Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 28.12.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 04.02.2020 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 18.11.2019 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 07.02.2020 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 30.01.2020 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 27.12.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 28.03.2019 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 17.12.2019 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 27.12.2019 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 29.03.2019 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 25.12.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.12.2019 5.9
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 27.12.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 04.02.2020 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 28.12.2019 7.4
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 25.12.2019 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 23.02.2020 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 21.02.2020 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 07.02.2020 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 18.02.2020 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 27.12.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 28.12.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 04.02.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 26.03.2019 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 31.03.2019 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 29.12.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 29.03.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 31.03.2019 2.6
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1482 Fredrikstad - Fløyta 26.12.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 28.12.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 30.12.2019 4.0

85 løyper vist, totalt 235.4 km.