Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 11.04.2018 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua 26.03.2018 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 12.03.2018 5.1
1359 Rundløype ved Grønsand 14.04.2018 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 30.03.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 10.04.2018 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 06.04.2018 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 06.04.2018 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 06.04.2018 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 25.03.2018 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 13.04.2018 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 06.04.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 06.05.2018 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 06.04.2018 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 10.04.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 10.04.2018 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 18.04.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 13.04.2018 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 13.04.2018 2.2
46 Jansløkka - Semsvannet 27.03.2018 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 20.04.2018 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 12.04.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 12.04.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 21.04.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 06.04.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 12.04.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 12.04.2018 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 10.04.2018 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 14.04.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 13.04.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 13.04.2018 1.7
33 Skoglund - Mikkelsbonn 13.04.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 20.04.2018 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 21.04.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 21.04.2018 2.1
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 27.03.2018 4.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 18.04.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 10.04.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 20.04.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 14.04.2018 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 15.04.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 15.04.2018 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 15.04.2018 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 27.03.2018 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 10.04.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 15.04.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 04.04.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 15.04.2018 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 10.04.2018 2.4
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 15.04.2018 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 15.04.2018 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 15.04.2018 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 15.04.2018 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.04.2018 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
357 By - Greinehytta 20.04.2018 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.04.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2018 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.04.2018 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 06.04.2018 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.04.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 14.04.2018 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 30.10.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.04.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.04.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 17.04.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.04.2018 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 17.04.2018 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.04.2018 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.04.2018 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.04.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.04.2018 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.04.2018 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.04.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.04.2018 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.04.2018 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 11.04.2018 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 13.04.2018 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 13.04.2018 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 27.03.2018 2.1
1479 Kinge skileik 23.03.2018 0.5
1478 Kingerunden 23.03.2018 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 23.03.2018 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 27.03.2018 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 06.04.2018 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 13.04.2018 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 14.04.2018 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 13.04.2018 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 26.03.2018 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 26.03.2018 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.04.2018 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 20.04.2018 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.04.2018 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 03.05.2018 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 14.04.2018 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 25.03.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 12.04.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 06.04.2018 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 13.04.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 13.04.2018 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.04.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2018 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 19.04.2018 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 21.04.2018 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.04.2018 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 25.03.2018 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 04.04.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 06.04.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 25.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 25.03.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 06.04.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 06.04.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 20.04.2018 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.04.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 21.04.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.04.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.04.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.04.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 22.04.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 19.04.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 13.04.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.04.2018 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 21.03.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 18.04.2018 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.04.2018 5.1
1454 Musejordet 25.03.2018 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 25.04.2018 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 11.04.2018 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.04.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 06.04.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 21.04.2018 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.04.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.04.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 21.04.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 12.04.2018 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 13.04.2018 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 25.03.2018 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 25.03.2018 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 25.04.2018 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 12.04.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.04.2018 1.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 12.04.2018 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 16.04.2018 2.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 19.04.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 29.03.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 06.04.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 16.04.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 19.04.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 27.04.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 06.04.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 15.04.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 28.03.2018 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 19.04.2018 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 16.04.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 12.04.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 16.04.2018 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 19.04.2018 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 16.04.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 19.04.2018 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 06.04.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 27.03.2018 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 17.04.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 14.04.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 30.04.2018 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 05.05.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 24.03.2018 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 27.03.2018 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 04.03.2018 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 27.03.2018 2.4
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 05.05.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 30.03.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 05.05.2018 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 06.04.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 14.04.2018 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 02.04.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 02.04.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 30.04.2018 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 05.05.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 15.04.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 15.04.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2018 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 21.04.2018 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 13.03.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 14.04.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 04.04.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 21.03.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 26.04.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 30.03.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 27.03.2018 3.3
