Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.03.2018 2.9
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.03.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 13.03.2018 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 17.03.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.03.2018 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 15.03.2018 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.03.2018 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.03.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 13.03.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 13.03.2018 4.5
1453 Kalvsjøhagen 13.03.2018 1.1
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 09.03.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.03.2018 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 16.03.2018 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 16.03.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 18.03.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 16.03.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 18.03.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.03.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 18.03.2018 5.2
1370 Myrskogen - Olum 06.03.2018 2.5
1372 Olum - Stormyra 06.03.2018 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 13.03.2018 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 13.03.2018 1.7
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 13.03.2018 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 16.03.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.03.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 16.03.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.03.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 16.03.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 16.03.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 16.03.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 13.03.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 18.03.2018 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 10.03.2018 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 15.03.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 16.03.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 13.03.2018 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 16.03.2018 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.03.2018 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 15.03.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.03.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 15.03.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 16.03.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 16.03.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.03.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 15.03.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 12.03.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 15.03.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 15.03.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 16.03.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 15.03.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 16.03.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 13.03.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 16.03.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 13.03.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.03.2018 2.2
236 Ølja rundt 13.03.2018 7.0
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 14.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 16.03.2018 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 15.03.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 16.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.03.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 12.03.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 12.03.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 12.03.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 15.03.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.03.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.03.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 16.03.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 16.03.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 17.03.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 16.03.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 17.03.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 15.03.2018 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 15.03.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 15.03.2018 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 18.03.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.03.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 16.03.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.03.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 15.03.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 15.03.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 15.03.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 14.03.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 09.03.2018 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 16.03.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 09.03.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.03.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 14.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 16.03.2018 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 14.03.2018 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 16.03.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 16.03.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.03.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 16.03.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 16.03.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 16.03.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 16.03.2018 4.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 13.03.2018 1.6
1458 Lunner - Ringen 13.03.2018 1.0

111 løyper vist, totalt 402.8 km.