Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 28.12.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 16.12.2019 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 28.12.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 30.03.2019 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 27.02.2020 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 15.03.2019 0.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 11.11.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 28.12.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 15.01.2020 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 16.12.2019 2.8
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 28.12.2019 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 07.02.2020 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 28.12.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 31.01.2020 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 04.02.2020 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 04.02.2020 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 31.01.2020 2.2
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 07.02.2020 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 16.12.2019 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 16.12.2019 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 06.02.2020 7.5
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 26.12.2019 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 28.12.2019 5.5
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø 13.02.2020 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 04.02.2020 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 08.02.2020 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 08.02.2020 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 08.02.2020 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 29.03.2019 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 28.03.2019 1.1
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 13.02.2020 5.7
33 Skoglund - Svartvann N 28.02.2020 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 01.01.2020 2.8
28 Solli - Myggheim 08.02.2020 2.1
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 16.01.2020 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 28.02.2020 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 17.02.2020 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 04.02.2020 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 04.02.2020 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 04.02.2020 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 04.02.2020 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 07.02.2020 4.0
1246 Øyevann - Damvann 04.02.2020 1.5
Krokskogen - Hole
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 08.02.2020 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 08.02.2020 2.6
1596 Borgersetra – Langtjern 23.02.2020 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 25.02.2020 2.4
1599 Borgersetra – Vassendvika 27.02.2020 3.6
357 By - Greinehytta 15.02.2020 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 15.02.2020 5.1
1598 Damtjern – Ringsmyrene 23.02.2020 2.5
88 Finneflakseter - Kleivstua 31.01.2020 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 13.02.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 27.02.2020 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 15.02.2020 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 13.02.2020 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 23.02.2020 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.02.2020 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 04.02.2020 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 06.01.2020 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 04.02.2020 2.6
1597 Langtjern – Damtjern 00.00. 0 2.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 28.12.2019 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 03.02.2020 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 25.02.2020 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 15.02.2020 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 24.12.2019 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 25.02.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 27.02.2020 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 22.12.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 23.02.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 29.01.2020 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 25.02.2020 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 27.02.2020 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 15.02.2020 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 26.02.2020 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 04.02.2020 3.2
1143 Svarten N - Langlia 04.02.2020 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 04.02.2020 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 04.02.2020 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 07.02.2020 3.7
1601 Treningsrunden 25.02.2020 7.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 13.02.2020 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 09.02.2020 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.02.2020 3.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 23.02.2020 3.5
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 24.03.2019 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 04.02.2020 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 02.02.2020 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 28.12.2019 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 02.02.2020 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 03.04.2019 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 19.03.2019 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 28.03.2019 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 19.03.2019 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 26.02.2020 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.03.2019 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 23.02.2020 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 28.12.2019 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 28.12.2019 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 28.12.2019 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 14.04.2019 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 29.11.2019 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 28.12.2019 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 28.12.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 30.01.2020 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 28.12.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 26.01.2020 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 29.12.2019 1.5
139 Solemskogen - Revlia 29.12.2019 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 07.02.2020 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 05.02.2020 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 05.02.2020 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 22.02.2020 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 03.02.2020 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 04.02.2020 1.0
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.12.2019 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 05.02.2020 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 04.02.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 27.02.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 04.02.2020 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 31.12.2019 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.12.2019 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 07.01.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 04.02.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 02.01.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 02.01.2020 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 28.12.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 26.01.2020 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 25.12.2019 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 07.02.2020 2.5
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 07.02.2020 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 28.12.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 27.12.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 27.12.2019 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 05.02.2020 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 07.02.2020 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 07.02.2020 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 27.02.2020 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 27.02.2020 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 25.12.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 23.12.2019 0.5
1478 Kingerunden 25.12.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 25.02.2020 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 03.02.2020 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] 27.02.2020 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 04.02.2020 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 20.12.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 25.12.2019 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern 22.02.2020 2.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 07.01.2020 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 27.02.2020 6.0
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 00.00. 0 2.8
Romeriksåsene - Nannestad
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
652 Bekkestua - Storøyungen N 21.12.2019 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 21.02.2020 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 04.01.2020 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 25.02.2020 2.0
1430 Djupdalen - Grani 23.03.2019 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 13.02.2020 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 04.02.2020 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 25.02.2020 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 14.12.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 25.02.2020 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 04.02.2020 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 13.02.2020 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 04.01.2020 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 26.12.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 25.02.2020 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 23.02.2020 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2019 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 27.03.2019 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 04.02.2020 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 02.04.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 26.12.2019 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 26.02.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 26.02.2020 3.9
