Føremelding fra Skiforeningen 29.04.2016

Føremelding og løypekart på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka


Vinteren er tilbake - for en liten stund

26.04.2016 13:30: Fortsatt vinter i Villmannsdalen

Det var nesten full vinter i Villmannsdalen i dag, selv om vi er nesten i slutten av april. 50 cm med snø ved målepinnen øverst i dalen og fortsatt nattefrost, bidrar til at det nok er skiføre her også i mai.

Foto: Oddbjørn Mantor

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 29.04.2016 08:51

Det har i natt falt endel våt nysnø og vinteren har kommet tilbake, om enn for et kort stund. På Mylla har det falt bortimot 30 cm nysnø, og Mylla løypeforeninge planlegger å starte opp igjen løypemaskinen og kjøre løyper utpå ettermiddagen i dag.

Isforhold på vannene: Isen på vannene i Marka er i ferd med å gå opp. Vi fraråder nå all ferdsel over islagte vann. Dessverre står løypestikkene igjen på isen noen steder fordi vi ikke har fått fjernet dem pga. overvann.

Sykle eller gå på beina i Marka: Skogsbilveiene som har vært brøytet i vinter er ganske tørre og fine å sykle på. Der det har vært skiløyper ligger det fortsatt endel snø.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
808 Katnosa - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Klassisk 3.1
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Klassisk 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk 7.5
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.1
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1245 Sandungen S - Sandungen N (på veien) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) Nes Preparert tidligere Klassisk X 0.5
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.9
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooter 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooter 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooter 4.1

Rett