk 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Klassisk 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Preparert tidligere Klassisk 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Kje Preparert tidligere Klassisk 3.4
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
315 Lysløypa i Vollen Kje Preparert tidligere Klassisk X 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 2.4
447 Lysløypa på Dikemark Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] Kje Preparert tidligere Klassisk X 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Kje Preparert tidligere Klassisk 3.9
27 Rundløypa i Åros Kje Preparert tidligere Klassisk 5.0
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Preparert tidligere Klassisk 4.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Klassisk 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Kje Preparert tidligere Klassisk 2.5
26 Yggeset - Sydskogen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
475 Yggeset - Vollen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Kje Preparert tidligere Klassisk 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
76 Dammyra - Kustein - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooter 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Kro Preparert tidligere Klassisk 2.9
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Kro Preparert tidligere Scooter 4.4
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 53.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Scooter 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
91 Kleivstua - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Preparert tidligere Scooter 9.3
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Scooter 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooter 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Preparert tidligere Scooter 1.0
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Kro Preparert tidligere Scooter 4.7
1133 Ringkollen - Damåsen - Mosatjern - Rognestein - Røstjern Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Kro Preparert tidligere Klassisk 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Preparert tidligere Scooter 5.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
70 Skileik Kleivstua Kro Preparert tidligere Fristil 0.0
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Kro Preparert tidligere Klassisk 2.7
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert tidligere Klassisk 5.7
391 Spålen N - Spålsbu Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålsbu - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
392 Svarten N - Spålen - Spålsbu Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooter 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.7
988 Tobonn - By Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Preparert tidligere Scooter 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
678 Hammeren - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 2.4
777 Kjelsås - Sander Lil Preparert tidligere Klassisk 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Lil Preparert tidligere Fristil 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Fristil X 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Lil Preparert tidligere Klassisk X 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Lil Preparert tidligere Klassisk X 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Lil Preparert tidligere Klassisk X 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Lil Preparert tidligere Klassisk X 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Lil Preparert tidligere Klassisk 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Lil Preparert tidligere Klassisk 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk 0.7
664 Revlia - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
676 Sander - Dausjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.5
677 Sander - Monsetangen Lil Preparert tidligere Klassisk 1.6
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
139 Solemskogen - Revlia Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
143 Vennervann - Kringler - Sinober Lil Preparert tidligere Klassisk 2.5
667 Årvoll - Breisjøen Lil Preparert tidligere Klassisk 4.0
104 Bislingen - Grøntjern Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Scooter 1.4
1181 Elgstøa - Katnosa Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
100 Finnstad - Katnosa Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålsbu Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grøntjern [Grøntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Scooter 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Preparert tidligere Scooter 2.4
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 5.5
345 Grøntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
112 Katnosa - Spålsbu Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 5.2
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
992 Roa stasjon - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 3.3
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
113 Spålen - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooter 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Preparert tidligere Scooter 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Nor Preparert tidligere Scooter 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1044 Stålmyra - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Katnosa Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Preparert tidligere Scooter 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert tidligere Klassisk 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
236 Ølja rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 7.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
131 Delebekken - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Preparert tidligere Scooter 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Scooter 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
2 Frognerseteren - Heggehullet Nor Preparert tidligere Klassisk 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Preparert tidligere Fristil 7.3
583 Gaustad - Sognsvann Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Nor Preparert tidligere Scooter 2.7
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Nor Preparert tidligere Scooter 5.5
127 Hammeren - Skar Nor Preparert tidligere Klassisk 4.4
708 Hammeren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
379 Kikut - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Preparert tidligere Klassisk 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 6.4
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.6
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Nor Preparert tidligere Klassisk X 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Preparert tidligere Klassisk X 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
1234 Rundløype Holmendammen Nor Preparert tidligere Klassisk 1.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Nor Preparert tidligere Klassisk 3.7
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooter 5.1
235 Ullevålseter - Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk 11.7
368 Varingskollen - Gørja - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 13.4
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Fristil 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikut Nor Preparert tidligere Scooter 9.5
1310 Bekkeberga - Eikeberg Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
958 Brovoll - Korsvannvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 3.0
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
1307 Eikeberg - Finstadsletta Rom Preparert tidligere Scooter 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 2.7
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk 1.1
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan Rom Preparert tidligere Scooter 3.2
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum Rom Preparert tidligere Scooter 4.6