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 26.02.2020 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 26.12.2019 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 04.01.2020 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 04.01.2020 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 23.03.2019 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 25.01.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 23.02.2020 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 27.02.2020 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 23.02.2020 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 14.02.2020 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 25.02.2020 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 27.03.2019 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 25.02.2020 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 25.02.2020 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 25.02.2020 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 05.02.2020 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 05.02.2020 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 27.03.2019 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 21.02.2020 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 04.02.2020 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 28.12.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 28.12.2019 2.3
807 Lysløypa Kurland 29.11.2019 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 23.03.2019 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 28.12.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 28.12.2019 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 30.03.2019 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 22.03.2019 2.1
1051 Morterudveien 28.12.2019 0.8
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 28.12.2019 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 14.03.2019 2.0
644 Skillebekk - Finland 30.11.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 30.11.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.12.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 28.12.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2019 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 29.11.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 27.02.2020 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 21.03.2019 5.0
837 Flisløypa 30.11.2019 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 01.04.2019 4.4
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 11.11.2019 1.8
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 31.01.2020 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 11.11.2019 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 25.12.2019 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 31.01.2020 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 18.03.2019 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 19.03.2019 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger 27.12.2019 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 27.02.2020 2.9
1294 Buhammeren rundt 31.01.2020 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 23.02.2020 2.1
1296 Børmarkenrunden 25.12.2019 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 21.02.2020 2.0
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 31.01.2020 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 27.02.2020 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 27.02.2020 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 25.02.2020 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 21.02.2020 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 25.02.2020 3.0
1297 Lunnerrunden vest 25.12.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 25.12.2019 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 21.02.2020 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 25.02.2020 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 21.02.2020 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 27.02.2020 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 27.02.2020 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 27.02.2020 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 27.02.2020 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 27.02.2020 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 28.12.2019 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 31.01.2020 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 25.02.2020 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 21.02.2020 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 28.12.2019 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 03.02.2020 0.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 27.02.2020 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 27.02.2020 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 28.12.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 27.02.2020 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 27.02.2020 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 31.01.2020 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 28.12.2019 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 27.02.2020 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 12.02.2020 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 21.02.2020 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 21.02.2020 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 27.02.2020 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 27.02.2020 1.4
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 27.02.2020 1.7
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 30.12.2019 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 27.02.2020 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 16.02.2020 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 27.02.2020 2.3
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 27.02.2020 1.6
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 24.02.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 27.02.2020 4.4
1497 Lysløypa i Biri 22.02.2020 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 02.02.2020 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 07.02.2020 4.2
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 08.02.2020 9.3
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 11.02.2020 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 11.02.2020 5.5
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 27.02.2020 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 27.02.2020 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 27.02.2020 3.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 25.12.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 26.12.2019 4.3
554 Raufoss skistadion 25.01.2020 2.7
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1586 Rundløype Hornås 24.02.2020 2.4
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 17.11.2019 3.8
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 27.02.2020 1.5
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 27.02.2020 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 23.02.2020 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 30.12.2019 7.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 27.02.2020 1.4
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 25.12.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 26.12.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 28.12.2019 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 08.02.2020 0.7
582 Vind skistadion 12.02.2020 3.0
542 Øverby skistadion 24.02.2020 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 07.02.2020 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 15.02.2020 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 15.01.2020 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 18.02.2020 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 18.02.2020 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 18.02.2020 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 15.02.2020 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 12.04.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 25.12.2019 3.2
1426 Finstad - Linderud 25.12.2019 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 25.12.2019 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 13.02.2019 2.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 09.03.2019 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2019 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 25.12.2019 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 25.12.2019 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 04.01.2020 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 26.12.2019 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 31.12.2019 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 25.12.2019 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 25.12.2019 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.12.2019 3.7
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 24.02.2020 2.3
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 24.02.2020 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 24.02.2020 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 07.01.2020 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] 24.02.2020 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra 24.02.2020 1.4
1495 Holokampen rundt 21.12.2019 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 04.01.2020 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 07.01.2020 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 22.12.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 07.01.2020 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 24.02.2020 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 26.02.2020 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 26.02.2020 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 15.02.2020 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 10.01.2020 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 24.02.2020 2.3
1444 Narumsrunden 23.12.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden 23.12.2019 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 22.02.2020 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 22.02.2020 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 24.02.2020 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 22.02.2020 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 22.02.2020 6.8
1442 Smebyrunden 23.12.2019 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 12.04.2019 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 21.12.2019 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2

479 løyper vist, totalt 1744.2 km.