Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hurummarka

Hovedløypenettet i Hurummarka prepareres - på frivillig basis - av Hurum Turistforening. Løypemaskinen er stasjonert på Sætre og prepareringen starter normalt herfra. Det er stasjonert scooter på Filtvet og de mindre løypene prepareres herfra.

Lysløypa på Klokkarstua samt Trevardeåsen-løypa prepareres av Huringen IF.

Lysløypa i Holmsbu og løypene rundt prepareres av Holmsbu IF.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hurummarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka nord
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 09.03.2018 2.6
899 Grytnes skole - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 21.03.2018 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 12.03.2018 0.9
900 Lysløypa på Sætre 26.02.2018 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 12.03.2018 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 09.03.2018 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole 22.03.2018 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand 21.03.2018 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 21.03.2018 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 21.03.2018 5.0
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 21.03.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 09.03.2018 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 21.03.2018 1.1
Hurummarka sør
892 Aklangen - Stikkvannshytta 12.03.2018 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 21.03.2018 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 21.03.2018 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 21.03.2018 2.5
877 Lysløypa på Filtvet 12.03.2018 3.4
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 21.03.2018 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 02.03.2018 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 03.03.2018 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 12.03.2018 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 09.03.2018 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 21.03.2018 1.4
887 Sions dal - Sundbydalen 21.03.2018 0.4
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 09.03.2018 3.5
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 21.03.2018 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 21.03.2018 2.4
Klokkarstua
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 02.03.2018 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua 06.03.2018 3.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
Holmsbu
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2

40 løyper vist, totalt 115.8 km.