Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 23.03.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 23.03.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 23.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 23.03.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2018 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 23.03.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 23.03.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2018 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 21.03.2018 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 22.03.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 21.03.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 21.03.2018 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 12.03.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 14.03.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 22.03.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 22.03.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 22.03.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 21.03.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 22.03.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 22.03.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 23.03.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 21.03.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 22.03.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 22.03.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 22.03.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 21.03.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 22.03.2018 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 21.03.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 22.03.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 20.03.2018 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 21.03.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.03.2018 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 22.03.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 23.03.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 19.03.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 20.03.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.03.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.03.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 21.03.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 23.03.2018 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 23.03.2018 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.03.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 22.03.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 23.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 23.03.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 23.03.2018 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 23.03.2018 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 21.03.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 23.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 23.03.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 21.03.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 21.03.2018 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 23.03.2018 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.03.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 23.03.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 22.03.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 23.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 21.03.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 22.03.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 22.03.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 22.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 23.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 23.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 16.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 21.03.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 23.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 23.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 23.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 22.03.2018 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 22.03.2018 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 21.03.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 23.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 22.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 23.03.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 22.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 23.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 23.03.2018 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 18.03.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 22.03.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 15.03.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 21.03.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 22.03.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 23.03.2018 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 22.03.2018 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 12.03.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 22.03.2018 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 22.03.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.03.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 16.03.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 14.03.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.03.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 23.03.2018 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 15.03.2018 0.7
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 22.03.2018 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
678 Hammeren - Sander 22.03.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 22.03.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 22.03.2018 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 22.03.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 22.03.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.03.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.03.2018 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 22.03.2018 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.03.2018 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 21.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 22.03.2018 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 22.03.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 21.03.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 21.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 21.03.2018 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.03.2018 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 21.03.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 21.03.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 21.03.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 22.03.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 21.03.2018 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 14.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 22.03.2018 4.0
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.03.2018 2.0
1454 Musejordet 22.03.2018 0.9
1234 Rundløype Holmendammen 20.03.2018 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 21.03.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 20.03.2018 0.8
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
1456 Søndre Hansebakkjordet 14.03.2018 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 22.03.2018 2.0
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 19.03.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.03.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 20.03.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 22.03.2018 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 14.03.2018 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 20.03.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 22.03.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 20.03.2018 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 20.03.2018 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.03.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.03.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 18.03.2018 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.03.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 21.03.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 21.03.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 22.03.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 15.03.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.03.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 21.03.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 23.03.2018 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2018 4.3

192 løyper vist, totalt 764.3 km.