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 5.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
735 Holtersaga - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Rom Preparert tidligere Klassisk 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.5
933 Lauvtangen - Buvann Rom Preparert tidligere Scooter 1.5
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1085 Morepprunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1303 Rundløyper Ask Rom Preparert tidligere Scooter 7.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Scooter 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooter 2.8
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Preparert tidligere Scooter 9.4
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1057 Steindalen - Lauvtangen Rom Preparert tidligere Scooter 1.9
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
956 Ås gård - Setertjern - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Rom Preparert tidligere Scooter 3.2
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.6
424 Bjørndal - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1216 Bru - Holen Sør Preparert tidligere Klassisk 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
738 Eikjol - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 1.6
950 Fløysbonn - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 4.3
1218 Holen - Krokhol Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Sør Preparert tidligere Klassisk 2.0
951 Kloppa - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
945 Kråkstad - Bjerke skole Sør Preparert tidligere Scooter 5.5
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 4.9
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Sør Preparert tidligere Klassisk X 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.4
175 Lysløypa i Grønliåsen Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
202 Lysløypa på Siggerud Sør Preparert tidligere Klassisk X 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.7
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk X 2.8
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
602 Rundløypa på Svartskog Sør Preparert tidligere Klassisk 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Sør Preparert tidligere Klassisk 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Sør Preparert tidligere Klassisk 1.3
589 Siggerud - Kloppa Sør Preparert tidligere Klassisk 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 5.3
739 Skeidarkollen - Eikjol Sør Preparert tidligere Klassisk 1.8
215 Ski - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Klassisk 7.0
216 Ski - Skeidarkollen Sør Preparert tidligere Klassisk 6.1
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Klassisk 4.8
1049 Stallerud - Bru Sør Preparert tidligere Scooter 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Sør Preparert tidligere Klassisk 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Sør Preparert tidligere Klassisk 3.8
177 Sværsvann - Myrer Sør Preparert tidligere Klassisk 4.5
942 Tomter idrettspark - Skotbu Sør Preparert tidligere Scooter 5.8
935 Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter 1.3
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
936 Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter 1.1
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Klassisk 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
414 Asdøltjern - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.6
472 Bergsmarka - Solli Ves Preparert tidligere Klassisk 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
319 Heia - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.5
648 Hvalstad - Billingstad Ves Preparert tidligere Klassisk 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert tidligere Klassisk 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk X 1.0
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra Ves Preparert tidligere Klassisk 4.8
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
280 Solvang - Bergsmarka Ves Preparert tidligere Klassisk 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1184 Svenskerud - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 1.7
304 Tanum - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft Ves Preparert tidligere Klassisk 4.0
41 Tveiter - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Ves Preparert tidligere Klassisk 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk 3.2
413 Vakås - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Ves Preparert tidligere Klassisk 7.3
182 Bysetermosan - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Øst Preparert tidligere Klassisk 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Øst Preparert tidligere Klassisk 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 8.7
255 Fløyta - Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 6.7
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra Øst Preparert tidligere Klassisk 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Øst Preparert tidligere Klassisk 4.8
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Vengsveien Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
257 Knurra - Røyrivann - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Klassisk 3.6
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.8
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] Øst Preparert tidligere Klassisk 5.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Vengsveien Øst Preparert tidligere Klassisk 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Preparert tidligere Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] Øst Preparert tidligere Klassisk 5.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk X 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Øst Preparert tidligere Klassisk X 1.0
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.9
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.4
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Øst Preparert tidligere Klassisk X 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Øst Preparert tidligere Klassisk 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Klassisk 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.0
1051 Morterudveien Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
261 Myrdammen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Klassisk 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Øst Preparert tidligere Klassisk 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Preparert tidligere Klassisk 2.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Preparert tidligere Scooter 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
247 Sandbakken P - Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Klassisk 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.9
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Scooter 9.2
423 Skjelbreia - Vangen Øst Preparert tidligere Klassisk 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Øst Preparert tidligere Klassisk 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua Øst Preparert tidligere Scooter 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen Øst Preparert tidligere Klassisk 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Øst Preparert tidligere Klassisk 5.9
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Øst Preparert tidligere Scooter 5.2
630 Streifinn - Myrdammen Øst Preparert tidligere Klassisk 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 5.0
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.7
1054 Valstadløypa Øst Preparert tidligere Klassisk 1.9
417 Vengsveien - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
687 Øgården - Gullsmeden Øst Preparert tidligere Klassisk 1.3
1289 Betel - Melbostad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.0
502 Brandbu - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.5