1083 Maura vest 27.03.2018 8.1
1085 Morepprunden 07.04.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 24.03.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 05.05.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 14.04.2018 3.0
1089 Preståsrunden 07.04.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 28.03.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 21.04.2018 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 21.04.2018 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 24.03.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 20.04.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 07.04.2018 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 20.04.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 17.04.2018 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 04.05.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 10.04.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 05.05.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 30.03.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 05.05.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 13.04.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 13.04.2018 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 06.04.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 06.04.2018 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 10.04.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 30.03.2018 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 03.04.2018 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 21.03.2018 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 30.03.2018 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 06.04.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 26.03.2018 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 03.04.2018 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 08.04.2018 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 06.04.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 02.04.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 20.04.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 14.03.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 07.04.2018 2.2
1051 Morterudveien 30.03.2018 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.03.2018 2.0
644 Skillebekk - Finland 14.04.2018 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 14.04.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 14.04.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 26.03.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 06.04.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 26.03.2018 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 28.03.2018 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 11.04.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 13.04.2018 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 25.03.2018 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 27.03.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 01.04.2018 5.0
837 Flisløypa 12.03.2018 3.0
193 Golfbanen i Frogn 01.04.2018 4.3
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
192 Lysløypa i Frogn 13.04.2018 4.4
590 Rustadjordet 27.03.2018 3.3
191 Søråsjordet 27.03.2018 1.8
591 Vollebekkjordet 27.03.2018 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 26.03.2018 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 26.03.2018 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 29.03.2018 1.8
1289 Betel - Lunde 28.03.2018 2.5
1288 Betel - Moger 28.03.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 03.03.2018 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 12.04.2018 2.9
1294 Buhammeren rundt 07.04.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 27.03.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 07.04.2018 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 06.04.2018 2.0
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 28.03.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 06.04.2018 3.4
1290 Grymyr - Betel 28.03.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 27.03.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 12.04.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 12.04.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 12.04.2018 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 30.03.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 28.03.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 28.03.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 28.03.2018 2.2
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 29.03.2018 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 06.04.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 19.04.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 07.04.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 07.04.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 07.04.2018 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 13.04.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 15.04.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 15.04.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 12.04.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 17.04.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 13.04.2018 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 17.04.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 10.03.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 07.04.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 19.04.2018 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 20.03.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 29.03.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 29.03.2018 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 28.03.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 12.03.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 28.03.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 28.03.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 06.04.2018 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 29.03.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 10.03.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 14.03.2018 8.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 29.03.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 28.03.2018 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 10.04.2018 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 06.04.2018 7.3
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 11.04.2018 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 12.04.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 26.03.2018 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 20.04.2018 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 12.04.2018 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 11.04.2018 1.8
1328 Eina - Stormyrene 02.03.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 19.03.2018 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 25.03.2018 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 19.04.2018 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 11.04.2018 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 10.03.2018 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 04.04.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 20.04.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.04.2018 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 10.04.2018 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 28.03.2018 7.8
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 10.04.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 13.04.2018 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 24.03.2018 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 24.03.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 24.03.2018 4.3
554 Raufoss skistadion 05.04.2018 2.7
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 20.04.2018 3.7
533 Solbakken - Håkenstad 13.04.2018 5.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 07.04.2018 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 24.03.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 24.03.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 26.03.2018 2.8
582 Vind skistadion 17.04.2018 3.0
542 Øverby skistadion 13.04.2018 3.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 11.04.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 11.04.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 11.04.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 11.04.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 11.04.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 11.04.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 14.03.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 11.04.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 10.04.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 07.04.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 07.04.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 07.04.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 04.04.2018 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 11.04.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 11.04.2018 2.3
1444 Narumsrunden 13.03.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 27.03.2018 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 07.04.2018 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 11.04.2018 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 11.04.2018 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 07.04.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 07.04.2018 6.8
1442 Smebyrunden 13.03.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 11.04.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 07.04.2018 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 07.04.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 07.04.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 07.04.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 13.04.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 07.04.2018 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 13.04.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 07.04.2018 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 07.04.2018 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 28.03.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 07.04.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 27.03.2018 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 07.04.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 28.03.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 07.04.2018 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 27.03.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 07.04.2018 3.7

434 løyper vist, totalt 1639.9 km.