Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 06.02.2015 2.6
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 06.02.2015 2.8
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 10.03.2017 4.4
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 09.03.2017 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 09.03.2017 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 09.03.2017 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 09.03.2017 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 25.02.2017 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 10.03.2017 2.5
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 10.03.2017 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 10.03.2017 1.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 08.03.2016 3.2
311 Nygård - Brunkollen 11.03.2017 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 10.03.2017 0.7
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 24.03.2017 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.03.2017 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 10.03.2017 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 10.03.2017 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 21.03.2017 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 25.03.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 03.03.2017 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 11.03.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.03.2017 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.03.2017 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 10.03.2017 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.03.2017 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 25.03.2017 8.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 10.03.2017 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 05.12.2017 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 25.03.2017 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 21.03.2017 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 11.03.2017 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.11.2017 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 09.03.2016 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 03.12.2017 1.3
1262 Brattvoll - Volla 03.12.2017 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 25.03.2017 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 09.03.2017 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 09.03.2017 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 17.03.2017 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 05.12.2017 4.6
301 Harestua - Svartbekken 02.12.2017 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 09.03.2017 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2017 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 03.12.2017 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 03.12.2017 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 09.03.2017 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.03.2017 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 24.03.2017 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 01.12.2017 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 24.03.2017 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 11.03.2017 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 02.03.2017 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.03.2016 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 17.03.2017 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 26.03.2017 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 24.02.2017 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.03.2017 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 03.12.2017 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.02.2016 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 03.12.2017 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 03.12.2017 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 09.03.2017 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 08.03.2016 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 08.03.2016 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 25.03.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 24.03.2017 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 24.03.2017 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 22.03.2017 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 24.03.2017 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 10.04.2015 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 11.05.2017 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 04.12.2017 1.2
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.03.2017 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 09.03.2016 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 10.03.2017 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 10.03.2017 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 05.03.2017 3.5
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 05.03.2016 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 08.03.2017 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 24.03.2017 1.0
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 24.03.2017 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 11.03.2017 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 07.03.2017 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 11.02.2017 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 11.03.2017 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 11.03.2017 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 24.03.2017 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.03.2017 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 04.03.2017 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2017 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 04.03.2017 9.5
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 10.03.2016 7.5
1310 Bekkeberga - Eikeberg 24.01.2016 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.01.2016 3.8
1305 Eikeberg - Rustadmåsan 24.01.2016 2.7
1306 Finstadsletta - Rustadmåsan 24.01.2016 3.2
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 02.12.2017 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 05.03.2015 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.03.2016 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 03.12.2017 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 02.12.2017 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 22.03.2017 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 05.03.2015 1.5
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua 23.03.2017 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 29.11.2017 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 10.03.2017 3.5
1057 Steindalen - Lauvtangen 10.03.2016 1.9
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 24.01.2016 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 23.02.2017 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 09.03.2017 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 09.03.2017 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 09.03.2017 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 09.03.2017 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 06.03.2017 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 09.03.2017 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 09.03.2017 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 09.03.2017 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 06.02.2015 6.7
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 09.03.2017 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 09.03.2017 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 09.03.2017 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 11.03.2017 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 03.02.2015 4.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 09.03.2017 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 12.03.2017 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 09.03.2017 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 22.02.2017 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 06.02.2017 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 14.01.2015 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 26.02.2017 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 09.03.2017 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 24.02.2017 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 26.02.2017 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 26.02.2017 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 26.02.2017 1.1
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 00.00. 0 8.7
1049 Stallerud - Bru 24.01.2016 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 08.03.2016 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 23.02.2017 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 26.02.2017 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 26.02.2017 1.8
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 23.01.2016 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 23.01.2016 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 23.01.2016 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 09.03.2016 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
831 Galby - Toverød 24.01.2016 2.3
828 Garder golfbane 23.01.2016 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 23.01.2016 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 23.01.2016 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 23.01.2016 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 29.01.2014 3.8
874 Hølen - Kjenn 17.01.2016 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 17.01.2016 2.9
1124 Hølen - Såner 17.01.2016 1.4
830 Jegstad - Toverød 01.02.2014 2.2
853 Karderrunden 17.01.2016 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 23.01.2016 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 24.01.2016 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
833 Lysdal - Ramme Gaard 24.01.2016 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 23.01.2016 2.2
838 Pepperstadjordet 07.03.2016 3.0
823 Revlingrunden 23.01.2016 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 23.01.2016 1.5
836 Risil skole - Jegstad 24.01.2015 3.4
839 Risil skole - Knallstad 24.01.2016 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 23.01.2016 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 06.03.2016 2.0
841 Sekkebekk - Lysdal 24.01.2016 1.5
858 Son - Kongeveien - Ødemørk 23.01.2016 3.7
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 25.01.2014 6.6
850 Stavnes - Erikstad 23.01.2016 3.3
844 Strandrunden 01.02.2014 2.7
1283 Sundbyrundene 24.01.2016 5.0
824 Tannum - Jeksrud 23.01.2016 2.8
817 Tannum - Trampen 23.01.2016 3.0
835 Toverød - Knallstad 24.01.2016 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 24.01.2016 2.2
816 Tveter - Tannum 23.01.2016 1.5
834 Vadbru - Ramme Gaard 24.01.2016 1.5
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 24.01.2016 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 23.01.2016 4.4
822 Vestby vanntårn - Støttum [Vestbyrunden] 23.01.2016 1.8
815 Vestby vanntårn - Tveter 23.01.2016 2.7
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 07.03.2016 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 12.02.2015 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 07.03.2016 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 07.03.2016 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 14.02.2015 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 06.03.2016 3.3
Gjøvik, Toten og Land
1406 Edelgranvegen - Stokkhyttakrysset 21.03.2017 1.7
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 08.03.2016 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli 09.12.2017 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 02.03.2017 8.0
1343 Eina - Prestmarka 11.03.2017 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 10.12.2017 2.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 21.03.2017 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 21.03.2017 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 21.03.2017 4.1
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta 10.12.2017 2.7
632 Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 10.12.2017 1.9
685 Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 10.12.2017 2.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset 10.12.2017 2.7
638 Veset - Sveum (scooterløype) 10.12.2017 4.6
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.7
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 26.04.2017 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 20.03.2016 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 02.03.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 11.03.2017 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 11.03.2017 1.3
790 Dalen - Dalkollen 11.03.2017 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 11.03.2017 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 11.03.2017 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 26.04.2017 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta 11.03.2017 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 26.03.2016 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 03.03.2017 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 11.03.2017 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta 11.03.2017 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 11.03.2017 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 22.04.2017 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 03.03.2017 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 22.04.2017 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 22.04.2017 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 09.03.2016 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 12.03.2016 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 24.02.2017 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 24.02.2017 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 11.03.2017 3.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 31.01.2015 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 11.03.2017 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 08.03.2016 3.6
263 Gruemyra 31.01.2015 1.6
270 Gruemyra - Haugen 05.03.2016 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 05.03.2016 0.7
272 Haugen - Steinbrua 05.03.2016 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 24.02.2015 4.5
1015 Heimdal - Putten 08.03.2016 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 11.03.2017 4.3
1013 Kårstad - Langvassdalen 25.01.2015 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 08.03.2016 8.3
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 08.03.2016 2.7
1018 Snippen - Putten 08.03.2016 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 05.03.2016 0.8
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

311 løyper vist, totalt 1129.2 km.