Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
1530 Libakken - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.3
1529 Redalen - Thorsrudmyra 03.01.2020 3.9
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2020 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 20.01.2020 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 07.02.2020 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 07.02.2020 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 07.02.2020 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 07.02.2020 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 07.02.2020 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 07.02.2020 2.6
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 01.02.2020 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 06.02.2020 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 08.02.2020 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 04.02.2020 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 05.01.2020 3.9
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 04.02.2020 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 04.02.2020 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 01.02.2020 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra 04.02.2020 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
Beskrivelse kommer
1546 Persvehaugrunden 01.02.2020 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet 23.12.2019 4.4

29 løyper vist, totalt 116.4 km.