Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Km
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 06.02.2015 2.6
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 06.02.2015 2.8
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 10.02.2017 4.4
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 11.02.2017 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 07.03.2016 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 07.02.2017 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 11.02.2017 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 11.02.2017 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 11.02.2017 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 17.02.2017 2.5
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 06.11.2016 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 11.02.2017 1.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 08.03.2016 3.2
311 Nygård - Brunkollen 22.02.2017 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 22.02.2017 0.7
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 10.03.2016 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 22.02.2017 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 22.03.2016 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 11.03.2016 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 22.02.2017 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 22.03.2016 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.02.2017 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 09.02.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 10.02.2017 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 22.02.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 17.02.2017 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 13.02.2017 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 22.02.2016 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 10.03.2016 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 10.03.2016 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 22.02.2016 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 11.03.2016 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 22.03.2016 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 11.03.2016 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 22.02.2017 8.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 22.02.2016 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 10.03.2016 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter - Sørsetra 21.03.2016 9.8
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 18.01.2017 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
391 Spålen N - Spålsbu 22.02.2017 3.0
456 Spålsbu - Langtjern 22.02.2017 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 22.03.2016 5.2
392 Svarten N - Spålen - Spålsbu 11.03.2016 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 22.02.2017 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 21.03.2016 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 21.03.2016 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 23.02.2017 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 09.03.2016 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 23.02.2017 1.3
1262 Brattvoll - Volla 23.02.2017 1.4
100 Finnstad - Katnosa 23.02.2017 4.0
471 Finnstad - Spålsbu 10.02.2017 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.03.2016 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 05.02.2017 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 09.03.2016 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 22.02.2017 4.6
301 Harestua - Svartbekken 23.02.2017 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
112 Katnosa - Spålsbu 22.02.2017 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 08.03.2016 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 22.02.2017 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 23.02.2017 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 23.02.2017 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 22.03.2016 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 22.02.2017 1.7
1132 Sinnerdalen - Finnstad 22.02.2017 1.9
113 Spålen - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 18.02.2017 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 22.02.2017 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 18.03.2016 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.03.2016 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 22.02.2017 2.9
1044 Stålmyra - Kikut 22.02.2017 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 16.03.2016 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 21.02.2017 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 23.02.2017 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.02.2016 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 22.02.2017 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 23.02.2017 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 22.03.2016 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 22.02.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Katnosa 23.02.2017 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 22.02.2017 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 23.02.2017 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 10.02.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 21.02.2016 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 15.01.2017 1.2
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 22.02.2017 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikut 09.03.2016 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 23.02.2016 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 09.03.2016 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 14.02.2017 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 09.03.2016 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2016 1.0
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 11.03.2016 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 12.03.2016 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.02.2017 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 11.02.2017 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 12.03.2016 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 11.02.2017 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 22.02.2017 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 22.02.2017 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikut 23.02.2016 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 27.02.2015 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikut 12.03.2016 9.5
Romeriksåsene - Nannestad
1310 Bekkeberga - Eikeberg 24.01.2016 1.8
958 Brovoll - Korsvannvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 22.02.2017 3.0
737 Brovoll - Korsvatnet - Langvatnet 22.02.2017 5.7
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.01.2016 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan 24.01.2016 2.7
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan 24.01.2016 3.2
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 22.02.2017 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 05.03.2015 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 10.02.2017 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 11.02.2017 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 05.03.2015 1.5
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua 22.02.2017 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 02.02.2015 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 23.03.2016 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 12.03.2016 3.5
1057 Steindalen - Lauvtangen 10.03.2016 1.9
956 Ås gård - Setertjern - Storøyungen N 10.03.2016 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 24.01.2016 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 03.03.2016 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 22.02.2017 1.2
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 00.00. 0 1.7
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 11.02.2017 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 06.02.2014 3.5