1294 Buhammeren rundt Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1296 Børmarkenrunden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1117 Dæhlen - Egge Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1287 Fjordvang - Betel Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1290 Grymyr - Betel Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
503 Jaren skole - Sverasætra Had Preparert tidligere Scooter 6.0
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud Had Preparert tidligere Klassisk 3.4
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1297 Lunnerrunden Had Preparert tidligere Klassisk 6.2
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
501 Lygna - Badstuvegen Had Preparert tidligere Klassisk 3.3
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
641 Lysløypa Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk X 4.8
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte Had Preparert tidligere Klassisk X 2.0
488 Løyper på Lygna Skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen Had Preparert tidligere Klassisk 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.2
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1257 Steinholen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.3
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
1107 Trintomløypa Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1040 Bikkjeløypa Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
575 Brennabakka - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooter 10.1
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.0
758 Eina - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.8
656 Flutua - Svearoa Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.4
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1038 Guttukollen - Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.0
570 Hunndalen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
632 Kjøyvemyra - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
1036 Konkurranseløyper Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
540 Lundstein - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.8
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 9.8
525 Lysløypa Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk X 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1039 Lysløype Guttukollen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.3
633 Osbakken - Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.9
1141 Osbakken-Tjærevika-Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.3
1209 Rostbergrunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.5
518 Rørmyra - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.8
605 Skogheim - Onsrudvatn Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
1042 Snauhaug - Brattsverunden - Brasethøgda - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1043 Snauhaug - Ellingsvea - Brattsverunden - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1153 Spenntirunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.5
515 Sønstebygrenda - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 13.0
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.8
569 Veset - Sveum (maskinprepp) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooter 5.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 4.8
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden Eid Preparert tidligere Klassisk 5.8
1187 Februa - Starrtjennet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
1189 Februa - Steinbrua Eid Preparert tidligere Klassisk 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra Eid Preparert tidligere Klassisk 1.8
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Preparert tidligere Scooter 3.6
263 Gruemyra Eid Preparert tidligere Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Preparert tidligere Scooter 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 4.2
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga Eid Preparert tidligere Klassisk 5.8
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Preparert tidligere Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien Eid Preparert tidligere Klassisk 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
771 Lynesvangen - Løntjernbråtan - Brøstadgruva Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen Eid Preparert tidligere Klassisk X 2.6
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet Eid Preparert tidligere Klassisk 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud Eid Preparert tidligere Klassisk 2.0
764 Sessvollmoen - Pens Eid Preparert tidligere Klassisk 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 3.7
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.7
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Klassisk 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Klassisk 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Klassisk 2.2
775 Svangerudenga - Linnerud - Løken Eid Preparert tidligere Klassisk 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Preparert tidligere Scooter 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1012 Vika - Langvassdalen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia Eid Preparert tidligere Klassisk 4.0
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
877 Lysløypa på Filtvet Hur Preparert tidligere Klassisk X 3.4
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Klassisk 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
889 Plankebru - Venersborg Hur Preparert tidligere Klassisk 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Preparert tidligere Klassisk 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken Hur Preparert tidligere Klassisk 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen Hur Preparert tidligere Klassisk 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvoll - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
888 Sundbydalen - Venersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk 3.5
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 4.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk 2.4
928 Baltsrud - Gaupefjell Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
912 Berger idrettspark - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 3.1
925 Fundingrud - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 5.4
931 Gulstad - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen Nes Preparert tidligere Klassisk 4.5
920 Hasle - Gulstad Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
929 Jegerhytta - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk X 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan Nes Preparert tidligere Klassisk X 2.4
915 Lysløypa på Berger Nes Preparert tidligere Klassisk X 7.0
1104 Myklerud - Måren Nes Preparert tidligere Klassisk 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark Nes Preparert tidligere Klassisk 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen Nes Preparert tidligere Klassisk 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud Nes Preparert tidligere Klassisk 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud Nes Preparert tidligere Klassisk 9.3
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk X 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss Mos Preparert tidligere Klassisk X 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk Mos Preparert tidligere Klassisk 3.6
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.0
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 12.5
1176 KK-plassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
1317 Knutssætra - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.0
1316 Korsmyra - Knutssætra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.1
1204 Lønsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.6
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra Tot Preparert tidligere Klassisk 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] Tot Preparert tidligere Klassisk 13.5
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås Tot Preparert tidligere Klassisk 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 9.8

Rett