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2017 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2017 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen 22.02.2017 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 22.02.2016 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 22.02.2017 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 03.02.2015 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 22.02.2017 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 06.02.2015 6.7
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 00.00. 0 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 22.02.2017 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 00.00. 0 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 06.03.2016 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 03.02.2015 4.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 22.02.2017 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 22.02.2017 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 00.00. 0 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 22.02.2017 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 03.02.2015 9.2
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 06.02.2017 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 14.01.2015 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 13.01.2016 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 00.00. 0 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 00.00. 0 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 05.03.2016 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 12.03.2016 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.03.2016 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 12.03.2016 1.1
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 24.03.2013 8.7
1049 Stallerud - Bru 24.01.2016 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 08.03.2016 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 12.03.2016 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 12.03.2016 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 12.03.2016 1.8
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 23.01.2016 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 23.01.2016 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 23.01.2016 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 09.03.2016 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
831 Galby - Toverød 24.01.2016 2.3
828 Garder golfbane 23.01.2016 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 23.01.2016 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 23.01.2016 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 23.01.2016 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 29.01.2014 3.8
874 Hølen - Kjenn 17.01.2016 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 17.01.2016 2.9
1124 Hølen - Såner 17.01.2016 1.4
830 Jegstad - Toverød 01.02.2014 2.2
853 Karderrunden 17.01.2016 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 23.01.2016 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 24.01.2016 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
833 Lysdal - Ramme Gaard 24.01.2016 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 23.01.2016 2.2
838 Pepperstadjordet 07.03.2016 3.0
823 Revlingrunden 23.01.2016 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 23.01.2016 1.5
836 Risil skole - Jegstad 24.01.2015 3.4
839 Risil skole - Knallstad 24.01.2016 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 23.01.2016 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 06.03.2016 2.0
841 Sekkebekk - Lysdal 24.01.2016 1.5
858 Son - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 3.7
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 25.01.2014 6.6
850 Stavnes - Erikstad 23.01.2016 3.3
844 Strandrunden 01.02.2014 2.7
1283 Sundbyrundene 24.01.2016 5.0
824 Tannum - Jeksrud 23.01.2016 2.8
817 Tannum - Trampen 23.01.2016 3.0
835 Toverød - Knallstad 24.01.2016 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 24.01.2016 2.2
816 Tveter - Tannum 23.01.2016 1.5
834 Vadbru - Ramme Gaard 24.01.2016 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 24.01.2016 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 23.01.2016 4.4
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] 23.01.2016 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter 23.01.2016 2.7
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 07.03.2016 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 12.02.2015 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 07.03.2016 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 07.03.2016 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 14.02.2015 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 06.03.2016 3.3
Gjøvik, Toten og Land
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 08.03.2016 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli 13.02.2017 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 13.02.2017 8.0
1343 Eina - Prestmarka 08.02.2017 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 22.02.2017 2.0
633 Osbakken - Veset 22.02.2017 4.0
1141 Osbakken-Tjærevika-Veset 22.02.2017 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole - Blili 22.03.2016 7.7
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta 22.02.2017 2.7
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 22.02.2017 1.9
685 Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 22.02.2017 2.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset 22.02.2017 2.7
638 Veset - Sveum (scooterløype) 19.02.2017 4.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 10.02.2017 4.7
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 22.02.2017 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 20.03.2016 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 14.01.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 14.01.2017 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 05.02.2017 1.3
790 Dalen - Dalkollen 05.02.2017 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 26.03.2016 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 05.02.2017 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 22.02.2017 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta 26.03.2016 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 26.03.2016 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 05.02.2017 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 05.02.2017 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta 05.02.2017 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 26.03.2016 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 22.02.2017 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 05.02.2017 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 22.02.2017 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 22.02.2017 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 28.03.2015 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 09.03.2016 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 12.03.2016 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 12.03.2016 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 12.03.2016 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 19.03.2016 3.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 31.01.2015 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 16.03.2016 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 08.03.2016 3.6
263 Gruemyra 31.01.2015 1.6
270 Gruemyra - Haugen 05.03.2016 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 05.03.2016 0.7
272 Haugen - Steinbrua 05.03.2016 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 24.02.2015 4.5
1015 Heimdal - Putten 08.03.2016 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 28.03.2016 4.3
1013 Kårstad - Langvassdalen 25.01.2015 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 08.03.2016 8.3
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 08.03.2016 2.7
1018 Snippen - Putten 08.03.2016 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 05.03.2016 0.8
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

312 løyper vist, totalt 1122.2 km.